7.5.15

For recent news and updates, please, visit our website:


It is still undergoing some work for the moment and 
will be finalised soon.

31.3.15

ეველინა გამბინო / Evelina Gambino

ეველინა გამბინო არის დამოუკიდებელი მკვლევარი, აქტივისტი და რამდენიმე კოლექტივის წევრი ლონდონსა და იტალიაში. მან ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხები მიღებული აქვს გოლდსმიტის კოლეჯში, ლონდონის უნივერსიტეტში და ახლა ემზადება სადოქტორო ნაშრომისთვის, რომლის ფოკუსი იქნება თბილისის ურბანული რეგენერაცია და ამის შედეგად გამოწვეული უთანხმოების ფორმები. მისი კვლევის პრაქტიკა მოიცავს ურბანულ კონფლიქტებს, რომლებიც აერთიანებს მიგრანტების, მოქალაქეებია და ჩამოუყალიბებელი ჯგუფების მრავალმხრივ დამოკიდებულებას, ქალაქზე უფლების თეორიული ჩარჩოსა და მის წინააღმდეგ დამოკიდებულებასთან მიმართებაში. 2012 წელს, Campagne in Lotta -ს ჯგუფის თანამოაზრეებთან ერთად ეველინა გამბინომ ჩამოაყალიბა შეურიგებელ მებრძოლთა კვლევის კოლექტივი Collettivo RicercAzioneრომელიც ეძღვნება კავშირების მიერ წარმოებული ბრძოლის მეთოდების კოლექტიურად თეორიულ ჩარჩოებში მოქცევის ახალი ფორმების კვლევას. მას შემდეგ, შეურიგებლური ბრძოლის კვლევა გახდა მისი თეორიული ინტერესის და პრაქტიკის გამაერთიანებელი ძაფი. შემდეგ მან ფოკუსი მიგრაციის თემიდან საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პრობლემატიკაზე გადაიტანა და ბოლო დროს ეველინა აქტიურად არის ჩართული ლონდონში არსებული საცხოვრებლის პრობლემის გადაჭრით დაკავებული ქსელის საქმიანობაში, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა მისი ინტერესი ნეოლიბერალურ სისტემაში წარმოქმნილი ახალი კლასის ფორმირებების ანალიზისადმი.

გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნისას, ეველინა გამოიკვლევს ბოლო დროს თბილისში წარმოქმნილი მრავალრიცხოვანი ურბანული ბრძოლების ფორმებს და ასახავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ვიზუალური ხელოვნება, რათა საერთაშორისო გამოხმაურება მისცეს თბილისის საჯარო ინფრასტუქტურის ძარცვის პრობლემას. ამავდროულად იგი შეეცდება გამოიკვლიოს კავშირი სოციალურად ჩართულ საჯარო ხელოვნებასა და ურბანულ აქტივიზმს შორის.

პირველ რიგში, ამ თემებს ეველინა ასახავს ქალაქში ბოლო დროს მიმდინარე მშენებლობების ადგილების კვლევის მეშვეობით, რომელიც მიღწეული იქნება ურბანული ლანდშაფტის ფქისო-გეოგრაფიული მოთოდოლოგიის გამოყენებით, კვლევითი სვლით ქალაქის წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე. თანმიმდევრულად კვლევის ფოკუსი მოიცავს გეოეარის არქივში არსებულ მასალას, რომელიც იქნება ბაზა იმ ხელოვანების შერჩევისათვის, რომლებიც მუშაობენ თბილისის მეტამორფოზის თემაზე.

Evelina Gambino is an independent researcher and activist, member of a number of collectives, in London and Italy. She has completed her undergraduate and MA degrees at Goldsmiths College, University of London and she is now about to start her PhD with a specific focus of urban regeneration in Tbilisi and the new forms of dissent, which it has sparkled. Her research practice is concerned with urban struggles connecting the diverse subjectivities of migrants, citizens, and other precarious subjects, within and against the theoretical framework of the right to the city. In 2012 alongside a group of militants from the Italian network Campagnein Lotta (Fields of Struggle) she has created the militant research collective Collettivo RicercAzione, devoted to the exploration of new forms of collective theorization of the practices of struggle experimented by the network. Since then militant research has been the thread connecting her different theoretical and practical interests. Shifting her main focus from migration to housing struggles, Evelina has recently been active in the London-based Radical Housing Network  from which she has drawn her interest in the analysis of new class formations emerging in the neoliberal metropolis.

