2.12.11

მერი მუნ / Mary Moon

მერი მუნი დაიბადა 1977 წელს ერევანში, სომხეთი. 2004 წელს მან დაამთავრა ხელოვნების აკადემიის ნატიფი ხელოვნების ფაკულტეტი. ამჟამად იგი ცხოვრობს და მუშაობს ერევანში. მერი მუნს მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალ საერთაშორისო ჯგუფურ გამოფენაში, რომელთაგან უკანასკნელი პერიოდისაა შემდეგი გამოფენები: ”Give(a)way” (”გაეცი”/”მიეცი გზა”) ლიმერიკის მე-6 ბიენალე, ირლანდია, კურატორი კატერინა გრეგოსი, 2006 წელი; ”ერევნის კრიზისი” ACCEA-ში, 2007 წელი, ერევანი, სომხეთი, სონია ბალასანიანის კურატორობით. www.documenta-dock.net პროექტი კასელის ხელოვნების აკეადემიაში, კაურატორები სანდრა ბადელტი და დირკ პორშმანი, გერმანია, 2007 წელი; ”Landscape of Symbols, Landscape of the Built Environment, Landscape of Dreams” (”ხედები სიმბოლოებზე, ხედი აშენებულ გარემოზე, ხედი ოცნებებზე”), ჟენევა, ციურიხი 2007 წელი; “A work behind the wall” (”ნამუშევარი კედლის მიღმა”) თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, ერევანი, სომხეთი, ლილიტ სარგისიანის კურატოობით 2007 წელი; "Art point" - საერთაშორისო არტ პროექტი, ლუდმილა ბერეჟნიცკა და Partner Gallery, დოენეცკი, უკრაინა, 2010; ”რეალობა მშვენიერია” - სოლო პროექტი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, ერევანი, სომხეთი, 2011;"Ein Blick nach Osten" GIZ, ეშბორნი, გერმანია, 2011 წელი.

მერი მუნის შემოქმედებაში ძირითადი თემაა ქალაქი სადაც პრობლემები წარმოიქმნება და გვარდება; სადაც ხალხი ცხოვრობს და ქალაქი წარმოდგენილია, როგორც ერთგავრი მთლიანი ორგანიზმი, იმ ადამიანებისგან განყენებულად არსებული, ცალკე სხეული, რომლებიც მასში ცხოვრობენ. წლების მანძილზე მერი მუნის ’ქალაქი’ განიცდის გარკვეულ ცვლილებებს, მძიმდება შიდა და გარე ზეგავლენების შედეგად.

Mary Moon was born 1977 in Yerevan, Armenia. In 2004 she graduated the Academy of Fine arts faculty of Fine Art. She currently lives and works in Yerevan. Mary Moon has participated in many group exhibitions, the latest of which are: ”Give(a)way” 6th biennale in Limerick, Ireland, curated by Katerina Gregos in 2006, ”Yerevan crisis” in ACCEA Yerevan, Armenia curated by Sonia Balassanian in 2007. www.documenta-dock.net poject of Kunsthochschule Kassel, curated by Sandra Badelt and Dirk Pörschmann, Kassel, Germany in 2007, ”Landscape of Symbols, Landscape of the Built Environment, Landscape of Dreams”, Geneva, Zurich 2007, “A work behind the wall” Contemporary Art Museum, Yerevan, Armenia, curated by Lilit Sargsyan in 2007. "Art point" international art project, Ludmila Bereznitska & Partner Gallery, Donetsk, Ukraine, 2010, "Reality is beautiful" solo project, Modern Art Museum, Yerevan, Armenia, 2011. "Ein Blick nach Osten" GIZ, Eschborn, Germany, 2011

The main theme of Mary Moon’s work is the “City” where problems are brought about and are resolved; where people live and that which is observed as a body of sort, a separate body from the human bodies who live there. Throughout the years the “City” undergoes severe changes, from inner and outer influences, burdened with many different impacts.

www.visualgap.co.uk