7.2.12

მიხალ მორავჩიკი / Michal Moravčík


პირველი ვორკშოფი - 17.02.2012 13.00
"კაფე გალერეა" გრიბოედოვის ქ. #34, მანსარდა
მეორე ვორკშოფი შეთანხმდება.
I დღე:
- ხელოვან მიხალ მორავჩიკის და ჯგუფPublic Pedestal” პრეზენტაცია
- სტუდენტთა პორტფოლიოების ნახვა/ დათვალიერება
II დღე:
- ვორკშოფი.ვორკშოფი მოიცავს ორ თემას. სტუდენტებს შეუძლიათ აარჩიონ ერთ-ერთი ან შეასრულონ ორივე.ვორკშოფის იდეა არის, სტუდენტებმა გამოიხატონ თავიანთი სახელოვნებო იდეები საზოგადოებრივ სივრცეში.

ნაწილი I
- სიცარიელე
პირველი დავალება არის რეაგირება ყოფილი პიონერთა სასახლის, ქანდაკების დეპარტამენტში არსებულ ცარიელ პედესტალზე.
სტუდენტებმა უნდა ჩაატარონ მოცემული ადგილის (პედესტალ) ისტორიული კვლევა: რა ქანდაკება იდგა აქ ადრე, ვინ იყო მისი ავტორი, როდის იქნა ეს ქანდაკება შექმნილი და რა მიზნით, რატომ არის ამჟამად ცარიელი, სამომავლო გეგმები? პროექტი უნდა მოიცავდეს ისტორიას პიონერთა სასახლის თანამშრომლების მონაყოლიდან, შენობის ისტორიულ ფოტოებს, მაგ. წიგნებს ლოკალური არქივიდან.
ვორკშოფი დასრულებისას პროექტი უნდა შეიცავდეს: კონცეფციას, გეგმას, პედესტალზე დასადგმელი სამომავლო ობიექტის ჩანახატს, როგორ შეიძლება ამ ადგილის გამოყენება და სამომავლოდ განსახორციელებელი პროექტის კონცეფციას.
ნაწილი II
- გადანაცვლება მშრალ ხიდზებარახოლკაზე”/ როგორ გავყიდოთსაკუთრება”.
2. ვორკშოფის მონაწილეებმა თავისი თავის პრეზენტაციისთვის უნდა გამოიყენონბარახოლკისსივრცე, გააკეთონ სახელოვნებო განაცხადი. მათ უნდა გადაწყვიტონ რა უნდათ აჩვენონ საზოგადოებას თავიანთი ცხოვრებიდან, რა არის მათთვის ფასეული თავიანთ საკუთარ სივრცეში, მაგ. სახლში.
გადანაცვლება პირადულ სფეროში შეიძლება წარმოადგენდეს ინსტალაციას, პეფორმანსს, შემთხვევით ქმედებას, მონაწილეობის რაიმე მეთოდს და ..მონაწილეებს შეუძლიათ ადგილზევე ააგონ თავიანთიდახლი”. გამოფენაბარახოლკაზეშედგება ორშაბათს ან სამშაბათს (შეთანხმებით).


First workshop – 17.02.2012 at 13.00
"Cafe Gallerie" Griboedov str. 34 attic floor
Second workshop will be discussed.
First day:
-Presentation of artist Michal Moravcik and group Public Pedestal
-Common view to portfolios of students
Second day:
-Workshop
Workshop includes two themes, the students can choose one, or react for both of them.
Idea of workshop is projection of own artistic ideas to public space.
-Emptiness
1. The first task is reaction to empty pedestal on the corridor of sculpture department in former Pioneers House.
The students will develop historical research about plinth /which kind of sculpture was here before, who was author, when it was made for which reasons, why is empty now, plans for a future/. The projects should include: oral history from people from Pio. House, pictures from history- for example books, local archive of sculpture dep. Pio. House.
The results of the workshop will include: concept, plan, and drawing of the future of the plinth - how to use it, and actually implement the concept in the future.
-The shift to Flea Market /hot to sell yourself/
2. The participants of workshop will use a public space Flea Market for showing own privacy - as to make an artistic statement. They must decide what they want show for a public from their life, which kind of value has for them their own space, for example at home. The transfer of privacy can be installation, performance, action happening, participative methods...etc.
They can transfer, construct and recreate own privacy directly in public space. The exhibition on Flea Market will be organized in one time /Monday, Tuesday/

///////////////////////////////////////////////////////////

მიხალ მორავჩიკი, სლოვაკი ხელოვანია ბრატისლავადან, რომელიც ინსტალაციებზე მუშაობს. მან ბრატისლავას სამხატვრო აკადემია დაამთავრა. ამჟამად იგი ასწავლის უნივერსიტეტში და არის რედაქტორი ვიზუალური ხელოვნების განხრით. იგი თავის ნამუშევრებში განიხილავს და უბრუნდება ეგრეთწოდებულ სოციალისტურ ესთეტიკას, იკვლევს მის როლს ახალ, შეცვლილ სოციალურ კონტექსტში. ხელოვანი აკეთებს სოციალისტური პოპ-კულტურის პარაფრაზირებას, გარკვეულწილად აღადგენს მას, ახდენს რა მის აზრობრივ შეფასებას და სოც-რეალისტური პერიოდის შაბლონების პირდაპირ მანიპულირებას. მორავჩიკის ინსტალაციები ატარებს პოლიტიკურ შინაარსს და აღწევს ემოციურ-ნოსტალგიურ განზომილებას; ამის გარდა იგი იკვლევს სოციალური თანასწორობის, ნაციონალიზმის და ექს-ტერიტორიულობის ფენომენს ცენტრალური ევროპის რეგიონში, ასევე პოლიტიკური ჰეგემონიის მიმართ გლობალურ კონტექსტში. ღია საზოგადოების სხვადასხვა ინტერპრეტაციების ძიებისას, ხელოვანი კონცენტრირდება სოციალურ ურთიერთობებზე და აქტიურ სივრცეებს და მის ვიზიტორებს შორის ინტერაქციებზე, რაც ქმნის ახალ კონტექსტს სახელოვნებო ნამუშევრის შესაქმნელად.

Michal Moravčík is an installation artist based in Bratislava. He studied at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. He is the university teacher and visual art editor. Within his artistic work he employs and recycles so-called socialistic aesthetics, in search for it´s new role in a changed social context. Artist paraphrases or to a certain degree reconstructs the socialistic pop-culture, doing so by means of quotations or direct manipulations of ready-mades from real-socialistic period. Moravčík´s installations and environments carry the political meanings reaching the emotional - nostalgic dimensions; beside other he researches the phenomenon of social equality, nationalism and exterritoriality in a region of Central Europe, or with regard to the political hegemonies in global context. In search for diverse interpretations of open-society, artist focuses on social relations and interactions between active space vs. visitor creating new context of work of art.
This residency stay has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

No comments:

Post a Comment