14.11.13

ბაბი ბადალოვი / Babi Badalov


ბაბი ბადალოვის პრეზენტაცია - შეხვედრის დასაწყისში ხელოვანმა ისაუბრა მისი ლინგვისტური სირთულეების პირად გამოცდილებაზე, რაც ბაბის სახელოვნებო კვლევისა და გამოხატვის საგანი გახდა. ასევე, წარმოდგენილი იქნა "თბილისის დღიური", რომელიც შესრულებულია მისი ვიზუალური პოეზიის კოლაჟის სტილში, გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნის დროს.

თარიღი და დრო: ხუთშაბათი, 28 ნოემბერი / 18:00

ადგილი: ლიტერატურის მუზეუმი / თბილისი, გ. ჭანტურიას ქ. 8

Artist talk of GeoAIR resident Babi Badalov - in the beginning, Babi talked about his personal experience of linguistic confusion, which has become the topic of his artistic exploration and expression. The "Tbilisi diary" created in his visual poetry collage-style, made during his residency at GeoAIR was also exhibited.

Date and time: Thursday, November 28 / 18:00

Venue: The Literature Museum / Tbilisi, G. Chanturia str. 8

--

ბაბი ბადალოვი (1959, ლერიკი, აზერბაიჯანი) არის ხელოვანი და პოეტი, რომელიც ცხოვრობს პარიზში.

მისი ნამუშევრების მრავალი გამოფენიდან აღსანიშნავია, თესალონიკის პირველი ბიენალე და Manifesta 8. ბაბის ნამუშევრები წარმოდგენილია კერძო კოლექციებსა და მუზეუმებში, როგორებიცაა: რუსეთის მუზეუმი სანკტ-პეტერბურგში; ემდენის ხელოვნების მუზეუმი, გერმანია; M HKA - თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ანტვერპში.

როგორც ვიზუალური ხელოვანი, ის გამოხატავს საკუთარ იდეებს საგნების, ნახატების, ინსტალაციებისა და პერფორმანსების საშუალებით. ბაბი, ასევე, ახდენს სიტყვებით ექპერიმენტაციას და ქმნის ბუნდოვან პოეზიას, სადაც ურევს სხვადასხვა კულტურების ენებსა და სურათებს.
მისი ნამუშევრები ხშირად ეძღვნება ლინგვისტურ ძიებას, რითიც იკვლევს ენის შეზღუდვებს და იმ საზღვრებს, რომელსაც ენა ქმნის მისი მომხმარებლებისათვის და ასევე, უკავშირდება მოგზაურობისას მის პირად ლინგვისტური უხერხულობების გამოცდილებას.
უცხო ქვეყნებში, ჩვენ ხშირად ვხედავთ სიტყვებს, რომლებიც ჩვენი ანბანის მსგავსით არის დაწერილი, თუმცა, აქვთ განსხვავებული მნიშვნელობა, ჟღერადობა და წარმოთქმა.
ბაბის ვიზუალური პოეზია ხშირად დღიურის სახისაა, რომელიც იქმნება ყოველ დღე მანიპულირებული სასურათო მასალის მისი პირადი ლინგვისტური კვლევის შედეგად და ხშირად, პოლიტიკური შინაარსისაა.
ხელოვანის (ან მოგზაურის, მიგრანტის, დევნილის) მოხეტიალე ცხოვრება უქმნის მას არა მხოლოდ კულტურული ინტეგრაციის რთულ საადაპტაციო პერიოდს, არამედ, შეუძლია ის ძირითადად, ენის პატიმრადაც აქციოს.
ბაბის პროექტები ამგვარ ლინგვისტურ შეხედულებებს ეხმიანება, რათა ხაზი გაუსვას უფრო დიდ გეო-პოლიტიკურ შეკითხვებს.

http://babibadalov.wordpress.com/

რეზიდენციას ფინანსურად მხარს უჭერს ღია საზოგადოების ინსტიტუტის, ხელოვნებისა და კულტურის ქსელური პროგრამა.
--
Babi Badalov (1959, Lerik, Azerbaijan), is an artist and poet living in Paris.

He has exhibited in Manifesta 8, 1 st Thessaloniki biennale, amongst many others.
His works have been collected in museums and private collections such as the Russian Museum, St Petersburg, Museum of Art, Emden, Germany, M HKA -  Museum of Modern Art in Antwerp.

As a visual artist, he expresses his ideas through art objects, paintings, installations and live performances. He also experiments with words and writes obscure poetry, mixing languages and images of different cultures.
Babi Badalov’s work often is dedicated to linguistic explorations researching the limits of language and the borders it imposes upon its users and based on his personal experience of linguistic inconveniences while travelling.
In foreign countries, we often come across words written in the same alphabet as ours, but with different meaning, sound or pronunciation.
His visual poetry often takes the form of a diary, created every day through a combination of his own linguistic research of manipulated pictorial material, mainly with political content.
The nomad life of an artist (or traveler, migrant, refugee) does not only cause him or her a struggling adaptation period of cultural integration, but can primarily turn him or her into a prisoner of language.
Badalov’s projects play with this kind of linguistic notions in order to emphasize larger geo-political questions.

http://babibadalov.wordpress.com/

Residency stay is supported by Open Society Institute, Arts and Culture Network Program.

31.10.13

ანა დანილევიჩი / Anna Danilewicz

Participation VS Participatory  

city dwellers and urban interventions

GeoAIR invited artists, activists, researchers, cultural managers and actors for participating in the workshop concerning participatory approaches in urban interventions.

Participatory - this could be just another trendy word or idea. These days, artists, activists and cultural managers often refer to it. However, there often seems to be confusion on whether a project is done about or with communities. Ever wondered what the difference is between participation & participatory? This workshop brought together people interested in participatory cultural projects, especially in urban realms (case studied - Tbilisi) and discussed what is “participatory” and why it might be important. Interactive activities were followed by presentations of guest speakers (Tamara Bokuchava, Katharina Stadler, Lela Ninoshvili) and the approach was discussed in relation with their projects as well. In the end, participants summed up ideas and came up with their own participatory project proposals concerning urban sphere.

The workshop was conducted by GeoAIR in collaboration with Anna Danilewicz (Poland) - head of the Department of Education and Organisation of Exhibitions in the Army Museum in Bialystok, as well as leader of various international summer schools.

Where? – At GeoAIR residency, Zubalashvilebi 56 A, Tbilisi.

