7.5.15

For recent news and updates, please, visit our website:


It is still undergoing some work for the moment and 
will be finalised soon.

31.3.15

ეველინა გამბინო / Evelina Gambino

ეველინა გამბინო არის დამოუკიდებელი მკვლევარი, აქტივისტი და რამდენიმე კოლექტივის წევრი ლონდონსა და იტალიაში. მან ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხები მიღებული აქვს გოლდსმიტის კოლეჯში, ლონდონის უნივერსიტეტში და ახლა ემზადება სადოქტორო ნაშრომისთვის, რომლის ფოკუსი იქნება თბილისის ურბანული რეგენერაცია და ამის შედეგად გამოწვეული უთანხმოების ფორმები. მისი კვლევის პრაქტიკა მოიცავს ურბანულ კონფლიქტებს, რომლებიც აერთიანებს მიგრანტების, მოქალაქეებია და ჩამოუყალიბებელი ჯგუფების მრავალმხრივ დამოკიდებულებას, ქალაქზე უფლების თეორიული ჩარჩოსა და მის წინააღმდეგ დამოკიდებულებასთან მიმართებაში. 2012 წელს, Campagne in Lotta -ს ჯგუფის თანამოაზრეებთან ერთად ეველინა გამბინომ ჩამოაყალიბა შეურიგებელ მებრძოლთა კვლევის კოლექტივი Collettivo RicercAzioneრომელიც ეძღვნება კავშირების მიერ წარმოებული ბრძოლის მეთოდების კოლექტიურად თეორიულ ჩარჩოებში მოქცევის ახალი ფორმების კვლევას. მას შემდეგ, შეურიგებლური ბრძოლის კვლევა გახდა მისი თეორიული ინტერესის და პრაქტიკის გამაერთიანებელი ძაფი. შემდეგ მან ფოკუსი მიგრაციის თემიდან საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პრობლემატიკაზე გადაიტანა და ბოლო დროს ეველინა აქტიურად არის ჩართული ლონდონში არსებული საცხოვრებლის პრობლემის გადაჭრით დაკავებული ქსელის საქმიანობაში, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა მისი ინტერესი ნეოლიბერალურ სისტემაში წარმოქმნილი ახალი კლასის ფორმირებების ანალიზისადმი.

გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნისას, ეველინა გამოიკვლევს ბოლო დროს თბილისში წარმოქმნილი მრავალრიცხოვანი ურბანული ბრძოლების ფორმებს და ასახავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ვიზუალური ხელოვნება, რათა საერთაშორისო გამოხმაურება მისცეს თბილისის საჯარო ინფრასტუქტურის ძარცვის პრობლემას. ამავდროულად იგი შეეცდება გამოიკვლიოს კავშირი სოციალურად ჩართულ საჯარო ხელოვნებასა და ურბანულ აქტივიზმს შორის.

პირველ რიგში, ამ თემებს ეველინა ასახავს ქალაქში ბოლო დროს მიმდინარე მშენებლობების ადგილების კვლევის მეშვეობით, რომელიც მიღწეული იქნება ურბანული ლანდშაფტის ფქისო-გეოგრაფიული მოთოდოლოგიის გამოყენებით, კვლევითი სვლით ქალაქის წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე. თანმიმდევრულად კვლევის ფოკუსი მოიცავს გეოეარის არქივში არსებულ მასალას, რომელიც იქნება ბაზა იმ ხელოვანების შერჩევისათვის, რომლებიც მუშაობენ თბილისის მეტამორფოზის თემაზე.

Evelina Gambino is an independent researcher and activist, member of a number of collectives, in London and Italy. She has completed her undergraduate and MA degrees at Goldsmiths College, University of London and she is now about to start her PhD with a specific focus of urban regeneration in Tbilisi and the new forms of dissent, which it has sparkled. Her research practice is concerned with urban struggles connecting the diverse subjectivities of migrants, citizens, and other precarious subjects, within and against the theoretical framework of the right to the city. In 2012 alongside a group of militants from the Italian network Campagnein Lotta (Fields of Struggle) she has created the militant research collective Collettivo RicercAzione, devoted to the exploration of new forms of collective theorization of the practices of struggle experimented by the network. Since then militant research has been the thread connecting her different theoretical and practical interests. Shifting her main focus from migration to housing struggles, Evelina has recently been active in the London-based Radical Housing Network  from which she has drawn her interest in the analysis of new class formations emerging in the neoliberal metropolis.

