30.11.12

ელიანე ესტერ ბოტსი / Eliane Esther Bots


ელიანე ესტერ ბოტსი დაიბადა 1986 ამსტერდამშინიდერლანდებშიდაამთავრა უტრეხტის სამხატვრო აკადემია (HKU). დამთავრების შემდეგ, მან  შეისწავლა „დოკუმენტი და თანამედროვე ხელოვნება“ ვიზუალური ხელოვნების სკოლაში (საფრანგეთი). 
ელიანე ბოტსი მუშაობს მოკლემეტრაჟიან ფილმებსა და ვიდეოზე, თავის ნამუშევრებში იგი აერთიანებს ფილმს, დოკუმენტალიზმს და ვიზუალურ ხელოვნებას. ვიზუალურად იგი რეალობასთან ახლოს რჩება და ამავდროულად,  გადაღების და მონტაჟის დროს ინარჩუნებს თავისუფლებას, რათა შეცვალოს და დაარეგულიროს სიტუაცია, გარემოცვა და სიუჟეტი. თავისი ნამუშევრებით ელიანე ბოტსი გადმოსცემს დაფარულ, მოულოდნელ და ყოველდღიურ ისტორიებს ადამიანებსა და ადგილების შესახებ. ის აჩვენებს რეალობასა და ჩვენ გარემოში არსებულ კინემატოგრაფიულ სილამაზეს. 
სახელოვნებო სამუშაოს  პარალელურად იგი ასწავლის უტრეხტის სამხატვრო აკადემიაში და მუშაობს როგორც თანაკურატორი არასამთავრობო ორგანიზაციაში Satellietgroep.
დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ: www.twosmallthings.com


Eliane Esther Bots (1986, Amsterdam, The Netherlands) graduated art academy Utrecht (HKU) and post-graduate trajectory 'Document and Contemporary art' at European school of visual art (France). 
She makes short films/videos, which balance between film, documentary and visual art. Visually she stays close to reality and at the same time she takes the freedom, during filming and editing, to change and adjust the situation, setting and storyline. With her work she tells hidden, unexpected and everyday life stories of people and places. She shows the visual cinematic beauty within reality and the daily life surrounding us. 
Besides her work as an artist she is a teacher in Art Academy Utrecht and works as a co-curator for the NGO Satellietgroep.
For more information visit www.twosmallthings.com

No comments:

Post a Comment