28.4.12

ჰანს როზენშტრომი / Hans Rosenström

ჰანს როზენშტრომი არის ფინელი ხელოვანი, დაიბადა 1978 წელს. იგი მუშაობს ინსტალაციაზე. ცხოვრობს სტოკჰოლმსა (შვედეთი) და ჰელსინკიში (ფინეთი). როზენშტრომმა დაამთავრა ჰელსინკის სახვითი ხელოვნების აკადემიია და მიიღო მაგისტრის წოდება სახვითი ხელოვნების დარგში (MFA). იგი მუშაობს ადგილსპეციფიკურ პროექტებზე, სადაც ძირითადი მნიშვნელობა ენიჭება დროსა და სივრცეს.

“ჰანს როზენშტრომი აგებს  თხრობითობას სივრცულ გამოცდილებებზე საჯარო, სოციალურ ან კერძო სივრცეებში. იგი ეწინააღმდეგება ყოველდღიური სივრცეების ჩვეულ აღქმას, თავის ნამუშევრებში განსაზღვრავს ორივეს - ადგილის და სიტუაციის სპეციფიკას. იგი ადასტურებს ხელოვნების ნიმუშის ან ნებისმიერი სხვა ობიექტის, ღონისძიების, შეხვედრის კონტექსტუალური მომენტისგან განცალკევების შეუძლებლობას. საწყისი წერტილი ყოველთვის არის გარემომცველი მომენტი.
როზენშტრომი ყოველთვის იწყებს მუშაობას საზოგადოებრივ სივრცეში მოცემული ადგილის იდენტიფიკაციის ძიებით. იგი აქცევს ყურადღებას სოციალურ სტრუქტურას და მნახველს საშუალებას აძლევს მისთვის ჩვეულ გარემოს შეხედოს ახალი თვალით. ამითი როზენშტრომი ეძებს გზებს ჩაერიოს და აურიოს კიდეც ყოველღიურის წარმოდგენა კონკრეტულ გარემოზე. როზენშტრომის მიზანს არ წარმოადგნს დააწესოს რაიმე წესები თავისი ნამუშევრით, მაგრამ იგი ცდილობს წარმოაჩინოს ალტერნატიული ხედვის და კითხვების საფუძველი. იგი მიისწრაფვის შემთხვევითი და მოულოდნელი აღქმისკენ”. (ჰანს როზენშტრომი: THE SURROUNDING MOMENT ავტორი: აურა სეიკულა)

ჰანს როზენშტრომი იფინება საერთაშორისო მასშტაბით. მისი ბოლო დროის გამოფენებია “So You Say at West Space” მელბურნი, ავსტრალია და Intersección, Santiago a Mil, Centre Gabriela Mistral- ში, სანტიაგო, ჩილე (2012).
2011 მას ჰქონდა პერსონალური გამოფენა “სტუდიაში”, სტოკჰოლმის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში და მონაწილეობდა ფესტივალში Steirischer Herbst გრაცი, ავსტრია, The 6th Momentum Biennial მოსი, ნორვეგია, გამოფენაში Nordic Art Today; Loft Project ETAGI სანქტ პეტერბურგი, რუსეთი და “Intersection” პრაღის კვადრიენალე, ჩეხეთი.Hans Rosenström (born 1978 in Lohja Finland), is an installation based artist who works between Stockholm (Sweden) and Helsinki (Finland). Rosenström holds an MFA (Master of Fine Arts) from the Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki. He works with site-specific projects using both time and space as points of origin in his artistic practice.

“Hans Rosenström constructs narratives into spatial experiences in public, social and private domains. Rosenström challenges the definitions of the everyday spaces. He defines his work both site- and situation-specific. He states the impossibility to separate a work of art, or any object, event, encounter, from the contextual moment. The point of origin is the surrounding moment.
For him working in public space always starts with finding something identifiable and specific for a location. He pays attention to social structures in order to shed light upon the site from a different viewpoint that for example a local passer-by is used to in experiencing. With this Rosenström is looking for ways on intervening and even confusing everyday perception. However, his aim is not to lay down the rules of his work but rather to set the stage for alternatives and questions. He aspires for accidental and unexpected insights.” (HANS ROSENSTRÖM:  THE SURROUNDING MOMENT by Aura Seikkula)

Hans Rosenström has exhibited widely internationally. The most recent includes the group exhibitions; So You Say at West Space in Melbourne, Australia, and Intersección, Santiago a Mil, in Centre Gabriela Mistral in Santiago, Chile (2012).
In 2011 he had a solo exhibition at The Studio, Museum of Modern Art in Stockholm, and participated in Steirischer Herbst Festival in Graz, Austria, The 6th Momentum Biennial, Moss, Norway, the exhibition Nordic Art Today, Loft Project ETAGI, Saint Petersburg, Russia, and Intersection, Prague Quadrennial, Prague, Czech.