As a researcher at GeoAIR residency, Evelina will be exploring the different forms of struggle emerged in Tbilisi in the last decade and reflect on the ways the visual arts have played a key role in giving an international resonance to the pillaging of Tbilisi’s public infrastructure, while at the same time attempting to explore the relation between social engagement of public art and activism in the city.

Evelina will reflect on these issues firstly through an exploration of the material sites of the city’s current renovation, this will be achieved through the psycho-geographical methodology of the urban transect, an investigative walk around a pre-defined area of the city, successively the inquiry will focus on the vast material collected in GeoAIR’s archive (ARCHIDROME) which will offer the basis for a genealogy of artists’ concern with Tbilisi’s metamorphosis.20.2.15

Marius Land and Moritz Freudenberg

მარიუს ლანდი (ვითენი, 1989) ცხოვრობს და მოღვაწეობს ბერლინსა და ლაიფციგში. პოტსდამის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში, პროფ. ვიბკე ლოეპერის კლასში ის სწავლობდა გრაფიკულ დიზაინსა და ფოტოგრაფიას. 2013 წლიდან, ის გახდა ფოტოგრაფ ტობიას ციელონის თანაშემწე. 2014 წელს მან სამაგისტრო სწავლა განაგრძო ლაიფციგის ვიზუალური ხელოვნების აკადემიაში, პროფ. თინა ბარას ფოტოგრაფიის კლასში. ასევე, ის მუშაობს როგორც დამოუკიდებელი ფოტოგრაფი და დიზაინერი.

2011 წელს მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის შემდეგ, მან დამოუკიდებლად გამოსცა თავისი პირველი სახელოვნებო წიგნი "T R E I B E N" (2013) რომელმაც 2014 წელს აიღო გერმანიის ახალგაზრდული ფოტოგრაფიის ჯილდო. საბაკალავრო ნამუშევრისათვის მან იმუშავა რურში (გერმანია), რათა ვიზუალურად წარმოედგინა ამ მხარის ხელოვნების მდგომარეობა. მისი საბოლოო სამუშევარი, "Ruhrgebiet   1" გახდა რამდენიმე გამოფენის ნაწილი, სადაც საუბრებისა და დისკუსიების საშუალებით ვიზიტორთა ჩართულობა იყო გამიზნული.

თავის დოკუმენტალურ მიდგომაში, მარიუს ლანდი ყოველთვის ცდილობს დატოვოს სივრცე მნახველთათვის, რათა მათ მოახდინონ ადგილის შესახებ საკუთარი წარმოდგენის შექმნა. ადგილის ესთეტიკისა თუ არსის ძიებაში, ის აკავშირებს დოკუმენტურ სურათებს, სიმბოლურ ფრაგმენტებსა და ზედაპირებს. მისი მოღვაწეობა უკავშირდება მოცემულ დროსა და გარემოს. ის, ასევე, ქმნის ზინებს სახელწოდებით "Arbeitshefte," რომელიც მიზნად ისახავს სამყაროს თანამედროვე ესთეტიკის შესახებ ძიებას და ამავდროულად, წარმოადგენს მიმდინარე პირად მეხსიერებას. მას სჯერა, რომ ფოტოგრაფიის მიზანია ხილვადის საზღვართან მისვლა და მისი გაზრდა.

მორიც ფროიდენბერგი (დრეზდენი, 1987) ცხოვრობს და მოღვაწეობს ბერლინში. 2007-2008 წლებში, ლაიფციგის ვიზუალური ხელოვნების აკადემიაში მან ორი სემესტრის მანძილზე, ბენ რინერის მასტერკლასში ისწავლა ფოტოგრაფია. ამჯერად, ის ასრულებს ფოტოგრაფიისა და გრაფიკული დიზაინის პროგრამას პოტსდამის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში, პროფ. ვიბკე ლოეპერის კლასში.

მუსიკის, საგამომცემლო და მოდის სფეროებში, ის მუშაობს როგორც ფოტოგრაფი, დიზაინერი და ოპერატორი. თავის ნამუშევრებში მას აინტერესებს სხვადასხვა ვიზუალური დისციპლინის გაერთიანება და ციფრული მოდიფიკაცია.

2014 წელს მან დამოუკიდებლად გამოსცა თავისი პირველი წიგნი „PALMA,“ სადაც გადმოსცა საკუთარი ცხოვრების ფრაგმენტული აღწერა. ასევე, ამ ნამუშევრის ნაწილი მან 2012 წელს საქართველოში მოგზაურობისას შექმნა.


