27.10.10

ჰელგა კურცხალია / Helga Kurzchalia

ჰელგა კურცხალია
ფსიქოლოგი და მწერალი, ცხოვრობს და მუშაობს ბერლინში


20.10.2010, 18:00 სთ.
გერმანელი და ქართველი ავტორების ლიტერატურული საღამო
ჰელგა კურცხალია წარადგენს წიგნს HIER


ფიროსმანი III პროექტის ფარგლებში, 19.10-30.10.2010
ორგანიზატორი: საქართველო-გერმანიის საზოგადოება
კაფე გოეთე, საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი
ზანდუკელის ქ. 16
0108 თბილისი, საქართველო

27.10.2010, 18:00 სთ.
წიგნის პრეზენტაცია, Lamaras Briefe oder vom Untergang des Kommunismus (ლამარას წერილები ან კომუნიზმის დაისის შესახებ). საუბარი ლაშა ბაქრაძესთან
ორგანიზატორი: გიორგი ლეონიძის სახელობის სახელმწიფო ლიტერატურის მუზეუმი
ჭანტურიას ქ. 8
0108 თბილისი, საქართველო

გამოცემები:
2010
Lamaras Briefe oder vom Untergang des Kommunismuss (ლამარას წერილები ან კომუნიზმის დაისის შესახებ), რომანი, გამომცემლობა Lichtig (ბერლინი)
2007
HIER, ულრიკე ბრიუკნერთან და ანგელიკა ბარცთან თანამშრომლობით, გამომცემლობა Veenman Publishers (როტერდამი)
www.hierbuch.de
2000
Im Halbschlaf (ნახევრადძილში), რომანი, გამომცემლობა Rotbuch-Publishing (ჰამბურგი)


Helga Kurzchalia
Psychologist and writer, lives and works in Berlin

20.10.2010, 6 pm.
Reading with German and Georgian writers
Helga Kurzchalia presents the HIER book
In the framework of the project Pirosmani III, 19.10-30.10.2010
Organised by Georgian-German Association
Café Goethe, Goethe-Institut Georgien
Address: Sandukeli St. 16
0108 Tbilisi, Georgia

27.10.2010, 6 pm.
Book presentation "Lamaras Briefe oder vom Untergang des Kommunismus"(Lamara’s letters or about downfall of communism) and talk with Lasha Bakradze


Organised by Giorgi Leonidze State Literature Museum
Address: Chanturia St. 8
0108 Tbilisi, Georgia

Publications:
2010
Lamaras Briefe oder vom Untergang des Kommunismus, novel, Lichtig-Publishing (Berlin)

2007
HIER, ein Deutschlandbuch in cooperation with Ulrike Brückner and Angelika Barz, Veenman Publishers (Rotterdam)
www.hierbuch.de

2000
Im Halbschlaf, novel, Rotbuch-Publishing (Hamburg)

No comments:

Post a Comment