16.4.14

ჯერალდინ პაოლი / Geraldine Paoli


ჯერალდინ პაოლი ინტერმედია ხელოვანი, კურატორი, ინტერდისციპლინარული პედაგოგია. იგი ცხოვრობს და მუშაობს მარსელსა (საფრანგეთი) და კასაბლანკაში (მაროკო). 
ჯერალდინ პაოლი სწავლობდა მოსახლეობის სპეციფიკურ ტერიტორიებს უნივერსიტეტების, სკოლების და ინსტიტუციების ფარგლებში.

მისი ანთროპოლოგიური სწავლა კონცენტრირებული იყო უკანასკნელ დეკადებში ხალხის ისტორიულ განვითარებაზე, მათ გარემოზე, ურთიერთობებზე და წინააღმდეგობებზე. იგი დაინტერესებულია საერთო იდენტურობასა და მემკვიდრეობაში სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული ფასეულობების საკითხების წამოჭრასა და შეფასებაში. გერალდინ პაოლიმ იკვლევდა ადამიანის იდენტობის თანამედროვე საკითხებს, რომელიც დაკავშირებულია სპეციფიკური ტერიტორიისა და ისტორიის გამოცდილებას და იმით თუ როგორ ახდენს ეს გავლენას მოსახლეობაზე, მათ ისტორიასა და კულტურულ იდენტობაზე.

2001 წელს გერალდინ პაოლიმ შექმნა პროექტი “Palimpseste”, რომელიც  ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა ქვეყნის ხელოვანებს, მეცნიერებს, ქორეოგრაფებს, დიზაინერებს, ჰიდროლოგებს, პროგრამისტებს, ფილოსოფოსებს, ფოტოგრაფებს, მუსიკოსებს, მკვლევარებს, განმანათლებლებს, მწერლებს, გეოდეზისტებს და სხვებს. იგი, როგორც კულტურის დიზაინერი და კურატორი იწვის გააუქმოს საზღვრები რათა გადაკვეთოს დისციპლინები და შექმნას შესაფერისი ფორმა შეხვედრებისთვის, გაზიარებისთვის და შემოქმედებითი მოძრაობისთვის  სახელად ”meshes confluences”.


Geraldine Paoli - Intermedia Artist, curator, interdisplinaire teacher. Lives and works in Marseille (France), Casablanca (Morocco).
Geraldine Paoli studied the specific territories of populations within universities, schools and institutions.

Her anthropological studies concentrated on the historical development of recent decades on people, their environment, relationships and oppositions. She is interested in valorization and questioning of social, economic, cultural values in common identity and heritage. Geraldine Paoli has researched the contemporary quest for human identity that is confronted with specific territorial and historical experiences and how that effected those populations, their histories and cultural identities.

In 2001 Geraldine Paoli created project “Palimpseste”, which culturally meshes artists, scientists, chorographers, designers, hydrologists, programming artists, philosophers, photographers, musicians, researchers, educators, writers, videographers, surveyors and others from various countries. As the cultural designer, curator and director she strived to deterritorialize to cross disciplines and create shapes suitable for dating, sharing, and movement of creation called “meshes confluences”.


გეოეარის რეიდენციაში ყოფნის მანძილზე ჯერალდინ პაოლი, ნინი ფალავანდიშვილთან ერთად იმუშავებს სამომავლო პროექტის რეზონანსული შენაკადები. სამყაროთა კვეთა: შემოქმედება გამოძახილში (CONFLUENCES RESONANTS. THE CROSSING OF THE WORLDS: CREATIONS IN ECHO)  კონცეპტუალიზაციაზე და სამომავლო თანამშრომლობაზე.
წარმოვიდგინოთ ხელოსანი, რომელიც ჭიმავს კაბელს სამყაროთა შორის, რომელშიც უნდა ჩაიდოს ბადე და თარგი: იგი ბადეში გააბამს სამყაროებს და შექმნის მათ შორის თანამშრომლობას და დინამიკას.
აკუსტიკაში ჩვენ ვილაპარაკებთ რეზონანსზე, კინეტიკაში მარყუჟზე, ფიზიკაში, როგორც ჰიდროდინამიკაში, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ შენაკადები. მაგრამ საერთო ენაზე უნდა ვილაპარაკოთ ქსელზე, თანამშრომლობაზე და საერთო სივრცეზე.