When? – 9 November, 2013

How long? – One full day


--
ანა დანილევიჩი არის ბიალისტოკიდან (ჩრდილო-აღმოსავლეთი პოლონეთი). ის არის ბიალისტოკის სამხედრო მუზეუმის საგანმანათლებლო და საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსი. ასევე, ანა მუშაობდა დრამატულ თეატრსა და გაზეთში GazetaWspolczesna. ამას გარდა, ის თანამშრომლობდა სხვადასხვა ასოციაციებთან და დამოუკიდებელ პროექტებთან, როგორებიცაა:

- თეატრალური ვორკშოპები ახალგაზრდებისათვის (2009, 2010, 2011), ჟურნალისტიკისა და წერის სექცია; საერთაშორისო სასაზღვრო საზაფხულო სკოლა კრასნოგრუდაში (2012, 2013) და ვიშეგრადის საზაფხულო სკოლა (2013) - ინსტრუქტორის რანგში.
- Cultural Bridges, Bialystok CALM: Life Mission, HIT History and Theatre, Backpack History - ყველა პროექტი განხორციელდა  კულტურისა და საზოგადოებრივ ინსტიტუციებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, როგორებიცაა: ასოციაცია ENGRAM (ცეკვა, ქუჩის ხელოვნება), Salesian Mission Centre, სასწრაფო დახმარებისა და განათლების ცენტრი, დრამატული თეატრი, კოლექტიური ასოციაციის თეატრი და დამოუკიდებელ ხელოვანებთან („ბრეიქდანსერები“, გრაფიტის ხელოვანები, მსახიობები, მომღერლები, რეჟისორები, გრაფიკოსები და სხვ.) ერთად - ინტერდისციპლინარული პროექტების კოორდინატორის რანგში.
- ის, ასევე, კვლავ მუშაობს როგორც ჟურნალისტი

ანამ დაამთავრდა პოლონური ფილოლოგიისა და განათლების სამაგისტრო კურსი ბიალისტოკის უნივერსიტეტში. შემდეგ, მან პროფესიული წინსვლა განაგრძო ისეთი ტრეინინგების საშუალებით, როგორებიცაა: ევროპული დიპლომი კულტურის პროექტების მენეჯმენტში (2011-2012), კულტურის ოპერატორების საერთაშორისო სემინარი (2011, სტრატეგიული დაგეგმვის სერტიფიცირებული კონსულტანტი). ამჟამად, ანა არის კულტურის სამინისტროს გრანტის მფლობელი კულტურის მენეჯმენტის დარგში.

კულტურის სფეროში მისი ამჟამინდელი ინტერესები უკავშირდება სამ საკითხს: ხელმისაწვდომობა, ღიაობა და ჩართულობა. ის ცდილობს შექმნას კულტურულ ღონისძიებათა მონაწილეთა კომუნიკაციის ახალი გზები, რომლებიც დაფუძნებული იქნება ადგილობრივ თემურ პროექტებზე. კულტურის განათლების განხორციელების ერთ-ერთ გზად ის ხედავს „კულტურისთვის განათლებას“ და არა „კულტურის შესახებ განათლებას“.

Anna Danilewicz comes from North-Eastern Poland, from Białystok. She is a head of the Department of Education and Organization of Exhibitions in the Army Museum in Bialystok. Previously she worked in the Drama Theatre and for the biggest newspaper in Podlasie region (GazetaWspolczesna) as a journalist. Besides official positions, she has cooperated with plenty of associations and independent projects:

- as a coach – during the summer theatrical workshops for youths in editions 2009, 2010, 2011 in a section of journalism and writing about the theatre; she was also one of workshop leaders in International Borderland Summer School in Krasnogruda (2012, 2013) and in Visegrad Summer School (2013)
- as a coordinator of interdisciplinary projects – she can list as the most exciting ones: Cultural Bridges, Bialystok CALM: Life Mission, HIT History and Theatre, Backpack History. All projects were realised in cooperation between various cultural and social institutions and non-government organizations, like: ENGRAM Association (dance, street art), Salesian Mission Centre, Centre of Emergency Care and Education, Drama Theatre, Theatre of Kolegtyw Association and in partnerships with independent artist (break dancer, graffiters, actors, singers, directors, graphic designers, film-makers).
- as a journalist – she still cooperates with some media.

She graduated from Bialystok University (MA in Polish Philology with educational specialization) and she has continued professional development through the series of trainings, such as: European Diploma in Cultural Project Management (2011-2012), International Seminary for Cultural Operators (2011, certificated consultant for strategic planning) and other related to free licences, copyrights, Creative Commons, open culture & education. Recently – she is a fellow of the Scholarship of the Minister of Culture in the field of cultural management.

Her current cultural obsessions are connected with three areas: accessibility, openness and participatory approach. She endeavours to create new ways of communication with participants of cultural actions, on the base of local community oriented projects. One of the main ways of implementation that she sees the cultural education, understood as an education for culture, not about culture.
--

Anna Danilewicz’s visit is implemented under the scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage, Poland.
ანა დანილევიჩის ვიზიტი ხორციელდება პოლონეთის კულტურისა და ეროვნული მემკვიდრეობის სამინისტროს გრანტის ფარგლებში.

ეს ვორკშოპი ხორციელდება ევროკავშირის პროექტ SPACES ფარგლებში.
This workshop is realised in the frame of the EU project SPACES.
http://www.spacesproject.net/
პროექტი ფინანსდება ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთის პარტნიორობის კულტურის პროგრამის მეშვეობით.
This project is funded by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

29.10.13

იორგ ჰეროლდის და მისი ქართული სამუშაო ჯგუფის სახელოვნებო სამუშაო შეხვედრების შედეგების პრეზენტაცია / The presentation of the meetings of Jörg Herold and his Georgian working group artists

 for English version please scroll down

გერმანულ / ქართული (გერმანელი ხელოვანი იორგ ჰეროლდის და მისი ქართული სამუშაო ჯგუფის) სახელოვნებო სამუშაო შეხვედრების შედეგების პრეზენტაცია. კავკასიური დათვის ცხოვრების, მისი მონაცემების და დოკუმენტების ემპირიული ჩანაწერები.

