31.12.14

Abandoned (Re)creation

Abandoned (re)creation (2011) არის ანდრეა კალინოვას (ხელოვანი) და მარტინ ზაიჩეკის (არქიტექტორი) თანამშრომლობითი ინიციატივა.

მათი სამუშაო დაკავშირებულია მე-20 საუკუნის არქიტექტურასთან, კერძოდ მიტოვებული და საფრთხეში მყოფი სივრცეების სახელოვნებო ინტერვენციებითა და პროტესტის ალტერნატიული ფორმებით შესაძლო დაცვასთან. ისინი ცდილობენ გაარკვიონ, შესაძლებელია თუ არა ხელოვნებისა და სახელოვნებო აქტივიზმის გზით ამ საკითხში რაიმე ცვლილების შეტანა.

Abandoned (re)creation მიზნად ისახავს „მიტოვებული“ არქიტექტურისადმი გაამახვილოს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ფართო საზოგადოების ყურადღება, რასაც სახელოვნებო ინტერვენციებითა და ქალაქებში განთავსებული პროექტებით ახორციელებენ. თანამედროვე ხელოვნების გამოხატვის ფორმებით, ეს პროექტი ცდილობს აჩვენოს მოდერნიზმის არქიტექტურის საგანგაშო მდგომარეობა. ისინი ცდილობენ ხელი შეუწყონ მათ დაცვასა და შენარჩუნებას მომავალი თაობისათვის და ასევე, დააკავშირონ ხელოვნება და აქტივიზმი.  

პროექტი დაიწყო ტრენჩიანსკე ტეპლიჩეში (სლოვაკეთი), საკურორტო ქალაქში, სადაც მრავლად არის  მოდერნიზმის მიტოვებული შენობები, რომლებიც ჩეხი არქიტექტორების, ბოჰუსლავ ფუქსისა და იარომირ კრეჩარის მიერ იყო შექმნილი. Abandoned (re)creation სხვა საკურორტო ქალაქების თემაზეც განაგრძობს მუშაობასა და კვლევას, რათა წარმოაჩინოს მოდერნიზმის არქიტექტურის მდგომარეობა და ღორებულება.

ანდრეა და მარტინი გეოეარის რეზიდენციაში იმუშავებენ 2015 წლის იანვარსა და თებერვალში. 

პროექტი ხორციელდება K.A.I.R. - Košice Artist in Residence-თან თანამშრომლობითა და მხარდაჭერით. პროექტს, ასევე, მხარს უჭერს ECF STEP Beyond.

K.A.I.R.-ის შესახებ:

ევროპის კულტურის დედაქალაქის ფარგლებში, არასამთავრობო ორგანიზაცია Košice 2013 ახორციელებს სახელოვნებო რეზიდენციის პროგრამას, სადაც მოწვეულნი არიან ხელოვანები მთელი მსოფლიოდან. ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ჩვენს რეზიდენტებს, იმუშაონ კოშიცეში და განახორციელონ ადგილობრივი პროექტები, ითანამშრომლონ ადგილობრივ ხელოვანებთან და წარადგინონ მათი ნამუშევრები ადგილობრივი და ეროვნული პუბლიკისათვის.

რეზიდენციის სამი ძირითადი მიზანი:

- ხელი შეუწყოს მოწვეული ხელოვანების შემოქმედებით პრაქტიკას და მისცეს მათ შესაძლებლობა იმუშაონ ახალ გარემოში
- ხელი შეუწყოს კოშიცეს ადგილობრივი სახელოვნებო სივრცის წარმოჩენას რეგიონსა და ქვეყანაში, დააკავშიროს რეზიდენტები ადგილობრივ ხელოვანებთან და ფართო საზოგადოებასთან.
- შექმნას გარემო, სადაც განვითარდება თანამედროვე ხელოვნების ინოვაციური საერთაშორისო პროექტები, სადაც ჩართულნი იქნებიან საერთაშორისო და ადგილობრივი მონაწილეები.

--
Andrea Kalinová (visual artist) and Martin Zaiček (architect) collaborate from 2011 as initiative Abandoned (re)creation.

Their work deals with the issue of derelict, abandoned or endangered architecture of the 20th century (in particular with modernism of recreation object as spa, hotels, swimming pools and etc.) and its possible preservation by means of artistic interventions and alternative forms of protesting. They are trying to find an answer to the question whether art and art activism can achieve any change in this respect.

The aim of Abandoned (re)creation is to draw, revive and activate attention and interest of local residents as well as visitors to “abandoned” architecture by means of artistic interventions or projects situated directly in town. Using a language of contemporary art the project tries to reflect an alarming state of the local monuments of modern architecture. Furthermore it tries to contribute to their preservation for the next generations as well as connect art with activism.

This project started in Slovakia, in Trenčianske Teplice, a spa town with a rich appearance of abandoned modernist buildings from Czech architects: Bohuslav Fuchs and Jaromír Krejcar. Abandoned (re)creation will gradually spread into other spa towns, to research and map the condition and value of existing modernist architecture relics.

Andrea and Martin will spend two months (January and February 2015) at GeoAIR residency.

The residency is possible through the collaboration and support of K.A.I.R. - Košice Artist in Residence program. The residency is additionally supported by ECF STEP Beyond.

About K.A.I.R.

In the frame of European Capital of Culture the NGO Košice 2013 is running an international Artist-in-Residence-program for the artists from all over the world and out of all artistic disciplines and expressions. We give our residents the possibility to become a cultural pioneer and work in the inspire environment of Košice`s singular cultural surrounding to realize art projects, collaborate with the agile local art scene and present themselves to the local and national public.

We pursuit three main goals within the residency program:

- Support the creative energy of every invited artist and give her/him the chance to work in a new environment and to find (new) artistic ways of expression
- Stimulate the art scene in Košice, in the region and in whole Slovakia. Support the dialogue as well as the confrontation of the residency artists with local artists and the wide public.
- Create/strengthen a beneficial environment for the development of innovative and international contemporary art projects with international and local participants.

No comments:

Post a Comment