Palimpseste-ის მოწოდებაა გამოიწვიოს ამგვარი რეაქცია. როგორც შემაკავშირებელი Palimpseste არის კვანძი, შეხვედრა შრომის გაცვლის თანხლებით.
Palimpseste არის გადამკვეთი ცოდნის ვორკშოფი….
შესართავთან არის ქმნილება - არც კოლექტიური მუშაობა, არც შერევა - არამედ გადახლართული ტრადიციების ნაყოფი და ცოდნა, და ეს ქმნილება ძლიერია გაზიარების საფუძველზე. 
შორს მოქმედებისა და პერფორმანსისგან, შესრულებული სამუშაო ორივე მხრივ უნდა გაიზარდოს, როგორც საერთო შრომის საფუძველზე, ასევე ღია იყოს ფართო საზოგადოებისთვის: შედგენილი ბუნება, იგი არ არის ეკლექტური, არამედ გაზიარებულია. 
ეს  გამოძახილი შემოქმედება განასახიერებს ჩვენ იზოლირებულ სამყაროს, რომელიც არ ერწყმის გლობალური კულტურის ტალღებს, არამედ ჩვენთვის ნაცნობ ჩვეულებრივ ფორმებს: სავარაუდოდ, ეს არის გლობალიზაცია.
როგორც ციფრული ფორუმები მოითხოვენ მოდერატორს, Palimpseste, მდიდარი თავისი თანაცხოვრების გამოცდილებით, ცდილობს დაიჭიროს ეს ძალები და შეამსუბუქოს შენაკადები.  
როგორ? კითხვების გაზიარებით და უწყვეტი დაპირისპირების ხერხების ტესტირებით.
ამდენად, საჯარო სივრცის საკითხის დაყენებით, შეგვიძლია ხელოვანები დავუპირისპიროთ იმ გამოწვევას, რომელსაც ისინი მუდმივად ხვდებიან: რა ვაჩვენოთ, როგორ და სად?


While her stay at GeoAIR residency Geraldine Paoli together with Nini Palavandishvili will work on conceptualisation and collaboration for upcoming project: CONFLUENCES RESONANTS. THE CROSSING OF THE WORLDS: CREATIONS IN ECHO
Let us imagine a craftsman responsible for tensioning a WIRE between these worlds, and having to insert a web and a pattern: he will mesh those worlds creating synergy and dynamic between them.
In acoustics we shall speak of resonances, in kinetic a loop, in physics as in fluid dynamics, we shall retain confluences.
But in the common language we shall talk about networking, collaboration and shared space.

It is the vocation of Palimpseste to arouse such reactions. In terms of connectivity Palimpseste is a knot more than interface: the meeting accompanied by the exchange of work.
Palimpseste is the workshop of crossed knowledge…
At the confluence there is creation – neither collective work, neither melting pot – but fruit of mesh traditions and know-how, and this creation is strong by sharing
Far of happenings-performance, the work produced must both grow from common labor and open to a wide audience: a composite nature, it is not eclectic but shared.
These echo creations illustrate our universe constituted of isolates related which does merge not in a global culture wave but in orderly shapes familiar to all: Perhaps this is globalisation.
As the digital forums require moderators, Palimpsest, rich by its experience of living together, seeks to capture these forces and facilitate confluences.
How? By sharing questions and testing by continuous friction – techniques.
Thus, by starting with the questions of the public space, can we confront artists in a challenge they face every moment: What to show, how and where?5.4.14

OPEN CALL: 6 თვიან რეზიდენციის პროგრამა "ახალი კავშირები" / OPEN CALL for 6-Month Residency NEW NETWORKS

კონკურსი ქართველი ხელოვანებისთვის, 6 თვიან რეზიდენციის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად.
UJAZDOWSKI CASTLE-ის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის A-I-R LABORATORY-ში, ვარშავა/პოლონეთი (სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი 2014) და SCHLOSS SOLITUDE-ის აკადემიაში, შტუტგარტი/გერმანია (იანვარი, თებერვალი, მარტი 2015).

SCHLOSS SOLITUDE-ის აკადემია, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი Ujazdowski Castle და პოლონურ-გერმანული თანამშრომლობის ფონდი იწვევს ხელოვანებს, მონაწილეობა მიიღონ A-I-R LABORATOR-ის სახელოვნებო რეზიდენციის 6 თვიან პროგრამაში თანამედროვე ხელოვნების ცენტრ Ujazdowski Castle-ში, ვარშავა და Schloss Solitud-ის აკადემიაში, შტუტგარტი