გოეთეს ინსტიტუტი, საქართველო / Goethe-Institut Georgien
ზანდუკელის ქ. 16, 0180 თბილისი / Sandukeli 16, 0108 Tbilisi

30.10.2013 / 18.00
გერმანულ ენაზე, ქართული თანგმანით
German language with Georgian Translation


მსოფლიოს მცირე ნაწილში, აკრძალვის მიუხედავად თუ შევხვდებით დათვებზე ნადირობის შემთხვევებს. ერთ-ერთი ესეთი რეგიონი კავკასიაა. სავარაუდოთ აქ 1000-1200 დათვი ბინადრობს. მხოლოდ რამოდენიმე ორგანიზაცია თუ ზრუნავს ცხოველთა დაცვაზე. ნადირობის კვოტები, ერთად თავმოყრილი ინფორმაცია, უწყვეტი დოკუმენტაცია  დათვების პოპულაციაზე არ არსებობს. იდეალური სიტუაცია თავისუფალი ნადირობსთვის.იორგ ეროლდი თავისი პროექტით “უკანასკნელი დათვი“ ცდილობს პილოტური სამუშაოს ჩატარებას. ქართველ ხელოვანებთან ერთად შეიქმნა ისტორიული დოკუმენტები,  მოხდა ჟურნალისტების და ცხოველთა დამცველების გამოკითხვა დათვების ნადირობასთან დაკავშირებით და მხატვრულად იქნა ფორმულირებული დათვებთან მოპყრობის კონცეპტი, როგორც საზოგადოების პრობლემა.

/////////////////////////////////////////////////////////////////
The presentation of the meetings of the German/Georgian  (German artist Jorg Herold and his Georgian working group) artists. The empirical data of the life of the Caucasian Bear.

Bear hunting still happens in some parts of the world, despite it being banned. One of these regions is the Caucasus. According to estimates about 1000 to 1200 bears live here. Only few organizations are concerned with the problem on the spot.

The information about bear population,shooting quotas do not exist which is an ideal environment for hunting without any restrictions. Jörg Herold with the project 'The Last Bear' tries to raise awareness. Together with the Georgian artists, the historical documentation was created; the journalists and animal protection activists were interviewed about bear hunting. The concept of treating the bears was formulated artistically into a social problem.


////////////////////////////////////////////////////////

open call / კონკურსი/ იორგ ჰეროლდი/ 10 დღიანი ვორკშოფი ეთნოლოგისს თემაზე/ 21.10- 31.10. 2013.


21.10- 31.10. 2013.
 
გეოეარი, გოეთეს ინსტიტუტთან თანამშრომლობით გიწვევთ გერმანელი ხელოვანის, დოკუმენტური არქეოლოგის იორგ ჰეროლდის 10 დღიან ვორკშოპზე. ვორკშოპი დაეთმობა ეთნოლოგიის თემას, რიტუალებისა და ტრადიციების შესწავლას კავკასიაში, როგორიც არის, მაგალითად, მამაკაცის, როგორც “დათვებზე მონადირის” სახე. პროექტი, როგორც დოკუმენტური არქეოლოგია, იქნება ძიების, კვლევის მცდელობა, რომელიც განხორციელდება ხელოვნების სხვადასხვა მედიის საშუალებით და დასრულდება ნამუშევრების პრეზენტაციით.

ვორკშოპში მონაწილეობა შეუძლიათ სხვადასხვა მედიაში მომუშავე ხელოვანებს/ სტუდენტებს.

ვორკშოის ინტენსიური განრიგიდან გამომდინარე მონაწილეების რაოდენობა შეზღუდულია მაქსიმუმ 8 ადამიანით. ამიტომ გთხოვთ, წინასწარ გაეცნოთ განრიგს და გამოგვიგზავნოთ თქვენი CV  და სამოტივაციო წერილი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ სრულად შეძლებთ ვორკშოპზე დასწრებას.  განაცხადი შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ 17 ოქტომბრამდე შემდეგ მისამართზე: infogeoair@gmail.com

ვორკშოფის განრიგი
21.10 - 10:00-14:00 ხელოვანის გაცნობა, მისი ნამუშევრების პრეზენტაცია. 22.10 - 10:00-14:00 გათვალისწინებულია, როგორც იდეების განვითერების და ჩამოყალიბების დღე. ხელოვანი იმუშავებს არქივებში, სადაც სურვილის მიხედვით მონაწილეებსაც შეუძლიათ შეუერთდნენ.
23.10. 10:00-14:00 ხელოვანის და მონაწილეების შეხვედრა, იდეების გაცვლა.
24.10 10:00-14:00 იდეების ფორმულირება, ლოგისტიკური დაგეგმარება. 25.-26.10 10:00 გამგზავრება მთაში. (სავარაუდოდ ყაზბეგში, ღამისთევით (ერთი ღამე). ადგილზე მუშაობა, თბილისში დაბრუნება.
27.-29.10 - 10:00-14:00 პროექტის განხორციელება. მონტაჟი...
30-31.10 - 10:00-14:00 ნამუშევრების პრეზენტაცია. მუშაობის დროს მოსალოდნელია ცვლილებები პროგრამაში. ინტერესის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ხელოვანთან ინდივიდუალური შეხვედრა და მუშაობის გაგრძელება.

ბიორგაფია
იორგ ჰეროლდი დაიბადა ლაიფციგში 1965წ-ს. იგი სწავლობდა მხატვრობას ლაიფციგსა (Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig) და ბერლინში (Kunsthochschule Berlin-Weißensee).

იორგ ჰეროლდი თავის შემოქმედებაში, როგორც დოკუმენტური არქეოლოგი (როგორც იგი თავის თავს უწოდებს), მისდევს მეხსიერების, მახსოვრობის, კვლევის მექანიზმს. როგორც თანამედროვე იგი ეძებს მოგონებების შეგნებულად გამოყენების საშუალებებს ხელოვნების სხვადასხვა მედიაში; ფერწერაში, ინსტალაციაში, ქანდაკებაში, ფილმში. მეხსიერების რეალურ და არარეალურ სამყაროში მოგზაურობების შედეგად იქმნება მისი ინსტალაციები, ფილმები, აქციები, ნახატები. დოკუმენტური არქეოლოგის ფუნქციაა, მოგონებების შესაძლებლობების მომავლისთვის ჩვენება და ხაზგასმა ეთიკურსა და ესთეტიკურ გამოსახულებას შორის კონფლიქტზე.  
იორგ ჰეროლდს მიღებული აქვს მრავალი ჯილდო, მათ შორის ლაიფციგის სახალხო გაზეთის (Leipziger Volkszeitung, 1999) და ქალაქ ვოლფსბურგის ხელოვნების ჯილდო ( Kunstpreis der Stadt Wolfsburg, 2005). იგი იფინება სხვადასხვა მუზეუმებსა და სახელოვნებო ინსტიტუციებში (Museum der Bildende Künste Leipzig, Heydt-Museum Wuppertal, Staatlichen Museum Schwerin, Galerie der Stadt Wolfsburg, Kunstverein Bielefeld). ასევე მონაწილეობდა მრავალრიცხოვან საერთაშორისო გამოფენებში, როგორებიცაა: ვენეციის ბიენალე (1995), დოკუმენტა X (1997), ლაიფციგის სახვითი ხელოვნების მუზეუმში ვიდეო ხელოვნების 40 წლისადმი მიძღვნილი გამოფენა, ასევე სამხრეთ კორეაში Seongnam Arts Center და  LEEAHN  Gallery-ში (2012)
1985 წლიდან იორგ ჰეროლდი მუშაობს გალერეა EIGEN + ART-თან ერთად, რომელიც მას რეგულარულად წარადგენს ლაიფციგსა და ბერლინში.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Jörg Herold was born in Leipzig in 1965. He studied painting in Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig and in Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Jörg Herold, as a documentary archaeologist (as he refers to himself) researches memories. As a contemporary, purposely he searches for utilizing memories in various mediums: painting, installation, sculpture, film. After travelling to the real and unreal worlds of memories, his installations, films, paintings are created. The function of documentary archaeology is to show the possibilities of memories to the future and underline the conflict between ethical and aesthetic representations.

