28.2.10

რინკე ენგჰარტი / Rienke Enghardt

Hopebox tour Georgia 2010 / 21.09.2010 / Batumi Ajara Art Museum and 25.09.2010 / Borjomi Historical Museum|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


HBX déjeuner pensant créant / 06.03.10 / Residency houseჰოლანდიელი რინკე ენგჰარტის სურვილია, ხელოვნების მეშვეობით რეალობის მრავალმხრივობა ასახოს. ენგჰარტის 1991 წლის პროექტი Hope Box (HBX) ერთი პროექტის ფარგლებს გაცდა და გრძელვადიან პროცესად იქცა. მას შემდეგ ამ პრექტში სხვადასხვა ქვეყნის ასობით ხელოვანმა მიიღო მონაწილეობა. HBX მასში მონაწილე მხატვრის და მაყურებლის როლს ერთმანეთისგან არ ანსხვავებს, მასში ჩაბმა ყოველთვის შესაძლებელია და ის სულ ღიაა ინტერაქციისთვის. Hope Box-ის ანგელოზები სხვადასხვა სახით ყოველთვის მოძრაობაში არიან, მათ არ აკმაყოფილებთ ვირტუალური ინფორმაცია, არამედ სოცილალურ სივრცეში თავისი წვლილის შესატანად იღწვიან.

Rienke Enghardt aims to employ art in a manner faithful to the diversity of reality. In 1991 she created Hope Box (HBX for short) that started as a single project and has grown into a process that hundreds of artists from dozens of courtiers have participated to. HBX is to its artists, what it is to its observers: a non-exclusive, open-faced interaction. Hope Box Angels hold a variety of passports and are in constant motion, not satisfied with virtual information but in need of sensual and social phenomenological input.

www.hopebox.nl

16.2.10

Nicky Larkin

Work presentation / 19.02.10 / State Silk Museum, 6 Tsabadze Sreet, Tbilisi, Georgia
ნამუშევრების პრეზენტაცია / 19.02.10 / აბრეშუმის მუზეუმი, ცაბაძის 6, თბილისი

ნიკი ლარკინი ირლანდიელი ფოტოგრაფი, ვიდეოარტისტი და ფერმწერია. მისი შემოქმედების ინტერესის საგანი მიტოვებული სივრცეებია. სივრცეები, რომელთა ესთეტიურმა ღირებულებამ მნიშვნელობა და ინტერესი დაკარგა.

Nicky Larkin is Irish video-artist, photographer and painter. His work is concerned with empty spaces and bleak aesthetic environments. He is interested in the grim places, places where aesthetic value is no longer viewed as important or enforced.


www.nickylarkin.com
www.krankynilic.com