23.2.14

სეზგინ ბოინიკი & მინა ჰენრიკსონი / Sezgin Boynik & Minna Henriksson

სეზგინ ბოინიკის და მინა ჰენრიკსონის მიერ, გეოეარის რეზიდენციის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებები:

Activities implemented by Sezgin Boynik and Minna Henriksson in the framework of GeoAIR residency:

- მინა ჰენრიკსონის პრეზენტაცია - ძალაუფლება და ხელოვნება / Presentation by Minna Henriksson - Art and Power @ CCA-Tbilisi 14.01.2014

- საჯარო ლექცია „ნაციონალიზმი და თანამედროვე ხელოვნება“ / Public Lecture “Nationalism and Contemporary Art” - 23.01.2014 @ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი / Ilia State University. SEE VIDEO

- სეზგინ ბოინიკის პრეზენტაცია ,,სიტუაციონისტთა ინტერნაციონალური ასოციაციის ისტორია და ფორმები" / Presentation by Sezgin Boynik - "History and Forms of Situationist International" @ CCA-Tbilisi 29.01.2014

- მინა ჰენრიკსონის ვორქშოფი / Minna Henriksson's workshop - 02.2014

- სეზგინ ბოინიკის და მინა ჰენრიკსონის  გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნის შედეგების პრეზენტაციაPresentation of works by Sezgin Boynik and Minna Henriksson created during their stay at GeoAIR residency @ Nectar Gallery 26.02.2014

--

სეზგინ ბოინიკის და მინა ჰენრიკსონის  გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნის შედეგების პრეზენტაცია

Presentation of works by Sezgin Boynik and Minna Henriksson created during their stay at GeoAIR residencyთარიღი და დრო: ოთხშაბათი, 26 თებერვალი / 18:00
ადგილი: გალერეა ნექტარი (ქვედა სივრცე) / აღმაშენებლის გამზირი 16, თბილისი 0102 საქართველო

Date and time: Wednesday, February 26 / 18:00
Venue: Nectar Gallery / 16 Agmashenebeli ave, Tbilisi 0102 Georgia

მინა ჰენრიკსონი

გაზეთის წარდგენა - „Golden Dragon and Silver Star - New Georgia: Change of Symbols after the fall of the Soviet Union“. ეს გაზეთი შეიქმნა იმ სახელოვნებო ვორქშოფის შედეგად, რომელიც ეხებოდა ძალაუფლების, პოლიტიკისა და სიმბოლოების საკითხს და შედგა თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისისთან თანამშრომლობით. იმედი გვაქვს, რომ გაზეთის მოკლე პრეზენტაციას მოჰყვება დისკუსია ძველი და ახალი სიმბოლოების შესახებ. ღონისძიების დროს გაზეთი გავრცელდება უფასოდ.

Minna Henriksson

Launch of the newspaper Golden Dragon and Silver Star - New Georgia: Change of Symbols after the fall of the Soviet Union. The newspaper is result of an art workshop around the topics of power, politics and symbols and is a collaboration with the Center for Contemporary Art Tbillisi. The newspaper will be shortly presented and hopefully continued by a related lively discussion about past and present symbols. The newspaper is distributed free of charge in the event.


სეზგინ ბოინიკი წარადგენს მის პუბლიკაციას ‘Still Stealing Steel: Historical Materialistic Study of Zaum’. Still Stealing Steel არის იდეოლოგიური დღიური და ცდილობს “ზაუმი” თეორიულად წარმოაჩინოს, როგორც აუცილებელი პოლიტიკური ენა. ასევე, ეს არის ექსპერიმენტი იმ გზების ძიებისა, თუ  როგორ უნდა მოხდეს მსგავსი გამოხატულებების გამოყენების კონცეპტუალიზაცია.
წიგნის ზოგიერთი ასლი გაიყიდება რამდენიმე „დენგის“ ფასად.

პრეზენტაციის შემდეგ, სეზგინ ბოინიკი შემოგთავაზებთ მუსიკას, რომელიც შექმნილია punk/jazz/fire jazz/new wave/rock-in-opposition და სხვა მსგავსი  საცეკვაო გაუგებრობების ხმებისგან. ფონად ნაჩვენები იქნება 60-ანი წლების იუგოსლავიური და ალბანური ფილმები.