Jörg Herold has been awarded with various prices, including: Leipziger Volkszeitung, 1999 and Kunstpreis der Stadt Wolfsburg, 2005. He is exhibitied in various museums and art institutions (Museum der Bildende Künste LeipzigHeydt-Museum Wuppertal, Staatlichen Museum SchwerinGalerie der Stadt Wolfsburg,Kunstverein Bielefeld). Also, he has participated in numerous international exhibitions, such as: Venice Biennial (1995); Documenta X (1997); exhibition dedicated to 40 years of video art at Leipzig Fine Art Museum; South Korea Seongnam Arts Center and LEEAHN  Gallery (2012).
  
From 1985, Jörg Herold works with Gallery EIGEN + ART, which presents him occasionally in Leipzig and Berlin.   

 

10.10.13

სუსანა გიულამირიანი / Susanna Gyulamiryan & პეტრა ჰულთმანი / Petra Hultman

სუსანა გიულამირიანი და პეტრა ჰულთმანის ღია კარის დღე გეოეარის რეზიდენციაში.

სუსანა გიულამირიანის პრეზენტაცია “ჩართული ხელოვნების ფუნქცია და ფუნქციონალურობა“ შეეხებოდა ხელოვანთა ინტერესს „სოციალურის“ მიმართ, რომელიც გაზიარებულ იქნა როგორც სურვილი, შეცვლილიყო ტრადიციული დამოკიდებულება სახელოვნებო ნამუშევარს, ხელოვანსა და აუდიტორიას შორის. ზოგადი თეორიული მიმოხილვის შემდეგ, მან განიხილა სოციალურად ჩართული ხელოვნების მაგალითები საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა კონტექსტებში. სუსანამ, ასევე, წარადგინა ჩათული სახელოვნებო პროექტები, რომლებიც განვითარდა Art Commune საერთაშორისო სარეზიდენციო პროგრამის (ACSL) და მის In-LAB Platform [Theory and Practice] ფარგლებში.

პეტრა ჰულთმანმა ისაუბრა ტექსტილის გამოყენებაზე ფემინისტურ მოძრაობებსა და თანამედროვე ხელოვნებაში. მან, ასევე, წარადგინა მისი სახელოვნებო პროექტი "CO:lab", რომელიც არის ჩართულ მიდგომაზე დამყარებული პლატფორმა, ღია სტუდია და სახელოსნო, რომელიც ამჟამად ყალიბდება “Art Commune” სარეზიდენციო პროგრამის ფარგლებში. "The sewing circle" არის სტრუქტურა სტრუქტურაში, ჩართული სახელოვნებო პროექტი, რომელიც ხორციელდება სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და კონცენტრირებულია "საკერავი წრის" შექმნაზე, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი დიალოგების ფორუმი და წარადგენს ფემინისტურ განაცხადებს საზოგადოებასა და ხელოვნებაში.

ასევე, თბილისში პეტრამ განახორციელა ხანგრძლივი ქარგვის პერფორმანსი.

თარიღი და დრო: ორშაბათი - 14 ოქტომბერი, 2013 / 5:00

ადგილი: გეოეარის რეზიდენცია, ძმები ზუბალაშვილების 56 ა

--

Susanna Gyulamiryan & Petra Hultman - open doors day at the GeoAIR residency.

Susanna Gyulamiryan’s talk “Function and Functionality of Participatory Art” evolved on the artistic orientation towards the social, which has been shared as the set of desires to overturn the traditional relationship between the art object, the artist and the audience. General theoretical discussion was followed by the examples of participatory art, in Soviet times and nowadays, in post-Soviet contexts. Also, Susanna presented community-based, participatory art projects that were developed within “Art Commune” International Artist-in-Residence Program (ACSL) and its In-LAB Platform [Theory and Practice] that have been operating in Armenia and abroad.

Petra Hultman gave a short talk and introduction on the use of textile craft within feminist movement and contemporary art, as well as presented her participatory art project "CO:lab" - a participatory run platform, open studio and continuous work-shop which is right now taking form within the “Art Commune” residency program."The sewing circle" is a planned structure within the structure, a participatory art project in collaboration with NGO's in Armenia and focusing on the sewing circle as a forum for important conversations and feministic statement in society, as well as art.

In addition to this talk, Petra also made a long duration embroidery performance in Tbilisi.

Date and time: Monday - October 14, 2013 / 5:00


Venue: GeoAIR Residency, Dzmebi (Brother) Zubalashvilebi 56 A

--
სუსანა გიულამირიანი დაიბადა ერევანში, სომხეთი. ის არის ხელოვნების კრიტიკოსი, კურატორი და მუშაობს როგორც სომხეთში, ასევე, საერთაშორისო დონეზე. ამ ეტაპზე, მისი ინტერესის სფერო მოიცავს „სხვის“ ეპისტემოლოგიურ, ფილოსოფიურ აღქმას, ბიოპოლოტიკის ანალიზს, გენდერისა და ფემინისზმის საკითხებს თანამედროვე სახელოვნებო პრაქტიკაში და ასევე, „აღმოსავლეთ-დასავლეთის“ საკითხებს, რომლებიც ეხება „წარმოსახვითი გეოგრაფიების“ კვლევასა და რუკების შექმნას.

