31.12.14

Abandoned (Re)creation

Abandoned (re)creation (2011) არის ანდრეა კალინოვას (ხელოვანი) და მარტინ ზაიჩეკის (არქიტექტორი) თანამშრომლობითი ინიციატივა.

მათი სამუშაო დაკავშირებულია მე-20 საუკუნის არქიტექტურასთან, კერძოდ მიტოვებული და საფრთხეში მყოფი სივრცეების სახელოვნებო ინტერვენციებითა და პროტესტის ალტერნატიული ფორმებით შესაძლო დაცვასთან. ისინი ცდილობენ გაარკვიონ, შესაძლებელია თუ არა ხელოვნებისა და სახელოვნებო აქტივიზმის გზით ამ საკითხში რაიმე ცვლილების შეტანა.

Abandoned (re)creation მიზნად ისახავს „მიტოვებული“ არქიტექტურისადმი გაამახვილოს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ფართო საზოგადოების ყურადღება, რასაც სახელოვნებო ინტერვენციებითა და ქალაქებში განთავსებული პროექტებით ახორციელებენ. თანამედროვე ხელოვნების გამოხატვის ფორმებით, ეს პროექტი ცდილობს აჩვენოს მოდერნიზმის არქიტექტურის საგანგაშო მდგომარეობა. ისინი ცდილობენ ხელი შეუწყონ მათ დაცვასა და შენარჩუნებას მომავალი თაობისათვის და ასევე, დააკავშირონ ხელოვნება და აქტივიზმი.  

პროექტი დაიწყო ტრენჩიანსკე ტეპლიჩეში (სლოვაკეთი), საკურორტო ქალაქში, სადაც მრავლად არის  მოდერნიზმის მიტოვებული შენობები, რომლებიც ჩეხი არქიტექტორების, ბოჰუსლავ ფუქსისა და იარომირ კრეჩარის მიერ იყო შექმნილი. Abandoned (re)creation სხვა საკურორტო ქალაქების თემაზეც განაგრძობს მუშაობასა და კვლევას, რათა წარმოაჩინოს მოდერნიზმის არქიტექტურის მდგომარეობა და ღორებულება.

ანდრეა და მარტინი გეოეარის რეზიდენციაში იმუშავებენ 2015 წლის იანვარსა და თებერვალში. 

პროექტი ხორციელდება K.A.I.R. - Košice Artist in Residence-თან თანამშრომლობითა და მხარდაჭერით. პროექტს, ასევე, მხარს უჭერს ECF STEP Beyond.

K.A.I.R.-ის შესახებ:

ევროპის კულტურის დედაქალაქის ფარგლებში, არასამთავრობო ორგანიზაცია Košice 2013 ახორციელებს სახელოვნებო რეზიდენციის პროგრამას, სადაც მოწვეულნი არიან ხელოვანები მთელი მსოფლიოდან. ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ჩვენს რეზიდენტებს, იმუშაონ კოშიცეში და განახორციელონ ადგილობრივი პროექტები, ითანამშრომლონ ადგილობრივ ხელოვანებთან და წარადგინონ მათი ნამუშევრები ადგილობრივი და ეროვნული პუბლიკისათვის.

რეზიდენციის სამი ძირითადი მიზანი:

- ხელი შეუწყოს მოწვეული ხელოვანების შემოქმედებით პრაქტიკას და მისცეს მათ შესაძლებლობა იმუშაონ ახალ გარემოში
- ხელი შეუწყოს კოშიცეს ადგილობრივი სახელოვნებო სივრცის წარმოჩენას რეგიონსა და ქვეყანაში, დააკავშიროს რეზიდენტები ადგილობრივ ხელოვანებთან და ფართო საზოგადოებასთან.
- შექმნას გარემო, სადაც განვითარდება თანამედროვე ხელოვნების ინოვაციური საერთაშორისო პროექტები, სადაც ჩართულნი იქნებიან საერთაშორისო და ადგილობრივი მონაწილეები.

