30.11.10

ალევტინა კახიძე / Alevtina Kakhidzeლექცია: სამომხმარებლო ჟინის ევოლუცია განვითარდა მიახლოებით ათჯერ უფრო მეტად ვიდრე ჩვეული სისწრაფით

Lecture: The evolution of consumer desire developed at about ten times its usual speed


16.12. 2010, 18.00

საბა და კომპანია, Bang & Olufsen -ის საგამოფენო ოთახი  

Saba & Co., Bang & Olufsen showroom

მისამართი: ბუდაპეშტის ქ. 7

Address: Budapesht st. 7


ლექციის თემაა თვით-რეფლექსია მომხმარებლობის ჟინის, ნამდვილი სიამოვნების და ბედნიერების მიმართებით. ალევტინა კახიძე განიხილავს ამ თემას როგორც უკრაინელი, რომელიც 2000-იანი წლების დასაწყისში ცხოვრობდა ნაირფერ დასავლეთში, ახლა კი უკრაინული საზოგადოების რაღაც ნაწილის, მათ შორის საკუთარი ოჯახის გამდიდრების პასიური მონაწილეა. ალევტინა კახიძე ხატავს მოხმარების და ხარჯვის ევოლუციის სურათს: დაწყებული ნივთებზე გადარევით, ეგზოტიკური ადგილების და ექსტრემალური გამოცდილებების (კერძო თვითმფრინავის ფრენა, ყვინთაობა...) წადილით და დამთავრებული გაცვლის ისეთი ადგილებით, როგორიც არის მაღაზიები და აუქციონები.  


ლექციის ენა: რუსული

ხანგრძლივობა: 45 წ.  

 

The lecture deals with self-reflection on consumer desire, the true pleasure and happiness. As a Ukrainian having lived in the flamboyant West in early 2000, and now as a passive participant of a enrichment of some part of Ukrainian society, including her own family. Alevtina Kakhidze draws a picture of the evolution of consumptionism: from the coveting of goods, the desire for exotic places and extreme experiences (flying the private plane, deep-sea diving) to the logic of places of exchange like stores and auction houses.

Lecture language: Russian

Lecture duration: 45 min.


ალევტინა კახიძე (დაიბადა 1973), უკრაინელი ხელოვანი, არტ კრიტიკოსი და კურატორი, ცხოვრობს და მუშაობს მუზიჩიში.  

ალევტინა კახიძემ დააარსა არაფორმალური სახელოვნებო რეზიდენცია თავის ახალ საცხოვრებელ ადგილას, სოფელ მუზიჩიში, რომელიც მდებარეობს კიევიდან მიახლოებით 20 კმ. მოშორებით. ნამუშევრებში, როგორიც არის საქორწინო კონტრაქტი და გამოცემა ჟდანოვკა ალევტინა კახიძე წარმატებულად ახერხებს განიხილოს და ყურადღება გაამახვილოს უკრაინული საზოგადოებისთვის ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორებიც არის ქონების გაყოფა თუ ქალაქგარე პერიფერია. ალევტინა კახიძე სწავლობდა ჰოლანდიაში იან ვან ეიკის აკადემიაში. იგი მონაწილეობს, როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო გამოფენებში.


Alevtina Kakhidze (born in 1973), Ukrainian artist, art critic, curator, lives and works in Muzychi.

Alevtina Kakhidze has founded the informal artists residency program in her new place of residence in the village of Muzychi approximately 20 km from Kyiv. In works as the marriage contract as well as in her publication Zhdanovka Kakhidze succeeds in addressing those topics of urgency in the Ukrainian society, such as the new divide of wealth as much as the rural periphery. Alevtina Kakhidze has attended the Jan van Eyck Academie in the Netherlands and exhibits in Ukraine as well as internationally.


http://www.alevtinakakhidze.com/

No comments:

Post a Comment