2011 წელს მაროკოში, რაბატის გოეთეს ინსტიტუტში ის უძღვებოდა ფოტოგრაფიის ვორქშოპს, სადაც განიხილებოდა გერმანული ენის მოსწავლე ახალგზარდა მაროკოელების პირადი გარემო და მდგომარეობა.

https://vimeo.com/118695140

--

Marius Land (Witten, Germany, 1989) lives and works between Berlin and Leipzig. He studied graphic design and photography at the University of applied Sciences in Potsdam under Prof. Wiebke Loeper. In 2013 he started to assist the photographer Tobias Zielony. In 2014 he continued his masters degree at the HGB Leipzig in the class for photography led by Prof. Tina Bara. In addition he works as a freelance graphic designer and photographer.

After a trip around the world in 2011 he self-published his first artist book "T R E I B E N" in 2013, which won the German youth photography price in 2014. For his bachelor degree he worked in the Ruhr-area in Germany on creating a visual inventory on the state of art in this area. The final work "Ruhrgebiet   1" was part of several exhibitions, where the aim was to make the visitors participate by means of talks and discussions.

In his documentary approach Marius Land always tries to leave enough space for the visitors to create their own image of a place. He combines documentary pictures, symbolic fragments and surfaces searching for the aesthetic or essence of a place. His work is committed to the here and now.
As a part of this practice, he creates zines, called "Arbeitshefte". Those aim to find out about a contemporary aesthetic of the world surrounding us and serve therefore as a personal memory in progress. He is believing that photography has the purpose to step to the borders of the visible and extend them.

Moritz Freudenberg (Dresden, 1987) lives and works in Berlin. In 2007/2008 he studied two semesters photography under masterclass student Ben Rinner at the Evening Academy - Leipzig Academy of the Visual Arts. Right now he is finishing studies in graphic design and photography at the University of applied Sciences in Potsdam under Prof. Wiebke Loeper.

He works in the range between commissioned and artistic photography and also as graphic designer and videographer in the field of music, editorial and fashion. In his work he is particularly interested in the combination of different visual disciplines, and digital modification.

His first book „PALMA“ was self-published in 2014, a fragmentary description of his personal life.
Parts of the works were made on a trip to Georgia in 2012.

In 2011 he led a photography Workshop at Goethe Institut Rabat, Morocco. The workshop was dedicated to young german learning Moroccans describing, their own personal environment and situation.


https://vimeo.com/118695140

--
assembling fragments – workshop by Marius Land and Moritz Freudenberg, in collaboration with GeoAIR

In the workshop „assembling fragments“ we are planning to examine several significant places in Tbilisi by collecting photographic images and found material. Therefore we concentrate on a fragmentary documentation. Textures, patterns, shapes and cityscapes will merge to form an abstract collection of images that will be manifested in a small zine, investigating present Tbilisi.

Due to the city's rapid recreation, we want to assemble a visual manifest of the city in its present state of art, by visiting and documenting different significant places throughout the city, such as:

a place of work
a place of pleasure
an ugly place
a beautiful place
a vivid place
a forbidden place
a futuristic place
a place of silence
an endangered place

Together we want to find these places and investigate what strategies can be found to visualize places in their essence, by collecting photographic images, fragments and materials.

As photographers we constantly return to the question:
How can a place become artistically tangible?

Together we will look at different artistic positions and how they deal with topics of change, assembling and the description of places.
The next step will be to get out into the streets, find those places and collect material.
After gathering the material and selecting it together, we gonna merge it in a small zine like publication, serving as a container for our examinations.
Finally we will have a magazine launch party accompanied by an exhibition reassembling the works essence combining photographic works, found objects and materials on various displays.

--

The residency is supported by ECF STEP Beyond and DAAD.


13.1.15

ნატალია პერშინა-იაკიმანსკაია (გლუკლია) / Natalya Pershina-Yakimanskaya (Gluklya)

ნატალია პერშინა-იაკიმანსკაია (გლუკლია) დაიბადა ლენინგრადში, ცხოვრობს და მუშაობს სანქტ-პეტერბურგსა და ამსტერდამში. მუხინას ხელოვნების და დიზაინის აკადემიის დამთავრების შემდეგ ოლგა ეგოროვასთან (ცაპლია) ერთად, იგი გახდა სახელოვნებო კოლექტივის „ნაპოვნი სამოსის ქარხნის“ თანადამაარსებელი. „ფაქიზის“ (ურთიერთობა შიდა და გარეს, პირადულსა და საჯაროს შორის) კონცეფციის საილუსტრაციოდ, ისინი იყენებენ ინსტალაციას, პერფორმანს, ვიდეოს, ტექსტს და ‘სოციალურ კვლევას’. 2002 წელს მათ დაწერეს მანიფესტი: „ხელოვანის ადგილი უძლურთა გვერდითაა.“ „ნაპოვნი სამოსის ქარხანა“ კოლექტიურად მუშაობდა 10 წლის განმავლობაში და 2012  წელს გლუკლია გახდა ჯგუფის ლიდერი. 2003 წლიდან გლუკლია  არის ჯგუფის „შტო დელატ“ აქტიური წევრი.

