22.7.14

კრისტინა სემიონოვა და ოლგა ვასტრეცოვა / Kristina Semenova and Olga Vostretsovaკრისტინა სემიონოვა და ოლგა ვასტრეცოვა არიან ლაიფციგში (გერმანია) მოღვაწე კურატორები. ორივე სწავლობს ვიზუალური ხელოვნების აკადემიაში (Academy of Visual Arts) საკორატორო საქმეს, სამაგისტრო პროგრამაზე.

ოგლა ვასტრეცოვა მუშაობდა GfZk-ში (Gallery for Contemporary Art) სტიპენდიით, რომელიც განკუთვნილია ახალგაწრდა კურატორებისთვის აღმოსავლეთ ევროპიდან. იგი იყო კურატორი გამოფენებისა Drawing protest (GfZk), RESPECT. International Comics (ფესტივალი KomMissia, მოსკოვი), The Subjective Object – (Re) Appropriating Anthropological Images (GRASSI, ლაიპციგი).

2012 წ-დან კრისტინა სემიონოვა არის სახელოვნებო რაზიდენციის LIA-ს ( Leipzig International Art Programme) პროგრამის კოორდინატორი და კურატორი, რომელიც მდებაროებს Spinnerei-ში. იგი იყო კურატორი გამოფენებისა Sender (HKW, ბერლინი), Revisiting the Space (VCCA-Voronezh Center for Contemporary Art, რუსეთი), Figure Outing (Castle Machern). 2013 წ-ს ისინი ერთად კურირებდნენ Space LAB - ხელოვენთა რეზიდენიციას და გამოფენას, რომელიც დაკავშირებული იყო Spinnerei-ს ისტორიულ სივრცესთან.

ამ კოლაბორაციის შემდეგ მათ დააარსეს და ერთად უძღვებიან სახელოვნებო სივრცეს Бükü - კულტურის თარგმანითა ბიუროს. Бükü  არის ინტერდისციპლინარული პლატფორმა, ორინტირებული თანამედოვროვე ხელოვნებაში მოღვაწე ხელოვანების ხედვაზე და დებატებიზე ყოფილი საბჭოთა სივრციდან მთელი თავისი გავლენებით, განსხვავებებით და ურთიერთდამოკიდებულებით. ეს  არის როგორც, თანამედროვე ხელოვნების შექმნის და პრეზენტაციის სივრცე, ასევე განკუთვნილია თანამედროვე თეორიისა და პოლემიკისთვის, სადაც ხორციელდება დისკურსიული ღონისძიებები, სახელოვნებო რეზიდენციები და ეწყობა თანამედროვე ხელოვნების გამოფენები.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Kristina Semenova and Olga Vostretsova are curators based in Leipzig, Germany. Both are participants of postgraduate MA Curatorial Studies at Academy of Visual Arts.

Olga Vostretsova worked at GfZk- Gallery for Contemporary Art with the grant for young curators from Eastern Europe. She curated Drawing protest (GfZk), RESPECT. International Comics (Festival KomMissia, Moscow), The Subjective Object – (Re) Appropriating Anthropological Images (GRASSI, Leipzig).

Kristina Semenova is since 2012 program coordinator and curator of the artist’s residency LIA - Leipzig International Art Programme located in Spinnerei. She curated Returning to Sender (HKW, Berlin), Revisiting the Space (VCCA-Voronezh Center for Contemporary Art, Russia), Figure Outing (Castle Machern). Together they curated 2013 Space LAB - artist residency and exhibition dealing with historical space of Spinnerei. 

After this collaboration they have founded art space in Leipzig Бükü  - Office for cultural translations which they run together. Бükü is an interdisciplinary platform focusing on the contemporary artists’ positions and debate from post-Soviet area with all its influences, differences and interdependency. It is a place for production and presentation of contemporary art, as well as contemporary theory and polemics which are implemented by discursive events, artist residencies and curated exhibitions. www.buekue.eu

2.7.14

Partizaningილუსტრაცია: საშა კურმაზი, კიევი, 2013. “ხელს გიშლით მანქანა? გაუხვრიტე საბურავი.”
Illustration: Sasha Kurmaz, Kiev 2013. "Annoyed with a car (that blocks the passage)? Pierce the tire"

ახალი კოლექტივიზმი


მოსკოველი ხელოვანებისა და აქტივისტების ჯგუფი Partizaning  თბილისში ყოფნის დროს იმუშავებენ პროექტზე „აღმოაჩინე ელიავა“, რომლის ფარგლებშიც ჩაატარებენ კვლევას ელიავას ბაზრობაზე და შეეცდებიან ადგილობრივი თემის თანამონაწილეობის პრინციპზე დამყარებულ ღონისძიებებსა და ინტერვენცებში ჩართვას.