2007 წელს, თანამშრომლობის შედეგად, მან დაარსა „ხელოვნებისა და კულტურის შესწავლის ლაბორატორია“ (ACSL), სადაც დღემდე მოღვაწეობს პრეზიდენტის რანგში. 2008 წელს მისი ინიციატივით დაარსდა “Art Commune”, საერთაშორისო სახელოვნებო რეზიდენციის პროგრამა სომხეთში. 2006 წლიდან ის არის AICA (ხელოვნების კრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაცია)-სომხეთის საბჭოს წევრი. 10 წელზე მეტია რას სუსანა გიულამირიანი ასწავლის კულტურის მეცნიერების კურსებს სომხეთის ღია უნივერსიტეტის, სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტში (განათლების საერთაშორისო აკადემია). ის იყო CinemArt ჟურნალის თანარედაქტორი, სადაც უძღვებოდა ყოველთვიურ განყოფილებებს - „სახელოვნებო სიტუაცია“ და „ხელოვნების სახელი“ და ამავდროულად, მისი თანამშრომლობითი კრიტიკული სტატიები სომხეთის სხვა პერიოდულ გამოცემებშიც იბეჭდებოდა.

ის არის მოწვეული, ასოცირებული წარმდგენი ისეთ კონკურსებზე, როგორებიცაა - საერთაშორისო ორწლიანი ჯილდო გამოჩენილი მიღწევებისათვის ხელოვნებასა და პოლიტიკაში (ვერა ლისტის ხელოვნებისა და პოლიტიკის ცენტრი, New School, New-York); ასევე, ყოველწლიური ჯილდო სახელოვნებო კრიტიკის საუკეთესო სტატიისათვის (სომხეთის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო).

http://www.acsl.am

რეზიდენციას ფინანსურად მხარს უჭერს ღია საზოგადოების ინსტიტუტის, ხელოვნებისა და კულტურის ქსელური პროგრამა.

--
Susanna Gyulamiryan born in Yerevan, Armenia, is an art critic and curator, who has been working in Armenia and internationally. Her current fields of interest include the epistemological, philosophical issue of the other, examination of biopolitics, gender and feminist issues in contemporary art practices, and the issue of “East-West” with mapping and research on “imaginative geographies”.

In 2007, she collaboratively founded the “Art and Cultural Studies Laboratory” (ACSL), where she was the appointed president until nowadays. In 2008, she was an initiator of founding the “Art Commune” International Artist-in-Residence program in Armenia. Since 2006, she is a board member of AICA – Armenia (International Association of Art Critics).
More than ten years, Susanna Gyulamiryan has held courses in Cultural Studies at the Armenian Open University, Department of Fine Arts (International Academy of Education). She was a co-editor of the CinemArt magazine where she were leading the monthly columns “Art Situation” and “the name of Art” with simultaneous collaboration critical articles making in other periodics in Armenia.

She is an invited, associated nominator of the International Biennial Prize Council for outstanding achievements in Art and Politics by the Vera List Center for Art and Politics at the New School, New-York and nominator of the Price Council for the Annual award of the best article of Art Criticism launched by Ministry of Culture of the Republic of Armenia.

http://www.acsl.am

Residency stay is supported by Open Society Institute, Arts and Culture Network Program.

--

პეტრა ჰულთმანი არის შვედეთში მოღვაწე ხელოვანი და სტოკჰოლმის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის ხუთწლიანი სახვითი ხელოვნების პროგრამის სტუდენტი.

ის იყენებს თავის გამოცდილებას, როგორც პროექტების კოორდინატორი, როდესაც ქმნის სოციალურადჩართულ პროექტებს, სადაც თანამშრომლობის, ჩართულობის, დიალოგის, ვორკშოპების და პროვოკაციების საშუალებით ეკონტაქტება საზოგადოებას. ახალი და ტრადიციული ტექნიკების ერთდროული გამოყენებით, პეტრა იკვლევს ჩართულობის სხვადასხვა ფორმებს, შემოქმედებით პროცედურებს და ასევე, კოლექტიური და თანამშრომლობითი პრაქტიკების სტრუქტურებს.

მისი ნამუშევრები ხშირად პროცესზე ორიენტირებულია და როგორც სხვადასხვა მედიის ხელოვანი, ის იყენებს ანიმაციას, ინსტალაციას, ვიდეოს, პერფორმანსს, ფოტოგრაფიას, ქანდაკებას და წერილობით ნამუშევრებს. მისი ინტერესის სფეროებია:  ზოგადად, სტრუქტურები და კონკრეტულად ისინი, რომლებიც ეხება გენდერის საკითხებს, მეხსიერების კონსტრუირება და მისი კავშირი დოკუმენტაციასთან, ფსიქოლოგია, ადამიანთა ურთიერთობა და ჯგუფური დინამიკა.

--

Petra Hultman is a Sweden based artist and student at Royal Institute of Art in Stockholm, 5-year university program in fine art (Ba-Ma).

She uses her previous background as a project co-ordinator when working with a socially engaged practice where she through collaboration, involvement, dialogue, workshops and provocation interacts with society. By using both new and traditional techniques Petra is exploring different forms of participation and creative procedures as well as structures for collective and collaborative practices.

Her work is usually process oriented and as a mixed media artist she has a broad range of practice including animation, installation, video, performance, photography, sculpture and text based works. Fields of interest are: structures in general and in particular those concerning gender, construction of memories and its' relation to documentation, psychology, human relations and group-dynamics.

1.10.13

ელტონო / Eltono

ურბანული სივრცის ხელოვანი ელტონო, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუშაობდა მადრიდში, ხოლო 2010 წლიდან კი ცხოვრობს პეკინში. ქუჩის ხელოვნების კარიერა მან დაიწყო ჩვეულებრივი ინსტრუმენტებით - შესასხამი ფერადი ქილებით. ათწლიანი მუშაობის შემდეგ მან განავრცო თავისი შემოქმედებითი სტილი აკრილის საღებავების და ლენტების გამოყენებით, რათა განევითარებინა აბსტრაქტული გეომეტრიული ენა. ელტონო ცნობილია თავისი კონსტრუქციული გადაწყვეტებით და ურბანულ სივრცეზე მისი მგრძნობიარე დამოკიდებულებით. ფორმების და ფერების გამოყენებისას ის ყოველთვის მიმართავს იმპროვიზაციას, რისი მეშვეობითაც ახდენს ადგილზე არსებულ ბალანსში ინტეგრირებას. ის აგრეთვე ირჩევს უგულვებელყოფილ ზედაპირებს იმ მიზნით, რომ აღადგინოს მათი ღირსება და ამისთვის იყენებს მიტოვებულ და ძველ მასალას. მსოფლიოს ოთხმოცზე მეტი ქალაქის ქუჩებში შეგიძლიათ იპოვოთ ამ წარმატებული, თუმცა თავმდაბალი ხელოვანის ნამუშევრები. მისი ნამუშევრები ბევრ ცნობილ გალერეებსა და მუზეუმებში ყოფილა გამოფენილი, მათ შორის Tate Modern და Fundación Miro-ში.

