16.4.14

ჯერალდინ პაოლი / Geraldine Paoli


ჯერალდინ პაოლი ინტერმედია ხელოვანი, კურატორი, ინტერდისციპლინარული პედაგოგია. იგი ცხოვრობს და მუშაობს მარსელსა (საფრანგეთი) და კასაბლანკაში (მაროკო). 
ჯერალდინ პაოლი სწავლობდა მოსახლეობის სპეციფიკურ ტერიტორიებს უნივერსიტეტების, სკოლების და ინსტიტუციების ფარგლებში.

მისი ანთროპოლოგიური სწავლა კონცენტრირებული იყო უკანასკნელ დეკადებში ხალხის ისტორიულ განვითარებაზე, მათ გარემოზე, ურთიერთობებზე და წინააღმდეგობებზე. იგი დაინტერესებულია საერთო იდენტურობასა და მემკვიდრეობაში სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული ფასეულობების საკითხების წამოჭრასა და შეფასებაში. გერალდინ პაოლიმ იკვლევდა ადამიანის იდენტობის თანამედროვე საკითხებს, რომელიც დაკავშირებულია სპეციფიკური ტერიტორიისა და ისტორიის გამოცდილებას და იმით თუ როგორ ახდენს ეს გავლენას მოსახლეობაზე, მათ ისტორიასა და კულტურულ იდენტობაზე.

2001 წელს გერალდინ პაოლიმ შექმნა პროექტი “Palimpseste”, რომელიც  ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა ქვეყნის ხელოვანებს, მეცნიერებს, ქორეოგრაფებს, დიზაინერებს, ჰიდროლოგებს, პროგრამისტებს, ფილოსოფოსებს, ფოტოგრაფებს, მუსიკოსებს, მკვლევარებს, განმანათლებლებს, მწერლებს, გეოდეზისტებს და სხვებს. იგი, როგორც კულტურის დიზაინერი და კურატორი იწვის გააუქმოს საზღვრები რათა გადაკვეთოს დისციპლინები და შექმნას შესაფერისი ფორმა შეხვედრებისთვის, გაზიარებისთვის და შემოქმედებითი მოძრაობისთვის  სახელად ”meshes confluences”.


Geraldine Paoli - Intermedia Artist, curator, interdisplinaire teacher. Lives and works in Marseille (France), Casablanca (Morocco).
Geraldine Paoli studied the specific territories of populations within universities, schools and institutions.

Her anthropological studies concentrated on the historical development of recent decades on people, their environment, relationships and oppositions. She is interested in valorization and questioning of social, economic, cultural values in common identity and heritage. Geraldine Paoli has researched the contemporary quest for human identity that is confronted with specific territorial and historical experiences and how that effected those populations, their histories and cultural identities.

In 2001 Geraldine Paoli created project “Palimpseste”, which culturally meshes artists, scientists, chorographers, designers, hydrologists, programming artists, philosophers, photographers, musicians, researchers, educators, writers, videographers, surveyors and others from various countries. As the cultural designer, curator and director she strived to deterritorialize to cross disciplines and create shapes suitable for dating, sharing, and movement of creation called “meshes confluences”.


გეოეარის რეიდენციაში ყოფნის მანძილზე ჯერალდინ პაოლი, ნინი ფალავანდიშვილთან ერთად იმუშავებს სამომავლო პროექტის რეზონანსული შენაკადები. სამყაროთა კვეთა: შემოქმედება გამოძახილში (CONFLUENCES RESONANTS. THE CROSSING OF THE WORLDS: CREATIONS IN ECHO)  კონცეპტუალიზაციაზე და სამომავლო თანამშრომლობაზე.
წარმოვიდგინოთ ხელოსანი, რომელიც ჭიმავს კაბელს სამყაროთა შორის, რომელშიც უნდა ჩაიდოს ბადე და თარგი: იგი ბადეში გააბამს სამყაროებს და შექმნის მათ შორის თანამშრომლობას და დინამიკას.
აკუსტიკაში ჩვენ ვილაპარაკებთ რეზონანსზე, კინეტიკაში მარყუჟზე, ფიზიკაში, როგორც ჰიდროდინამიკაში, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ შენაკადები. მაგრამ საერთო ენაზე უნდა ვილაპარაკოთ ქსელზე, თანამშრომლობაზე და საერთო სივრცეზე.