--
Andrea Kalinová (visual artist) and Martin Zaiček (architect) collaborate from 2011 as initiative Abandoned (re)creation.

Their work deals with the issue of derelict, abandoned or endangered architecture of the 20th century (in particular with modernism of recreation object as spa, hotels, swimming pools and etc.) and its possible preservation by means of artistic interventions and alternative forms of protesting. They are trying to find an answer to the question whether art and art activism can achieve any change in this respect.

The aim of Abandoned (re)creation is to draw, revive and activate attention and interest of local residents as well as visitors to “abandoned” architecture by means of artistic interventions or projects situated directly in town. Using a language of contemporary art the project tries to reflect an alarming state of the local monuments of modern architecture. Furthermore it tries to contribute to their preservation for the next generations as well as connect art with activism.

This project started in Slovakia, in Trenčianske Teplice, a spa town with a rich appearance of abandoned modernist buildings from Czech architects: Bohuslav Fuchs and Jaromír Krejcar. Abandoned (re)creation will gradually spread into other spa towns, to research and map the condition and value of existing modernist architecture relics.

Andrea and Martin will spend two months (January and February 2015) at GeoAIR residency.

The residency is possible through the collaboration and support of K.A.I.R. - Košice Artist in Residence program. The residency is additionally supported by ECF STEP Beyond.

About K.A.I.R.

In the frame of European Capital of Culture the NGO Košice 2013 is running an international Artist-in-Residence-program for the artists from all over the world and out of all artistic disciplines and expressions. We give our residents the possibility to become a cultural pioneer and work in the inspire environment of Košice`s singular cultural surrounding to realize art projects, collaborate with the agile local art scene and present themselves to the local and national public.

We pursuit three main goals within the residency program:

- Support the creative energy of every invited artist and give her/him the chance to work in a new environment and to find (new) artistic ways of expression
- Stimulate the art scene in Košice, in the region and in whole Slovakia. Support the dialogue as well as the confrontation of the residency artists with local artists and the wide public.
- Create/strengthen a beneficial environment for the development of innovative and international contemporary art projects with international and local participants.

7.12.14

რიჩარდ ბაქსტორმი / Richard Baxstrom

ყოველდღიურობის რითმი: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები / Rhythm of the Everyday: Tbilisi Migrant Stories

23.12.2014 - ფილმის საჯარო ჩვენება, ვარდების რევოლუციის მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელი / Public screening at Rose Revolution Square underground passage

ფოტოები / Photos

ფილმი / Film

--
რიჩარდ ბაქსტორმი არის ედინბურგის უნივერსიტეტის სოციალური ანთროპოლოგიის ლექტორი. ის არის ავტორი წიგნისა - Houses in Motion: The Experience of Place and the Problem of Belief in Urban Malaysia (Stanford University Press 2008). ასევე, ტოდ მეიერსთან ერთად ის გახლავთ თანარედაქტორი პუბლიკაციისა anthropologies (Creative Capitalism 2008), რომელიც შეეხება ხელოვნებისა და ანთროპოლოგიის კავშირით მიღებულ შედეგებს. როგორც ბალტიმორში არსებული სახელოვნებო კოლექტივის Creative Capitalism-ის წევრს (2005 წლიდან / დაარსებიდან), რიჩარდს მონაწილეობა აქვს მიღებული გამოფენებში აშშ-ში, ნიდერლანდებსა და მალაიზიაში, ასევე, ის მუშაობდა სხვადასხვა დამოუკიდებელ ფილმებზე და იბეჭდება ისეთ ჟურნალებსა და პერიოდულ გამოცემებში, როგორებიცაა: Esse: arts + opinions, Parachute: revue d’art contemporain, Rue Descartes, and Off the Edge. მისი ბოლო დროის წიგნი (ტოდ მეიერსთან ერთად), Realizing the Witch: Science, Cinema, and the Mastery of the Invisible გამოიცემა 2015 წელს Fordham University Press-ის მიერ.