ელტონო მოწვეულია ურბანული ხელოვნების ფესტივალ “არტ აქტივი” 2013-ის ფარგლებში.

http://www.eltono.com/

--

Eltono (1975) worked in Madrid for the last decade, and since 2010 lives in Beijing. He started his street art career with the usual tools of the trade – spray paint cans. After ten years of bombing, his practice diverged as he evolved his artistic style using acrylic paints and tape to develop an abstract geometric language. Eltono is known for his constructive criterion and his sensitivity to medium and location. He always improvises his forms and colors in situ to integrate within the existing balance. He also chooses neglected surfaces with the intention of reviving their dignity and making use of their aged textures and abandoned states. The paintings of this prestigious yet humble artist can be found on the streets of more than eighty cities. He has shown his works in many world-renowned galleries and museums, including the Tate Modern and Fundacion Miro. Over the last twelve years, the development of Eltono’s work in galleries has focused on finding solutions to address the problems of showing public art in private indoor spaces.

Eltono is invited in the framework of Urban Art Festival "Art Active" 2013.  

http://www.eltono.com/

8.9.13

ჩინგიზ ბაბაიევი / Chingiz Babayev
18 სექტემბერს, 18:00 საათზე ჩინგიზმა მოაწყო მისი სამუშაო სივრცის ღია კარის დღე გეოეარის რეზიდენციაში. მან წარადგინა თავისი ნამუშევრები და ისაუბრა მათი განვითარების შესახებ. ხელოვანმა, ასევე, წაიკითხა მისი ბოლო დროის ჩანაწერები.


On September 18, at 18:00 (c)HINGIZ opened the doors of his working space at the GeoAIR residency. He presented his previous works and talked about their development.The artist also read his recent writings.

©HINGIZ
THOUGHTS ABOUT THE GIVEN


Events happen today which appear unpredictable at first for some and predictable for others, as do changes to the geopolitical situation around the planet. Such changes come about so fast that art and artists cannot respond with the immediacy we are accustomed to in other fields, such as journalism. Global changes in human life, through technological, social and political aspects, appear in all spheres of peoples’ activities. Culture and art cannot remain unaffected both in terms of their format or strategic point of view. If we compare contemporary art with the events of real life, of course art is not able to strike us as being data about current events. Then we must ask the question, what is the role of contemporary art today? Is its’ role to affect people in the same way as terrorist acts or natural disasters? I think not. Art has changed its format quite some time ago. Today analytical, philosophical, social and political aspects dominate in it. However, art is not journalism which clearly relates various current events in a direct way. At the same time, it is not merely the means for home decoration, or just the ideological instrument of governments. Contemporary art strategically analyzes reality and conceptually formulates the position of that very artist-thinker. It distinguishes joy and pain, communicates with a person in a different format, while raising not only daily issues, but also very intimate and profound spiritual experiences. Research conducted by artists cannot answer all these questions, but they can visually and scientifically form them. This allows the creation of a platform for discourse, or criticism of preconceived concrete ideas. Therefore, contemporary art is closely linked with criticism, while critique appears to be its logical consequence. Artworks are not completed by the author; the process is an ongoing one. The work, artwork, might never be complete in the way that work can be complete, that is to say the production of commodities or provision of services as work. The power of art and its’ relevance is its own life expectancy in the cultural world. True culture transforms people who created it. If artworks are not completed by the author, then I would suggest that they can reach a state of completion through the eyes of the audience, and therefore art can be transformative for the creators of the work, the artists, and for the audience who view it.
--

ჩინგიზი დაიბადა 1964 წელს ბაქოში, აზერბაიჯანი. ის ცხოვრობს და მუშაობს ბაქოში.

ჩინგიზმა 1991 წელს დაამთავრა სახვითი ხელოვნების სამაგისტრო პროგრამა აზერბაიჯანის სახვითი ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 1986 წლიდან ის მუშაობს როგორც კონცეპტუალური ხელოვანი და იყენებს სკულპტურებს, ნახატებს, გრაფიკებს, ფოტოს, ვიდეოს, ინსტალაციებს, პერფორმანსებს, დიზაინს, პროზასა და პოეზიას, ფილოსოფიას და ა.შ. მისი ცნობილი ნამუშევრები უკავშირდება პროექტებს, რომლებშიც გამოკვლეულია ურბანული, სოციალური, პოლიტიკური და ისტორიული საკითხები.  

1996 წელს, ბაქოში მან დაარსა "ARTS etc..." თანამედროვე კულტურის ცენტრი. მოგვიანებით, ასევე, იყო რამდენიმე ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტის კურატორი. 1996 წლიდან ის არის აზერბაიჯანის მხატვართა კავშირის წევრი.

ხშირად, ის არჩეული იქნა საერთაშორისო კულტურული ორგანიზაციების მრჩეველად და საბჭოს წევრად, რომელთა შორისაცაა: აღმოსავლეთის პარტნიორობის კულტურის პროგრამა; ECF (ევროპის კულტურის ფონდი, ამსტერდამი) STEP Beyond პროგრამის მრჩეველი კავკასიის ქვეყნებისათვის; ბაქოში, ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ხელისშეწყობის ფონდის ექსპერტი; საფრანგეთში, CORD სახელოვნებო ჟურნალის სარედაქციო საბჭო; ბაქოში, ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ხელისშეწყობის ფონდის საბჭოს წევრი.