თავის პროექტებში გლუკლია ხშირად იყენებს ტანსაცმელს, როგორც ხელოვნებასა და ყოველდღიურ ცხოვრებას შორის კავშირის დასამყარებელ იარაღს. მისი გმირების პერსონალური ისტორიების ხელმოსაკიდად იგი აანალიზებს ურთიერთობას პირადსა და საჯაროს შორის, სააშკარაოზე გამოაქვს ადამიანის შიდა სამყაროსა და პოლიტიკურ სისტემას შორის კონფლიქტი (პერფორმანსი „დებატები უთანხმოებაზე: როდესაც პირადი ხდება საჯარო“ როგორც 2014 წლის მანიფესტა 10-ის საჯარო პროგრამა. 

მის პროექტში „უმუშევრობის უტოპიური კავშირი“ (2012) გლუკლია აღმოაჩენს საზღვრებს შიდა სამყაროსა და სოციალურ სტრუქტურებს შორის, ამხელს კაცობრიობის სიფაქიზეს და პიროვნების მოწყვლადობას.  იგი ქმნის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების შეხვედრის სიტუაციებს - არალეგალური მიგრანტები და ბალეტის მოცეკვავეები, პენსიონერები და სტუდენტები, რომელთაც ჩვეულ ცხოვრებაში არ ექნებოდათ გადაკვეთის წერტილი. „უმუშევრობის უტოპიური კავშირში“ იგი აქეზებს თვით-ორგანიზების პროცესებს და სწავლობს სხვადასხვა უმცირესობების და მარგინალური ჯგუფების შესაძლებლობებს.

გლუკლიას ნამუშევრები ნაჩვენები იყო VOLTA8, ბაზელი (2012); MUMOK, ვენა (2012); Staatliche Kunsthalle Baden Baden (2011); Shedhalle, ცურიხი (2011); SMART Project Space, ამსტერდამი (2011); Museo Reina Sofia, მადრიდი (2011); Kunsthalle, ვენა (2011); ICA, ლონდონი (2010); National Center for Contemporary Art, მოსკოვი (2006); პერსონალური გამოფენა Wings of migrants, Gallery Akinci, ამსტერდამი (2012); პერსონალური გამოფენა Utopian Unions, MOMMA, მოსკოვი (2013).

ამჟამად გლუკლია არის იოსიფ ბროდსკის მემორიალური ფონდის ვიზუალური ხელოვნების განხრის სტიპენდიატი, რომლის საშუალებითაც მას შეუძლია გაატაროს 3 თვე ვენეციასა და რომში. ვენეციაში იგი მუშაობს ახალ ადგილსპეციფიურ პროექტზე „გონდოლიერების იდეალური საზოგადოება.“


Born in Leningrad, Natalya Pershina Yakimanslaya (also known as Gluklya) lives and works in St. Petersburg and Amsterdam. Shortly after graduating from the Mukhina Academy of Art and Design, together with Olga Egorova (Tsaplya) she became a co-founder of an artist collective The Factory of Found Clothes (FFC) which uses installation, performance, video, text and ’social research’ to illustrate the concept of “fragile” — relationships between internal and external and private and public. In 2002, they wrote their manifesto: “The place of the artist is at the side of the weak.” FFC worked together for 10 years and in 2012 Gluklya took the leadership of the group. Since 2003 Gluklya is an active member of Chto Delat? group.  

In her projects, Gluklya often uses clothes as a tool to build a connection between art and everyday life. Addressing the personal stories of her characters, she analyses the relationship between the private and the public, exposing the conflict between the inner world of a person and the political system (performance 'Debates of Division: When The Private BecomesPublic' as a part of the public program at the Manifest 10, 2014). 

In her project 'Unemployment Utopian Union' (2012) Gluklya discovers frontiers between inner world and social structure making visible the fragility of the mankind and the vulnerability of a personality. She constructs situations for an encounter of different social groups -  illegal migrants and ballet dancers, pensioners and students, who wouldn't not have an opportunity to meet in an ordinary life. In 'Unemployment Utopian Union' she encourages the process of self-organisation and learns about capacity of different minorities and marginal communities.