http://hansrosenstrom.net/

Residency stay of Hans Rosenström is supported by Svenska kulturfonden:1.4.12

მაგდალენა კუხტოვა / Magdalena Kuchtovaვორკშოპი 23.04.2012  13.00
თბილისის სამხატვრო აკადემიის, მედია ხელოვნების ფაკულტეტის 
(მე-4 სრთული) 508 აუდიტორია

ნამუშევრების პრეზენტაცია გაიმართება 13.00- 14.00 სთ-ზე
ვორკშოპის ხანგრძლივობა 3 სთრამდენ დროს ვატარებთ ჩვენ საზოგადოებრივ სივრცეში? რას ვაკეთებთ იქ?
ქალაქში სეირნობით ვცდილობთ შევისწავლოთ საზოგადოებრივი სივრცის ხარისხი იმისთვის, რომ პირდაპირი, ფიზიკური კონტაქტი გვქონდეს საჯარო სივრცესთან.
სეირნობა, როგორც ფიზიკური ასპექტი, გვეხმარება ქალაქის გრზნობით აღქმაში.
ჩვენ ფოკუსს გავაკეთებთ მარტივ სოციალურ აქტივობებზე და ურთიერთქმედებებზე, რაც დამოკიდებულია ქალაქის მატერიალურ გარემოებაზე.
ვორკშოპს /როგორც *თამაშს*/ ექნება ქალაქის პრაქტიკული რუქის შექმნის ხასიათი და მონაწილეები თავად განსაზღვრავენ და გააანალიზებენ მათივე დავალებებიდან გამომდინარე. ამგვარად შეიქმნება მონაცემთა ბაზა და მოღებული მონაცემები გამოყენებული იქნება, როგორც სახელოვნებო მასალა არტეფაქტების შესაქმნელად.
///////////////////////////////////////////////////

Workshop 23.04.2012  13.00
Tbilisi State Academy of Art / Faculty of Media Art (4 Fl) 508 Room
Artist work presentation 13.00- 14.00
workshop duration 3 h.


How much time do we spend at public spaces? What do we do there?
We try to examine the quality of public spaces by walking through the city in order to be in a direct physical contact with public space.
Walking helps us as a physical aspect for sensual perception of the city.
We will focus on simple social activities and interactions which depend on material environment of the city.
/Like a *game*/ The workshop will take place as a practical city-mapping according to the tasks which the participants can define and analyze. A database will be created this way, and the gained data will be useful as art material - in creation of artifacts.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
მაგდალენა კუხტოვა ცხოვრობს ბრატისლავაში და სწავლობს სადოქტოროზე სახვითი ხელოვნებისა და დიზაინის აკადემიაში, საჯარო ხელოვნების განხრით. იგი მუშაობს სლოვაკიის ნაციონალური გალერეის საგანმანათლებლო განყოფილებაში.

ბოლო დროს საჯარო სივრცე იქცა მისი კრეატიული შემოქმედების ძირითად თემად. საჯარო სივრცე მაგდალენას აინტერესებს თავისი თანამედროვე ფორმით, რომელშიც აკუმულირებულია ადგილმდებარეობა, ისტორია, კულტურა, სოციალური ყოფა და სხვადასხვა შრეები. ხელოვანის მიზანია აითვისოს საჯარო გარემოს სოციალური, ისტორიული და კულტურული შრეები, და სივრცის პენეტრაცია, შეღწევადობა ის მის ვიზუალურ ინტერვენციაში.
მაგდალენას პროექტების სხვა მაკავშირებელი საშუალება და განუყოფელი ნაწილი არის ტექსტი, რომელიც მისთვის საინტერესოა სემანტიკური შესაძლებლობების ან/და მოცემული გარემოში გამომხატველობის კუთხით, და რომელიც ააშკარავებს შესაძლო პოლიტიკურ, ისტორიულ ურთიერთკავშირებს, ან თაობათა შორის ურთიერთობებს.

Magdalena Kuchtova lives in Bratislava. She is studying doctoral study on the Academy of Fine Arts and Design with theme public art and is working for Slovak National Gallery on the Education department.

Most recently public space has become her creative material, which interests her in its actual form with accumulated layers of genius loci, history, culture, social presence, etc. Magdalenas aim is to adopt social, historical and cultural layers of public environment and its penetration in her visual intervention.

Another connection among selected projects is text, inseparable part of her works, where she is interested in semantic possibilities or significance in a given environments, which discovers possible politics, historical relativism or generational attitude.


 

This residency stay has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.