ჩინგიზის ნამუშევრები ინახება სხვადასხვა სახელოვნებო კოლექციებში, როგორც კერძო, ასევე, მუზეუმებში, როგორებიცაა: თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ბაქოში (აზერბაიჯანი); ვაჰიდ ქუროს კოლექცია (აშშ-შვეიცარია); მისი ნამუშევრები, ასევე, წარმოდგენილია კოლექციებში რუსეთში, უკრაინაში, ვიეტნამში, აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, ესტონეთში, საფრანგეთში, პოლონეთში, ფინეთში, ნორვეგიაში, შვეიცარიაში, დომინიკელთა რესპუბლიკაში, ყირგიზეთსა და ირანში.

http://chingiz.artsetc.org/

რეზიდენციას ფინანსურად მხარს უჭერს ღია საზოგადოების ინსტიტუტის, ხელოვნებისა და კულტურის ქსელური პროგრამა.
--

CHINGIZ was born in Baku, Azerbaijan in 1964. Lives and works in Baku.

CHINGIZ graduated with a degree MFA from Azerbaijan State University of Fine Arts in 1991. Since 1986 he worked as a conceptual artist with sculptures, paintings, graphics, photo, video, installations, performance, design, writing & poems, philosophy and etc. His characteristic work includes projects that researches urban, social, political and historical issues.

In 1996 he established in Baku "ARTS etc..." Centre for Contemporary Culture.  Later he has curated few art projects, both, locally and internationally. Since 1996 he is a member of The Union of Azerbaijan Artists.

Many times he was chosen as a board member and adviser for various international cultural organizations such as Eastern Partnership Culture Program, nominated by ECF STEP beyond adviser for the Caucasus countries, ECF (European Cultural Foundation), Amsterdam; Expert, Open Society Institute Assistance Foundation, Baku, Azerbaijan; The editorial board of the CORD art magazine, France; Board member, Open Society Institute Assistance Foundation, Baku, Azerbaijan.

Art works of CHINGIZ are held in collections of different art collections, as private also in museums, such as: Museum of modern art in Baku, Azerbaijan; Vahid Kooros, USA-Switzerland;  works are also represented in collections in Russia, Ukraine, Vietnam, USA, UK, Austria, Italy, Estonia, France, Poland, Finland, Norway, Switzerland, Dominican Republic, Kyrgyzstan, Iran.

http://chingiz.artsetc.org/

Residency stay is supported by Open Society Institute, Arts and Culture Network Program.

1.7.13

1/2

--

12 ივლისს, 18:00-დან 21:00-მდე 1/2 ჯგუფმა მოაწყო მათი სამუშაო სივრცის ღია კარის დღე გეოეარის რეზიდენციაში. მათ წარადგინეს ბოლო 6 წლის მანძილზე გაკეთებული პროექტები და პუბლიკაციები და ისაუბრეს, თუ როგორ მუშაობენ დამოუკიდებელი გამომცემლობის სფეროში. მათ, ასევე, აჩვენეს ის სამუშაო, რომელსაც ახორციელებდნენ თბილისში, ვიზუალური ხელოვნებისა და მუსიკის განხრით.

On July 12, 2013, from 18:00 - until 21:00 the group 1/2 opened the doors of their working space at the GeoAIR residency. They presented their publication project over the last 6 years, and talked about their way of working in the field of independent publishing. They also showed the work they were making in Tbilisi, in both visual art and music.

--

1/2 არის ოთხი დიზაინერის/ხელოვანის - ლორ ბოერის, ან-პოლინ მაბირის, ლიუსი პინდასა და კლოე ტომას ჯგუფი, რომელიც დაარსდა 2007 წელს. პარიზში სწავლის დამთავრების შემდეგ, ისინი გადავიდნენ ბერლინში, ამსტერდამში, ვენასა და რენეში. კონტაქტის შესანარჩუნებლად და მათი სამუშაოსა და დიზაინერული კონცეფციების გაცვლისათვის, მათ დაარსეს ონლაინ სივრცე. 2007 წელს მათ გამოსცეს ეპონიმური პუბლიკაცია, ორიგინალური ხელნაკეთი წიგნი. ამის შემდგომ, წელიწადში ორჯერ ისინი გამოსცემენ ახალ წიგნს სხვადასხვა ქალაქებში და აერთიანებენ ერთმანეთის კავშირს. თბილისში, ახალ კონტექსტში, ახალ ხალხთან ერთად 1/2-ის შემდგომი ნამუშევრის გამოცემა მათთვის დიდი ნაბიჯი და გამოწვევაა.

თბილისში, ივლისის თვეში 1/2 მოწვეული იყო გეოეარის მიერ ერთთვიან რეზიდენციაში, რომლის ფარგლებშიც მათ შექმენს “1/2 #9 — Georgia Now!”, მათი ხელნაკეთი წიგნის ქართული გამოცემა. ისინი შეხვდნენ ადამიანებს, გაცვალეს იდეები სამუშაო მიდგომებისა და ტექნიკების შესახებ. ეს სუბიექტური და კოლექტიური სამოგზაურო დღიური შეიქმნა, გამოიცა და საჯაროდ წარდგენილი იქნა თბილისში. ნამუშევარი დაიბეჭდა შეზღუდული რაოდენობით - 200 ცალი (1/2 სხვა პუბლიკაციების მსგავსად) და განაწილდება წიგნების მაღაზიებში მსოფლიო მასშტაბით (ამსტერდამი, ბერლინი, გლაზგო, ნიუ იორკი, ტოკიო, პარიზი, რენე, ვანკუვერი, ვენა...)

--

1/2 is group of four designers/artists: Laure Boer, Anne-Pauline Mabire, Lucie Pindat and Chloé Thomas. They founded 1/2 in 2007. After they graduated in Paris, they moved to new horizons in Berlin, Amsterdam, Vienna and Rennes. In order to keep contact and exchange their work and design conceptions, they created an online space. In 2007 they published the eponymous publication, a biannual original self-published and hand-made zine. Since then, twice a year, the new issue has been launched in a different city, bringing together each other’s network. Creating and publishing the next issue of 1/2 in Tbilisi, in a new context with new people, is a great step and interesting challenge for 1/2.

1/2 was invited by GeoAIR for one-month residency stay in Tbilisi, Georgia in July 2013. During their stay, the group created “1/2 #9 — Georgia Now!”, a Georgian edition of 1/2 zine. They met people, exchanged ideas about their respective working approaches and techniques. This subjective and collective travel diary was created, produced and launched in Tbilisi. The issue was printed in a limited edition of 200 (like the other issues of 1/2) and will be distributed in bookshops all around the world (Amsterdam, Berlin, Glasgow, New-York, Tokyo, Paris, Rennes, Vancouver, Vienna…).

პროექტს ფინანსურად მხარს უჭერს საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი და ევროპული კულტურის ფონდი.