Gluklya’s work has been exhibited in Russia and abroad, including at the VOLTA8, Basel (2012); MUMOK, Vienna (2012); Staatliche Kunsthalle Baden Baden (2011); Shedhalle, Zurich (2011); SMART Project Space, Amsterdam (2011); Museo Reina Sofia, Madrid (2011); Kunsthalle, Vienna (2011); ICA, London (2010); National Center for Contemporary Art, Moscow (2006); Solo show «Wings of migrants, Gallery Akinci, Amsterdam (2012); Solo show «Utopian Unions», MOMMA, Moscow (2013).


At the moment Gluklya is recipient of a fellowship in visual art awarded  by The Joseph Brodsky Memorial Fund. The fellowship allows her to spend 3 months in Venice and Rome. Being in Venice she conducts an extensive research for her new site-specific project "Ideal Society of Gondoliers'.


გლუკლიას გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნა დაფინანსებულია CEC ArtsLink-ის და Black Sea Trust for Regional Cooperation პროგრამის მიერ.
Gluklya's residency at GeoAIR is supported by CEC ArtsLink and the Black Sea Trust for Regional Cooperation.  

9.1.15

Open call: ორთვიანი რეზიდენცია კოშიცეში / two months residency in Košice

K.A.I.R. – Košice Artist in Residence, in collaboration with GeoAIR residency invites artists from Georgia to apply for K.A.I.R. residency. Selected artist will work in Košice on a project reflecting changing environment and the transformation of the city.

Application deadline: February 16, 2015 / 18:00 Georgia time


K.A.I.R. Košice Artist in Residence

In the frame of European Capital of Culture the NGO Košice 2013 is developed an international Artist-in-Residence-program for the artists from all over the world and out of all artistic disciplines and expressions.

We pursuit three main goals within the residency program:

1. Support the creative energy of every invited artist and give her/him the chance to work in a new environment and to find (new) artistic ways of expression
2. Stimulate the art scene in Košice, in the region and in whole Slovakia. Support the dialogue as well as the confrontation of the residency artists with local artists and the wide public.
3. Create/strengthen a beneficial environment for the development of innovative and international contemporary art projects with international and local participants.

According to our main goals, our team will introduce every artist in the social environment of the city and the region and help them to build up networks and collaborations with local artists. We will organise public events like artist talks, projections, workshops, open studios to give all artists the chance to introduce and present themselves to a wide public. A final project/exhibition will show the working process during the stay of each artist.
 
K.A.I.R. – FACTS

What we provide 

• Two month residency in Kosice, Eastern Slovakia (May and June 2015)
• Studio in Kasárne/Kulturpark, former military barracks renovated into the multi-genre cultural centre. The studio is equipped with basic tools and technical equipment.
• Free accommodation in two room flat, fully furnished with kitchen.
• Stipendium 650€ per month
• Travelling costs maximum 500€
• Production and PR support

What we demand

• We are searching for visual artists from Georgia, who are open to collaborations with local artists. The artist should work on site specific project reflecting changing environment and the transformation of the city.
• Artist should be able to know English on at least working level (hosting residency will support with the translations when needed).
• One presentation during the residency and final project/exhibition at the end
• Compulsory attendance
• Presentation/public event about the residency project upon return to Georgia

Application

The application must consist of three PDF files, all written in English and named as below:

• PDF n°1: Curriculum Vitae – a short CV including your name, address, phone, email, educational and exhibition background (named as: CV_NAME_LAST NAME)

• PDF n°2: Letter of motivation and objectives – briefly describe your motivation to come to Košice and first ideas of projects you would like to realize  (named as: motivation_NAME_LAST NAME)

• PDF n°3: Portfolio – artist statement and presentation of artworks (max. 10 pages: texts, photos, links to artist´s website, video or audio sharing websites: YouTube, Vimeo, Soundcloud etc.) (named as: portfolio_NAME_LAST NAME)

Deadline: February 16, 2015 / 18:00 Georgia time 

Please send it only via email to infogeoair@gmail.com and info@geoair.ge 
(subject line: K.A.I.R./GeoAIR application)

Please note that incomplete applications and those sent after the deadline will not be considered.


Contact to host organization

• K.A.I.R. Management: Zuzana Kotiková – zuzana.kotikova@kosice2013.sk / 00421915078489
• Online : kair.sk (official website)
https://www.facebook.com/KosiceArtistInResidence (facebook)
https://www.youtube.com/channel/UC-TlrHZFsAK24PDIgj6mReg (youtube channel)
Kasárne/Kulturpark