გეოეარმა, რიჩარდ ბაქსტრომთან თანამშრომლობით განახორციელა პროექტი და ვორქშოპი ყოველდღიურობის რითმი: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები."

არსებობს თუ არა საზღვარი სამეცნიერო და სახელოვნებო ნამუშევრებს შორის? სად და როგორ იკვეთებიან ისინი? რა კავშირია თანამედროვე ხელოვნებასა და ანთროპოლოგიას შორის? როგორ შეიძლება დავუკავშირდეთ ურბანული გარემოს ყოველდღიურობას, შესაბამის სოციალურ საკითხებს და მოვახდინოთ ამ ცოდნით ვიზუალური ენით გადმოცემა?

ეს პროექტის საწყისი კითხვები იყო. ინტერდისციპლინარული პრაქტიკის გათვალისწინებით, ეს ვორქშოპი შეიქმნა პროექტ „კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები“-ს ფარგლებში. ვორქშოპის თემა შეეხებოდა თბილისის ურბანულ გარემოს, აქ მცხოვრებ „ახალ“ მიგრანტებს და ქალაქის შესაბამის რითმს, რიტუალებსა და ყოველდღიურობას. ვორქშოპში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში მოღვაწე ხელოვანებმა და მკვლევარებმა. ორკვირიანი ინტენსიური სამუშაო მოიცავდა საკითხავ მასალას, თეორიულ დისკუსიებს, ფილმების ჩვენებებსა და განხილვებს, ასევე, საეველე სამუშაოს, ერთმანეთის სამუშაო პროცესის შეფასებასა და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების შექმნას, რაც საბოლოო ნამუშევრას შეადგენს.


Richard Baxstrom is Lecturer in Social Anthropology at the University of Edinburgh. He is the author of Houses in Motion: The Experience of Place and the Problem of Belief in Urban Malaysia (Stanford University Press 2008). With Todd Meyers, he is also the co-editor of anthropologies (Creative Capitalism 2008), a volume devoted to the outcomes of the convergences existing between art and anthropology. A member of the Baltimore-based art collective Creative Capitalism since its founding in 2005, Baxstrom has participated in gallery shows in the USA, the Netherlands, and Malaysia, has worked in a variety of capacities in several independent films, and has published in a number of journals and periodicals, including Esse: arts + opinions, Parachute: revue d’art contemporain, Rue Descartes, and Off the Edge. Baxstrom's latest book (with Todd Meyers), Realizing the Witch: Science, Cinema, and the Mastery of the Invisible, will be published by Fordham University Press in 2015.

GeoAIR collaborated with Richard Baxstrom and implemented the project and the workshop "Rhythm of the Everyday: Tbilisi Migrant Stories." 

What are the boundaries, if any, between scientific and artistic works? Where and how do they intersect? What is the link between the practices of anthropology and contemporary art? How can we engage with the everyday of the urban environment, related social issues and communicate this knowledge through the visual?

These were some of the starting questions of the project. Thinking on the interdisciplinary practice, this workshop was conceptualized in the framework of “Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories” project. The theme of the workshop concerned the urban realm of Tbilisi, the “new” migrants living here and respective rhythm, rituals and everydayness of the city. Artists and researchers in Georgia participated in the workshop. Two weeks of intensive work included readings, theoretical debates, film screenings and discussions, as well as fieldwork, evaluation of each other’s work progress and the making of short films constituting to the final work.

რეზიდენცია არის ნაწილი პროექტისა “კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები,” რომელიც ხორციელდება პრინც კლაუსის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

რიჩარდ ბაქსტრომის რეზიდენციას ფინანსურად მხარი დაუჭირა CEC ArtsLink-ი, Global Art Lab პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც მხარს უჭერს Kettering Family Foundation.

The residency and project is part of the ‘Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories’ project supported by the Prince Claus Fund.

Richard Baxstrom’s residency project was supported by CEC ArtsLink as part of their Global Art Lab program with support from the Kettering Family Foundation.