4.8.11

ოზგე ერსოი / Özge Ersoy

ოზგე ერსოი არის კურატორი და ხელოვნების კრიტიკოსი, ცხოვრობს და მუშაობს სტამბულში. მაგისტრის წოდება მიიღო ბარდ კოლეჯში, ნიუ ორკში და ბაკალავრიატის წოდება გლობალური და საერთაშორიოს ურთიერთობების განხრით, ბოღაზიჩის უნივერსიტეტში, სტამბული და ბინგჰემტონის უნივერსიტეტში, ნიუ ორკი. ოზგე ერსოის ნაშრომები გამოქვეყნებულია არქიტექტურის ისტორიკოსების საზოგადოების ჟურნალში, Ma’arav, Ararat Magazine, Nafas Magazine, Bidoun და RES Art World/World Art ჟურნალში. 2010 წელს იგი იყო გამომცემელი და რედაქტორი პუბლიკაციისა "როგორ დავიწყოთ? წარმოვიდგინოთ აბუ დაბის გუგენჰაიმის მუზეუმის ზემოქმედება" (“How to Begin? Envisioning the Impact of Guggenheim Abu Dhabi"), რომლის კვლევის საგანიც არის დაგეგმილი მუზეუმის სახელოვნებო, კულტურულ და სოციალური მნიშვნელობა.

Özge Ersoy is a curator and art critic based in Istanbul. She received an MA from the Center for Curatorial Studies, Bard College, NY, and holds a BA in Global and International Affairs from Boğaziçi University, Istanbul, and Binghamton University, NY.
Her writings have been published in the Journal of the Society of Architectural Historians, Ma’arav, Ararat Magazine, Nafas Magazine, Bidoun, and RES Art World/World Art Magazine, among others. In 2010, she edited and produced a publication titled “How to Begin? Envisioning the Impact of Guggenheim Abu Dhabi," which investigates the artistic, cultural, and social implications of the planned museum.

No comments:

Post a Comment