კოლექტივი ეპატიჟება ყველა ქუჩის ხელოვანს (street artists), ურბანისტს, აქტივისტსა და თბილისზე შეყვარებულ ადამიანს ლექციაზე, რომელიც ეძღვნება Partizaning-ის მოქმედების ტაქტიკასა და თბილისში მიმდინარე ურბანიზაციის შესახებ დისკუსიას.


04.07.2014
18:00

გიორგი ლეონიძის სახ. სახელმწიფო ლიტერატურის მუზეუმი (თეატრალური დარბაზი)

Giorgi Leonidze State Literature Museum (Theater Hall)

მისამართი: ჭანტურიას ქ. 8 თბილისი
Address: 8 Chanturia St. Tbilisi 


Partizaning (ზმნა): საზოგადოებრივ სივრცეში ხელოვნების ისეთი პროექტების განხორციელება, რომლებიც ურბანული და სოციალური რეალობების ფორმირებას, ხელახალ გამოგონებასა და სტრატეგიული გამოწვევების პროვოცირებას ახდენს.

Partizaning (ზმნა): საზოგადოებრივ სივრცეში ხელოვნების ისეთი პროექტების განხორციელება, რომლებიც ურბანული და სოციალური რეალობების ფორმირებას, ხელახალ გამოგონებასა და სტრატეგიული გამოწვევების პროვოცირებას ახდენს.

Partizaning არის კოლექტივი, მოძრაობა და ვებგვერდი, რომელიც ახორციელებს ხელოვნებაზე დაფუძნებული აქტივიზმის, ინტერვენციებისა და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მიმდინარე ურბანული დაგეგმარების ცვლილების მაგალითების დოკუმენტირებას. ჯგუფის აზრით, სულ უფრო ფართო არეალის მომცველი სოციო-პოლიტიკური რეალობისა და უკმაყოფილების შემთხვევების გააზრება ხელოვნებაზე დაფუძნებული “პარტიზანული” ტაქტიკის საშუალებითაა შესაძლებელი.

კოლექტივის მიზანია ქალაქის რეგენერაციასა და სოციალურ აქტივიზმში ხელოვნების, როგორც პრაქტიკული ინსტრუმენტის როლის კვლევა, რაც ეფუძნება თანამედროვე რუსეთში არსებულ კულტურულ, პოლიტიკურ და სოციალურ კრიზისს. ის ახდენს მსოფლიოში არსებულ საჯარო სივრცეებში, ქალაქებისა და ადამიანების ურთიერთობებში ხელოვნების როლის დოკუმენტირებასა და ანალიზს.

პროექტში „აღმოაჩინე ელიავა“ გეოეარი თანამშრომლობს კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორიასთან. პროექტი ხორციელდება ინიციატივის GALA (Green Art Lab Alliance) ფარგლებში, ევროკავშირის კულტურის პროგრამის მხარდაჭერით.

ჯგუფის “Partizaning” რეზიდენციაში ყოფნას უზრუნველყოფენ ორგანიზაცია CEC ArtsLink და ფონდი Black Sea Trust for Regional Cooperation.

  partizaning_web-299x450

The New Collectivism

Moscow based art and activist group Partizaning will work on the project “Discover Eliava”. They will focus on research of Eliava market and will working on involving local community in creation of a participatory event/intervention.

Group invites all street artists, tactical urbanists, cycling activists and Tbilisi lovers to the lecture about Partizaning tactics and discussion about urbanization of Tbilisi.

Partizaning (v): public art practices, which strategically challenge, shape, and reinvent urban and social realities.

Partizaning is a movement, a collective, and a website. It documents examples of art-based activism, interventions, and urban replanning from around the world. Collective believes that increasingly shared sociopolitical realities and dissatisfaction can be strategically addressed using art-based 'partizaning' tactics. Aim of the group is to explore the role of art as a practical tool for inclusive city regeneration and social activism. It evolves out of the cultural, political and social crisis facing contemporary Russia.

Collective provides documentation and analysis of the role of art in reshaping public spaces, cities and human interactions – globally.

GeoAIR implements the project “Discover Eliava” in collaboration with the Culture and Management Lab. Project is realized in the frames of the GALA (Green Art Lab Alliance) initiative, which is supported by the Culture Program of the European Union.

The residency stay of Partizaning is supported by CEC ArtsLink and the Black Sea Trust for Regional Cooperation. 
With the support of the Culture Programme of the European UnionThe residency stay of “Partizaning” is supported by CEC ArtsLink and the Black Sea Trust for Regional Cooperations.