4.9.14

Alte Schweden

გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნის დროს, ჯგუფმა Alte Schweden-მა იმუშავა კვლევით პროექტზე ნიკოლოზ ლუტიძესთან ერთად. რეზიდენციის კვლევის შედეგები წარდგენილ იქნა CCA-თბილისში, რაც მოიცავდა მოგროვებული მასალის პრეზენტაციას და სპეციალური "თბილისის ნამცხვრის" მომზადებას. მათი თანამშრომლობითი ნამუშევარი წარმოდგენილი იქნება კალმარის ხელოვნების მუზეუმში (შვედეთი) ჯგუფური ინსტალაციის სახით.

During their stay at GeoAIR, artist group Alte Schweden  carried out a research project, together with Tbilisi-based artist Nikoloz Lutidze. The result of the stay was presented at CCA-Tbilisi, it included the material obtained during the residency in Tbilisi and special “Tbilisi Cake” making. Their collaborative work will result with a joint installation at Kalmar Konstmuseum in Sweden.

პრეზენტაცია / presentation @ CCA-Tbilisi, 29.09.2014 photos


Alte Schweden გახლავთ დამწყები ხელოვანთა ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა 2012 წელს. ჯგუფის წევრები არიან იოაკიმ ჰანსონი (ფინეთი) და სებასტიან მიუგე (შვედეთი), ორივე გახლავთ უმეას (შვედეთის) სახვითი ხელოვნების აკადემიის მაგისტრატურის კურსდამთავრებული. Alte Schweden მუშაობს ექსპერიმენტულ ინსტალაციურ პროექტებზე, რომლებიც მიმართულია პოსტრევოლუციურ კონტექსტში დამსწრეთა ჩართულობისაკენ. მათ ძირითადად აინტერესებთ იმის აღმოჩენა, თუ როგორ ხდება საზოგადოებებში იდენტურობის აღდგენა/მოპოვება და მომავლის ხედვების დასახვა. ყველა პროექტისათვის ისინი სათანამშრომლოდ ირჩევენ მოწვეულ ხელოვანს.

Alte Schweden-ის  ნამუშევრები ბოლო დროს გამოიფინა კალმარის ხელოვნების მუზეუმში (შვედეთი), Culture Factory Polymer-ში (ტალინი, ესტონეთი), Survival Kit-ის თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალზე (სიგულდა/რიგა, ლატვია), ასევე, პარნუს საქალაქო გალერეაში (ესტონეთი).

გეოეარის რეზიდენციაში მათი ყოფნის განმავლობაში, ჯგუფი Alte Schweden თბილისში მოღვაწე ხელოვან ნიკოლოზ ლუტიძესთან თანამშრომლობით განახორციელებს პროექტს. მათი მიზანია შექმნან მონაწილეობითი ნამუშევარი ქართული იდენტობის საკითხებთან დაკავშირებით, რაც გამოიხატება თბილისის მკვიდრი სხვადასხვა ჯგუფების ყოველდღიურობაში და შესაბამისად იქნება გამოკვლეული. შედეგად ნამუშევრები სექტემბერში გამოიფინება თბილისში და ასევე, ოქტომბრის ბოლოს შვედეთში, კალმარის ხელოვნების მუზეუმში.

პროექტი ხორციელდება კალმარის ხელოვნების მუზეუმის - Kalmar Konstmuseum-თან თანამშრომლობით

რეზიდენციის პროექტს ფინანსურად მხარს უჭერს ECF STEP Beyond და Byggnads Culture Grant (administered by a Swedish construction workers union)

იოაკიმ ჰანსონი და სებასტიან მიუგე, ასევე, მადლობას უხდიან Arts Promotion Centre Finland-ს და Sparbanksstiftelsen Norr-ს პროექტის მომზადების პერიოდში გაწეული დახმარებისათვის.

--

Alte Schweden is an emerging artist group formed in 2012 consisting of Joakim Hansson (FI) and Sebastian Mügge (SE), both graduated from the Academy of Fine Arts in Umeå, SE at Masters level. Alte Schweden work with experimental installatorial projects with participatory aspects from the audience set in post-revolutionary societies. Their main focus usually lies on discovering how societies (re)gain identity and distinct visions of the future. For each project they choose to collaborate with an external artist.

Alte Schweden´s works have recently been exhibited at Kalmar Konstmuseum (SE), Culture Factory Polymer (Tallinn, EE), Survival Kit International Contemporary Art Festival (Sigulda/Riga, LV), as well as at Pärnu City Gallery (EE).

During their stay at GeoAIR, artist group Alte Schweden will carry out a project together with Tbilisi-based artist Nikoloz Lutidze. They aim to produce a participatory work concerning identity issues in Georgia, expressed and researched through daily life situations of different communities in Tbilisi. The result of the stay will be on display in Tbilisi in September and later, in October, also at Kalmar Konstmuseum, Sweden.

The project is carried out in collaboration with Kalmar Konstmuseum

Residency project is supported by ECF STEP Beyond and Byggnads Culture Grant (administered by a Swedish construction workers union)

Joakim Hansson and Sebastian Mügge would also like to thank Arts Promotion Centre Finland and Sparbanksstiftelsen Norr for their support during the preparatory period of this project.

1 comment:

  1. This has to be one of the most intelligent web contents I've come across in recent times. The style and delivery is similar to how we have the Celpip certificate without exam​ ​ that is changing lives right now.

    Whenever there is a better way to obtain our CELPIP CERTIFICATE FOR SALE​ ​ I'll make sure to keep you and your audience informed.

    I'll definitely bookmark this link so I can always come back for more informative content. Cheers y'all and happy new year.

    ReplyDelete