The project is supported by French Institute of Georgia and European Cultural Foundation.2.6.13

სონა აბგარიანი / Sona Abgaryan


პრეზენტაცია

გალერეა “ნექტარი" აღმაშენებლის გამზირი 16 

20.06.2013 19.00


სონა აბგარიანმა წარადგინა იმ ხელოვანთა რამდენიმე ვიდეო ნამუშევარი, რომელთაც აქვთ სხვადასხვა პროფესიები და წარსულში შეხება არ ჰქონიათ ხელოვნებასთან. ასევე, მან წარადგინა ახალგაზრდა ხელოვანთა ნამუშევრები და განიხილა პოლიტიკური სიტუაციის ზეგავლენა თანამედროვე ხელოვნებაზე.

--

Presentation 

16, Agmashnebeli ave. Gallery Nectar

Sona Abgaryan presented video works of few artists, who have different professions and who in the past did not have any relationship to arts. She also presented the works of emerging artists and later discussed the impact of political situation on contemporary art.

--

სონა აბგარიანი დაიბადა 1979 წელს, ბერდში, სომხეთი. მისი ნამუშევარი პირველად 1998 წელს დილიჟანში, მხატვართა კურორტზე გამართულ ხელოვანთა კონგრესზე გამოიფინა. ეს იყო ინსტალაცია, შესაძლოა პერფორმანსიც. მან ხეზე ჩამოკიდა კონვერტები, რომლებშიც განთავსებული იყო მესიჯი: „უშველე საკუთარ თავს“. ამას მოჰყვა მისი სხვა გამოფენა - „სხეულისა და სულის სიგიჟეები“. 2001 წელს, რამდენიმე გოგონასთან ერთად, სონამ ჩამოაყალიბა როკ ჯგუფი და იყო ყველა სიმღერის ტექსტებისა და ჯგუფის დასახელების ავტორი. თუმცა, 2 წელიწადში ჯგუფი დაიშალა. სომხეთის რეალობაში გოგონათა ჯგუფი ექსტრაორდინალურ ფენომენს წარმოადგენდა და აღშფოთებას იწვევდა. იგივე გუნდთან ერთად მან დაიწყო სატელევიზიო გადაცემა "Underground", თუმცა ამ პროექტის არსებობაც ხანმოკლე აღმოჩნდა. ის გადაიცა მხოლოდ ორჯერ და შემდეგ გაუქმდა, რამდენადაც კომერციულად მომგებიანი არ იყო. გადაცემა შეეხებოდა გოგონათა ჯგუფს, რომელიც უარყოფდა რეალობას და სურდა მიწისქვეშ ცხოვრება. ეს შოუ ნაჩვენები იქნა 2001 წელს ვენაში, საზაფხულო ხელოვნების ფესტივალზე “The world is you".

2007 წელს მან დაიწყო სკოლაში მუშაობა, სადაც უძღვებოდა ფილმისა და ფოტოგრაფიის დეპარტამენს. 2009 წელს, ხელოვანთა ჯგუფთან ერთად, სონამ დაიწყო ყოველწლიური ალტერნატიული მედიის ფესტივალი "Rusty Pumpkin". ამ ინიციატივის იდეა წარმოადგენდა ახალი, ალტერნატიული პლატფორმის დაწყებას, სადაც სხვადასხვა ასაკისა და პროფესიის ადამიანებს შეეძლებოდათ ფილმებისა და ვიდეოების მიწოდება, რომლებიც შეზღუდული არ იქნებოდა ნარატიული, ფორმის, სიგრძისა და პროფესიული ასპექტებით.

2012 წლიდან სონა მუშაობს ერევანში თანამედროვე ექსპერიმენტული ხელოვნების ცენტრში და ხელმძღვანელობს ხელოვნების დეპარტამენტს. გამოფენაში "Crisis" მან წარადგინა მისი ბოლო დროის ვიდეო About," და პროექტი "The Anthem of the Crisis", რომელიც სვეტლანა ანტონიანის ფოტო ისტორიას აჩვენებდა.  

„ჩემი ნამუშევრების თემა ყოველთვის განსხვავდებოდა სახელოვნებო ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპებზე, თუმცა, ერთი ელემენტი ყოველთვის დომინირებდა ჩემს საქმიანობაში - თამაშის ელემენტი. ჩემთვის ხელოვნება თამაშია, რომელსაც ზოგჯერ არ აქვს ბედნიერი დასასრული. ამჟამად, ეს ჩემთვის ზღაპარივითაა, რომელსაც ფსიქოლოგიური, სოციალური და პოლიტიკური ნარატივები გააჩნია“.


რეზიდენციას ფინანსურად მხარს უჭერს ღია საზოგადოების ინსტიტუტის, ხელოვნებისა და კულტურის ქსელური პროგრამა. (1998 Help Yourself, 
RA Artist congress, 
Dilijan, Armenia)Sona Abgaryan was born in 1979, in the city of Berd, Armenia. Her work was first exhibited in 1998, during the Artists Congress at the Painter’s Resort House in Dilijan. It was an installation, or perhaps a performance. She had hang envelopes from the trees with the same message inside, “Save yourself.” It was followed by other exhibition by her called: “The Crazies of Body and Soul”. In 2001, with few girls Sona formed a rock band and was the author of all the lyrics as well as of the name for the band. In two years they split off. In Armenian reality a 'girl band' as such was an extraordinary phenomenon, and it had generated a lot of anger. With the same team, they had started a TV show, "Underground," but it again had a short life. It was broadcasted only twice and then was pulled off the air since it wasn't commercially viable. The show was about a group of girls rejecting the reality and wanting to live in underground. This show was also presented in “The world is you" Summer Art Festival, Vienna, Austria in 2001.

In 2007, she started to work at a school where she was in charge of the Film and Photo department. In 2009, together with a group of artists, Sona initiated "Rusty Pumpkin" Annual Alternative Media Festival. The idea was to launch a new, alternative platform where people from different age groups and with different professional background could submit their films and videos regardless of the narrative, form, length and the professional quality.

Since 2012, Sona works at the Contemporary Experimental Arts Center in Yerevan and is in charge of the Art Department. In exhibition called "Crisis", she presented her recent video, "About," and "The Anthem of the Crisis" project, which illustrated Svetlana Antonyan's photo story.

“The themes of my works were always different in different stages of my artistic life, but one element has always been dominant in all my undertakings - the element of game. For me art is a game, which sometimes doesn't have a happy ending. Now for me, it is a kind of fairy tale with psychological, social and political narratives.”

Residency stay is supported by Open Society Institute, Arts and Culture Network Program.

Blog Archive