Sezgin Boynik will present his publication ‘Still Stealing Steel: Historical Materialistic Study of Zaum’. Still Staling Steel is ideological diary which attempts to theorize zaum as an indispensable political language, and experimenting on ways how to conceptualize the use-value of such expressions.

After the presentation some copies of the book will be offered for sale with a price of a couple of dengi’s.

Then Boynik will go on by playing music with sounds of punk/jazz/fire jazz/new wave/rock-in-opposition and other kind of similar mutant danceable obscurities, while a variety of Yugoslavian and Albanian films from the 60’s are screened in the background.

WORKSHOP BY MINNA HENRIKSSON

Workshop details

Aim:
To explore the symbols that the current political regime in Georgia is producing and to produce a 'document' as outcome of the research.

What is taking place is a re-writing of history with the erasure of signs from the past communist regime. In 2011 communist symbols were banned by law and as result they have been removed from facades of many buildings in Tbilisi. But there are still many communist stars and hammer & sickels intact.

Some questions as starting point for the workshop:
What does the partial removal of the symbols from the public space mean, when in other locations removal of them is impossible, and they will remain as visible part of public space?

What are the contemporary symbols in use that mark the positions of political and economic power, and what kind of insitutions are used and mobilised to support and justify the actions by the power elite? Can we see traces of those in the visual outcomes that the current politics produces?

What is the future of the old parliament building, and what symbolicism can we find in the architecture of new parliament building, as well as in its selected location?

Is there opposition to the operations of the current political power, and how do artists react? What tools do artists have to resist the unwanted transformation?

What does the hammer & sickle symbol signify, and can this really be equited with the swastika, another symbol also banned in Georgia?

What is done to the communist objects removed from the facades of buildings? Could we get hold of some of them and re-use them in some way?

How has the IMEL-building been transformed and what is the future of the building?

How are the current transformations influencing the art scene (dynamics in it, art funding, insitutions)? What role does contemporary art play in the politics?

Outcome:
The 'document' produced during the workshop can be a small publication, a photo series, visual essay or a small exhibition produced collectively by the group as outcome of the shared research.

Working language:
English, with translations where necessary.

Time table:

First meeting: February 3, 2014 - other meetings to be decided together with the group.

Duration: two weeks intensive workshop of three days each week
First week: introduction to the topic and plan for the workshop (Monday), field research (Wednesday and Friday)
Second week: gathering of material and analysis (Monday), production (Wednesday and Friday). Public presentation on the last day (Friday of the week 2).

The outcome of the workshop was the newspaper "Golden Dragon and Silver Star - New Georgia: Change of Symbols after the fall of the Soviet Union" created by the participants of the workshop.

--

სეზგინ ბოინიკი (1977, პრიზრენი) ცხოვრობს და მუშაობს ჰელსინკიში. ის არის იოვიასკიოლიას უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი და მუშაობს თემაზე „იუგოსლავიის შავი ტალღის კულტურის პოლიტიკა 1963-1972 წლებში“. სეზგინი წერს ისეთ თემებზე, როგორებიცაა პანკი, ესთეტიკისა და პოლიტიკის კავშირი, კულტურული ნაციონალიზმი, საერთაშორისო სიტუაციონიზმი და იუგოსლავიური კინო. ის არის თანარედაქტორი ნაშრომისა „ნაციონალიზმი და თანამედროვე ხელოვნება“ (მინა ლ. ჰენრიკსონთან ერთად - პრიშტინა, 2007). ასევე, სეზგინი არის თანაავტორი წიგნისა „პანკი და ანდერგრაუნდი თურქეთში“ (თოლგა გულდალთან ერთად - სტამბოლი, 2008). სამეცნიერო მუშაობის პარალელურად, სეზგინი ასევე, აქტიურად მუშაობს როგორც კონცეპტუალური ხელოვანი.