Palimpseste-ის მოწოდებაა გამოიწვიოს ამგვარი რეაქცია. როგორც შემაკავშირებელი Palimpseste არის კვანძი, შეხვედრა შრომის გაცვლის თანხლებით.
Palimpseste არის გადამკვეთი ცოდნის ვორკშოფი….
შესართავთან არის ქმნილება - არც კოლექტიური მუშაობა, არც შერევა - არამედ გადახლართული ტრადიციების ნაყოფი და ცოდნა, და ეს ქმნილება ძლიერია გაზიარების საფუძველზე. 
შორს მოქმედებისა და პერფორმანსისგან, შესრულებული სამუშაო ორივე მხრივ უნდა გაიზარდოს, როგორც საერთო შრომის საფუძველზე, ასევე ღია იყოს ფართო საზოგადოებისთვის: შედგენილი ბუნება, იგი არ არის ეკლექტური, არამედ გაზიარებულია. 
ეს  გამოძახილი შემოქმედება განასახიერებს ჩვენ იზოლირებულ სამყაროს, რომელიც არ ერწყმის გლობალური კულტურის ტალღებს, არამედ ჩვენთვის ნაცნობ ჩვეულებრივ ფორმებს: სავარაუდოდ, ეს არის გლობალიზაცია.
როგორც ციფრული ფორუმები მოითხოვენ მოდერატორს, Palimpseste, მდიდარი თავისი თანაცხოვრების გამოცდილებით, ცდილობს დაიჭიროს ეს ძალები და შეამსუბუქოს შენაკადები.  
როგორ? კითხვების გაზიარებით და უწყვეტი დაპირისპირების ხერხების ტესტირებით.
ამდენად, საჯარო სივრცის საკითხის დაყენებით, შეგვიძლია ხელოვანები დავუპირისპიროთ იმ გამოწვევას, რომელსაც ისინი მუდმივად ხვდებიან: რა ვაჩვენოთ, როგორ და სად?


While her stay at GeoAIR residency Geraldine Paoli together with Nini Palavandishvili will work on conceptualisation and collaboration for upcoming project: CONFLUENCES RESONANTS. THE CROSSING OF THE WORLDS: CREATIONS IN ECHO
Let us imagine a craftsman responsible for tensioning a WIRE between these worlds, and having to insert a web and a pattern: he will mesh those worlds creating synergy and dynamic between them.
In acoustics we shall speak of resonances, in kinetic a loop, in physics as in fluid dynamics, we shall retain confluences.
But in the common language we shall talk about networking, collaboration and shared space.

It is the vocation of Palimpseste to arouse such reactions. In terms of connectivity Palimpseste is a knot more than interface: the meeting accompanied by the exchange of work.
Palimpseste is the workshop of crossed knowledge…
At the confluence there is creation – neither collective work, neither melting pot – but fruit of mesh traditions and know-how, and this creation is strong by sharing
Far of happenings-performance, the work produced must both grow from common labor and open to a wide audience: a composite nature, it is not eclectic but shared.
These echo creations illustrate our universe constituted of isolates related which does merge not in a global culture wave but in orderly shapes familiar to all: Perhaps this is globalisation.
As the digital forums require moderators, Palimpsest, rich by its experience of living together, seeks to capture these forces and facilitate confluences.
How? By sharing questions and testing by continuous friction – techniques.
Thus, by starting with the questions of the public space, can we confront artists in a challenge they face every moment: What to show, how and where?No comments:

Post a Comment