2003 წელს Ujazdowski Castle-ის და Schloss Solitude-ის აკადემიის თანამშრომლობით ჩამოყალიბდა ახალი რეზიდენციის პროგრამა თანამედროვე ხელოვნების ცენტრ Ujazdowski Castle-შიამ დროიდან მოყოლებუილი A-I-R LABORATORY და Schloss Solitude-ის აკადემია ყოველ წელს ახორციელებენ 3 თვიან რეზიდენციას პოლონელი ხელოვანებისთვის Schloss Solitude-ში და სანაცვლოდ Solitude-ის სტიპენდიანტები მიწვეულები არიან რამდენიმე თვით ვარშავაში. ახალი კავშირები/New Networks არის მათი ახალი პროექტი, რომლის ფოკუსიც გადადის ევროპის კიდევ უფრო აღმოსავლეთი ტერიტორიებისკენ. ყოველ წელს ერთი ხელოვანი, განსაზღვრული ქვეყნიდან მიწვეული იქნება ორივე ინსტიტუციაში 3-3 თვიან რეზიდენიაში. ვიმედოვნებთ, რომ პროექტი ხელს შეუწყობს როგორც კომუნიკაციას, ქსელის შექმნას, ასევე ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლას ერთმანეთისგან დაშორებულ რეგიონებში.


აპლიკაციები მიიღება საქართველოდან
თარიღები:
A-I-R Laboratory, ვარშავა/პოლონეთი: სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი 2014
Schloss Solitude-ის აკადემია, შტუტგარტი/გერმანია: იანვარი, თებერვალი, მარტი 2015
სტიპენდიანტებმა უნდა მოამზადონ:
- საჯარო შეხვედრა/საკუთარი ნამუშევრების პრეზენტაცია
- მონაწილეობა მიიღონ  A-I-R Laboratory - და Solitude-ის პროგრამაში (სემინარი, შეხვედრები, სასწავლო ვიზიტი)
- ითანამშრომლონ A-I-R Laboratory-ის და Solitude-ის კურატორებთან კვლევასთან და პროექტის კონცეპტუალიზაციასთან დაკავშირებით.
A-I-R Laboratory  სთავაზობს:
-    3 თვიან რეზიდენციას, სექტემბრიდან ნოემბრის ჩათვლით 2014 წ.
-    ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სივრცეს, რომელიც დაკავშირებულია სამუშაო სივრცესთან
-    სტიპენდიას 3000 PLN / დაახლ. 800 EUR
-    ორმხრივი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას
-    სამუშაო ბიუჯეტს 6000 PLN
-    კურატორის დახმარებს კვლევისა და შექმნის ნაწილში
-    პრეზენტაციის, ,,ღია სტუდიის” მოწყობის შესაძლებლობას საჯაროდ ან პროფესიული აუდიტორიისთვის
-    სახელოსნოების და სახელოვნებო დაწესებულებების მონახულებას ვარშავასა და მის ფარგლებს გარეთ
-    პროფესიული და დიდხნიანი კონტაქტების დამყარების შესაძლებლობას
-    A-I-R Laboratory-ის მიმდინარე პროექტში Re-Directing: East მონაწილეობას,  რაც მდგომარეობს იდეისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში, რომელიც სთავაზობს სახელოვნებო პრაქტიკის გაგებას და მისი სოციალური და პოლიტიკური კონტექსტის გააზრებას ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასა და შუა და ცენტრალურ აზიას შორის.
Schloss Solitude-ის აკადემია სთავაზობს:
-        3- თვიან რეზიდენციას, იანვრიდან მარტის ჩათვლით 2015 წ.
-        საცხოვრებელ და სახელოსნო სივრცეს აკადემია Schloss Solitude-ში
-        ორმხრივი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას
-       ყოველთვიურ სტიპენდიას 1100 EUR
-        სამუშაო ბიუჯეტს 2000 EUR
-        საჯარო წარდგენის საშუალებას (გამოფენა)
შერჩევა მოხდება განმცხადებლების პროფესიული წარჩინების საფუძველზე. მათ უნდა ჰქონდეთ  ინგლისური ენის დამაკმაყოფილებელი ცოდნა იმისთვის, რომ შეძლონ დამოუკიდებლად მუშაობა და კომუნიკაცია A-I-R Laboratory-სა და Schloss Solitude-ის  თანამშრომლებთან და სხვა რეზიდენტებთან.