მისი ბოლო დროის სტატიებია:

ახალი კოლექტივები“ (Retracing Images, Brill, Boston & Leiden, 2011), „დუსან მაკავეიევის კულტურის პოლიტიკა“ (Kino! Journal No. 15, Ljubljana, 2011) „თანამედროვე ხელოვნებაში თეორიული პრაქტიკით უკმაყოფილება“ (Journal of Visual Art Practice 10:2, London, 2011) „სლოგანების ხელოვნება - ორ ნაწილად“ (TKH no 19 and 20, Belgrade, 2012).

მისი ბოლო დროის სახელოვნებო ნამუშევრებია:

ინსტალაცია „ლენინის შესახებ: ატლასები, ჰერბარიუმები და რიტუალები“ (ანდერს ბერგმანის გალერეა, ჰელსინკი, 2012) და სახელოვნებო წიგნი „კონსტრუქტივიზმის საწინააღმდეგო მოდელი“ (მინა ჰენრიკსონთან ერთად - სტოკჰოლმი, 2012).

მინა ჰენრიკსონი (1976, ოულუ) ცხოვრობს ჰელსინკიში. ის მუშაობდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის მრავალ ქალაქში და 2003 წლიდან სხვადასხვა პერიოდებით ცხოვრობდა სტამბოლში. მინა სწავლობდა ხელოვნებას ბრაიტონში, ჰელსინკისა და მალმოში.

მისი სახელოვნებო სამუშაოს ერთ-ერთი საკითხია - დინამიკა და ძალთა გადანაწილება სახელოვნებო სივრცეში. 2010 წელს, თურქეთის ქალაქ ტრაბზონში მან განახორციელა პერმანენტული საჯარო ნამუშევარი. მინა, მუშაობს ნაციონალიზმის საკითხზე როგორც მის სახელოვნებო საქმიანობაში, ასევე, თეორიულად, სადაც სოციოლოგ სეზგინ ბოინიკთან ერთად ის ამ საკითხს უკავშირებს თანამედროვე ხელოვნებას. ამჟამად, დღევანდელი დღის პოლიტიკური მოქმედების უკეთ გასაგებად, მას აინტერესებს ისტორიისა და მისი გადმოცემის კვლევა.


გეოეარში მათ სარეზიდენციო პროექტს მხარს უჭერს ფინეთის ხელოვნების ხელშეწყობის ცენტრი.
--

Sezgin Boynik (1977, Prizren), lives and works in Helsinki. He is Phd candidate in Jyväskylä University Social Science department. He is working on thesis "Cultural Politics of Black Wave in Yugoslavia from 1963 to 1972". He has been publishing on punk, relation between aesthetics and politics, on cultural nationalism, Situationist International and Yugoslavian cinema. Co-edited reader "Nationalism and Contemporary Art" (with Minna L. Henriksson, Rhizoma & EXIT, Prishtina, 2007), and co-authored book on "History of Punk and Underground in Turkey, 1978-1999" (with Tolga Guldalli, BAS, Istanbul, 2008). Apart from scholarly work he is also active as conceptual artist. Recent articles include "New Collectives" (Retracing Images, Brill, Boston & Leiden, 2011), "Cultural Policy of Dusan Makavejev" (Kino! Journal No. 15, Ljubljana, 2011) "Discontents with Theoretical Practices in Contemporary Art" (Journal of Visual Art Practice 10:2, London, 2011) "Art of Slogans - in two parts"(TKH no 19 and 20, Belgrade, 2012). Art works are installation "On Lenin: Atlases, Herbariums and Rituals" (Anders Bergman Galleri, Helsinki, 2012) and art-book "Counter-constructivist Model" (co-authored with M.L. Henriksson, Labyrinth Press, Stockholm, 2012).

Minna Henriksson (1976, Oulu) lives in Helsinki. She has worked in many Southeast European cities and has lived in Istanbul for several periods since 2003. She studied art in Brighton, Helsinki and Malmö.
One of the topics in her artistic work has been dynamics and power-positions in art scenes. In 2010 she realized a permanent public artwork in Trabzon, Turkey. She has been working with the issue of nationalism in her artistic work as well as theoretically, in connection to contemporary art, together with sociologist Sezgin Boynik. Currently, with the aim at better understanding the political operations of today, she is interested in exploring history, and its narration, especially regarding the legacy of the Left.

The residency stay at GeoAIR is supported by the Arts Promotion Centre Finland.

No comments:

Post a Comment