11.8.11

გიორგი მამედოვი / Georgy Mamedov

გიორგი მამედოვი არის დამოუკიდებელი კურატორი და ხელოვნების მენეჯერი. დაიბადა დუშანბეში (ტაჯიკეთი), სადაც 2009 წლამდე მუშაობდა ბაქტრია კულტურისცენტრის დირექტორად. მისი კურატორული პროექტები მოიცავს:ტაჯიკეთის პრე-ისლამური მემკვიდრეობა: არა სამუზეუმო ინტერპრეტაცია (2008 წ.), შემწყნარებლობის გამოცდილება. ევროპის კვირეული ტაჯიკეთში (2008 წ.), ავტობუსის გაჩერება: იაშმედ ხოლიკოვის პერსონალური გამოფენა (2009 წ.).

ამჟამად გიორგი მამედოვი არის ცენტრალური აზიის ინტერდისციპლინარულ პროექტის, ხელოვანები და/ საზოგადოება(ში) კურატორი. აგრეთვე არის 54 ვენეციის ბიენალეზე ცენტრალური აზიის პავილიონის გამოფენის Lingua franca/Франк тили კურატორი.


Georgy Mamedov is an independent curator and art manager. Born in Dushanbe (Tajikistan), where till 2009 he worked as the director of Bactria Cultural Centre. His curatorial projects include Pre-Islamic Heritage of Tajikistan: not a museum interpretation (2008), Experience of Tolerance. European Week in Tajikistan (2008), Bus Stops: personal exhibition of Jamshed Kholikov (2009).


At the moment Georgy curates Central Asian interdisciplinary project, Artist and/in Community and he is a co-curator of the Central Asia pavilion Lingua franca/Франк тили at the 54th Venice Biennale.

4.8.11

ოზგე ერსოი / Özge Ersoy

ოზგე ერსოი არის კურატორი და ხელოვნების კრიტიკოსი, ცხოვრობს და მუშაობს სტამბულში. მაგისტრის წოდება მიიღო ბარდ კოლეჯში, ნიუ ორკში და ბაკალავრიატის წოდება გლობალური და საერთაშორიოს ურთიერთობების განხრით, ბოღაზიჩის უნივერსიტეტში, სტამბული და ბინგჰემტონის უნივერსიტეტში, ნიუ ორკი. ოზგე ერსოის ნაშრომები გამოქვეყნებულია არქიტექტურის ისტორიკოსების საზოგადოების ჟურნალში, Ma’arav, Ararat Magazine, Nafas Magazine, Bidoun და RES Art World/World Art ჟურნალში. 2010 წელს იგი იყო გამომცემელი და რედაქტორი პუბლიკაციისა "როგორ დავიწყოთ? წარმოვიდგინოთ აბუ დაბის გუგენჰაიმის მუზეუმის ზემოქმედება" (“How to Begin? Envisioning the Impact of Guggenheim Abu Dhabi"), რომლის კვლევის საგანიც არის დაგეგმილი მუზეუმის სახელოვნებო, კულტურულ და სოციალური მნიშვნელობა.

Özge Ersoy is a curator and art critic based in Istanbul. She received an MA from the Center for Curatorial Studies, Bard College, NY, and holds a BA in Global and International Affairs from Boğaziçi University, Istanbul, and Binghamton University, NY.
Her writings have been published in the Journal of the Society of Architectural Historians, Ma’arav, Ararat Magazine, Nafas Magazine, Bidoun, and RES Art World/World Art Magazine, among others. In 2010, she edited and produced a publication titled “How to Begin? Envisioning the Impact of Guggenheim Abu Dhabi," which investigates the artistic, cultural, and social implications of the planned museum.