აპლიკაციის გამოგზავნის ინსტრუქციები:
გთხოვთ, გამოაგზავნოთ პორტფოლიო (ინგლისურ ენაზე) ელექტრონულად pdf  ფორმატში, რომელიც უნდა მოიცავდეს:
1. პროფესიულ სამუშაო გამოცდილებას
2. სამოტივაციო წერილსმოკლე ახსნა, თუ რატომ გინდათ ამ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება, რაც ნაჩვენები უნდა იყოს თქვენს პერსონალურ გამოცდილებასა და ადგილობრივ სახელოვნებო გარემოში თქვენს ჩართულობასთან მიმართებით.
3. CV

გთხოვთ, პორტფოლიოს დაარქვათ შემდეგნაირად: თქვენი გვარი_სახელი_ _portfolioFWPN.pdf.  ელ. წერილში განმარტეთ საიდან შეიტყვეთ ამ რეზიდენციის შესახებ.
გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი პორტფოლიო მისამართებზე: infogeoair@gmail.com და air.opencall@gmail.com
დანიშნულებაში მიუთითოთ: OPEN CALL 'NEW NETWORKS'
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა: 04.05.2014
Artists-In-Residence Laboratory-ის შესახებ:
A-I-R Laboratory  2002 -დან ახორციელებს საერთაშორისო რეზიდენციის პროგრამას თანამედროვე ხელოვნების ცენტრ Ujazdowski Castle-ში, ვარშავა. მათ მიაჩნიათ, რომ ვარშავა არის ინსპირაციის წყარო საერთაშორისო ხელოვანებისთვის, იმისთვის რომ განავითარონ თავიანთი იდეები რეზიდენციაში ყოფნის დროს და გამოიყენონ იგი, როგორც შემოქმედების და კრიტიკული რეფლექციის საშუალება. ეს რეზიდენცია ხელოვანებს და ხელოვნებასთან დაკავშირებულ პროფესიონალებს აძლევს საშუალებას, რომ განავითარონ პროექტი კურატორთან ახლო დიალოგში და პატივისცემით ეკიდებიან ისეთ ნამუშევრებს, რომელიც  ცდება სახელოვნებო ბაზარს და საგამოფენო დაკვეთებს. ამჟამად A-I-R Laboratory- ერთდროულად შეუძლია უმასპინძლოს შვიდ ხელოვანს მის სახელოსნოებში, რომლებიც განლაგებულია  CCA -ში და 2010 წელს მის მიმდებარედ გახსნილ ლაბორატორიის შენობაში.
Schloss Solitude-ის აკადემიის შესახებ:
Schloss Solitude-ის აკადემია წარმოადგენს საჯარო სამართლის ფონდს, რომელიც ხელოვანებს და მეცნიერებს სთავაზობს ინტერდისციპლინარულ, საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამას. 1990 წლიდან აკადემია სთავაზობს რეზიდენციას და სტიპენდიას ხელოვანებს შემდეგ დისციპლინებში: არქიტექტურა, ვიზუალური ხელოვნება, პერფორმანსი, დიზაინი, ლიტერატურა, მუსიკა/ საუნდი და ვიდეო /ფილმი/ახალი მედია. 2002 წლიდან, ასევე, შესაძლებლობა ეძლევათ ახალგაზრდებს, მეცნიერების და ბიზნესის სფეროდან მიიღონ სტიპენდია ხელოვნების, მეცნიერების და ბიზნესის პროგრამაში.
Schloss Solitude-ის აკადემია, გვიანი ბაროკოს სტილის ეს ერთ-ერთი ნიმუში, რომელიც კულტურისა და ინდუსტრიის ქალაქ შტუტგარტს მთიდან გადმოჰყურებს,  ჩამოყალიბდა როგორც მნიშვნელოვანი გლობალური ქსელი საერთაშორისო ხელოვნების სცენისთვის. ციხესიმაგრე, რომელიც ჰარმონიაში იმყოფება თავის ადგილმდებარეობასა და ისტორიასთან წარმოადგენს დასვენების და “თავისუფალ ზონას”  ხელოვნებისა და ცხოვრებისათვის. მაგრამ მას ასევე გააჩნია საჯარო სახე, მას აქვს საგამოფენო სივრცე, ინოვაციური ლაბორატორია და გარემო დისკუსიებისთვის. აკადემიის სტიპენდიანტები და სტუმრები იყენებენ მას როგორც ინკუბატორს, პროექციის ეკრანს, ადგილს სადაც იქმნება დიდხნიანი  კონტაქტები ან შესაძლებლობა განახორციელონ პროექტები ყოველგვარი შეთანხმებული კონვენციების გარეშე. ინსტიტუტი წარმოადგენს ღია კონცეფციას ხელოვნებისთვის და მის სტუმრებს შეგნებულად აძლევს უფლებას მოახდინონ მასზე ზეგავლენა და ფორმირება.
http://www.akademie-solitude.de