As a researcher at GeoAIR residency, Evelina will be exploring the different forms of struggle emerged in Tbilisi in the last decade and reflect on the ways the visual arts have played a key role in giving an international resonance to the pillaging of Tbilisi’s public infrastructure, while at the same time attempting to explore the relation between social engagement of public art and activism in the city.

Evelina will reflect on these issues firstly through an exploration of the material sites of the city’s current renovation, this will be achieved through the psycho-geographical methodology of the urban transect, an investigative walk around a pre-defined area of the city, successively the inquiry will focus on the vast material collected in GeoAIR’s archive (ARCHIDROME) which will offer the basis for a genealogy of artists’ concern with Tbilisi’s metamorphosis.20.2.15

Marius Land and Moritz Freudenberg

მარიუს ლანდი (ვითენი, 1989) ცხოვრობს და მოღვაწეობს ბერლინსა და ლაიფციგში. პოტსდამის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში, პროფ. ვიბკე ლოეპერის კლასში ის სწავლობდა გრაფიკულ დიზაინსა და ფოტოგრაფიას. 2013 წლიდან, ის გახდა ფოტოგრაფ ტობიას ციელონის თანაშემწე. 2014 წელს მან სამაგისტრო სწავლა განაგრძო ლაიფციგის ვიზუალური ხელოვნების აკადემიაში, პროფ. თინა ბარას ფოტოგრაფიის კლასში. ასევე, ის მუშაობს როგორც დამოუკიდებელი ფოტოგრაფი და დიზაინერი.

2011 წელს მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის შემდეგ, მან დამოუკიდებლად გამოსცა თავისი პირველი სახელოვნებო წიგნი "T R E I B E N" (2013) რომელმაც 2014 წელს აიღო გერმანიის ახალგაზრდული ფოტოგრაფიის ჯილდო. საბაკალავრო ნამუშევრისათვის მან იმუშავა რურში (გერმანია), რათა ვიზუალურად წარმოედგინა ამ მხარის ხელოვნების მდგომარეობა. მისი საბოლოო სამუშევარი, "Ruhrgebiet   1" გახდა რამდენიმე გამოფენის ნაწილი, სადაც საუბრებისა და დისკუსიების საშუალებით ვიზიტორთა ჩართულობა იყო გამიზნული.

თავის დოკუმენტალურ მიდგომაში, მარიუს ლანდი ყოველთვის ცდილობს დატოვოს სივრცე მნახველთათვის, რათა მათ მოახდინონ ადგილის შესახებ საკუთარი წარმოდგენის შექმნა. ადგილის ესთეტიკისა თუ არსის ძიებაში, ის აკავშირებს დოკუმენტურ სურათებს, სიმბოლურ ფრაგმენტებსა და ზედაპირებს. მისი მოღვაწეობა უკავშირდება მოცემულ დროსა და გარემოს. ის, ასევე, ქმნის ზინებს სახელწოდებით "Arbeitshefte," რომელიც მიზნად ისახავს სამყაროს თანამედროვე ესთეტიკის შესახებ ძიებას და ამავდროულად, წარმოადგენს მიმდინარე პირად მეხსიერებას. მას სჯერა, რომ ფოტოგრაფიის მიზანია ხილვადის საზღვართან მისვლა და მისი გაზრდა.

მორიც ფროიდენბერგი (დრეზდენი, 1987) ცხოვრობს და მოღვაწეობს ბერლინში. 2007-2008 წლებში, ლაიფციგის ვიზუალური ხელოვნების აკადემიაში მან ორი სემესტრის მანძილზე, ბენ რინერის მასტერკლასში ისწავლა ფოტოგრაფია. ამჯერად, ის ასრულებს ფოტოგრაფიისა და გრაფიკული დიზაინის პროგრამას პოტსდამის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში, პროფ. ვიბკე ლოეპერის კლასში.

მუსიკის, საგამომცემლო და მოდის სფეროებში, ის მუშაობს როგორც ფოტოგრაფი, დიზაინერი და ოპერატორი. თავის ნამუშევრებში მას აინტერესებს სხვადასხვა ვიზუალური დისციპლინის გაერთიანება და ციფრული მოდიფიკაცია.

2014 წელს მან დამოუკიდებლად გამოსცა თავისი პირველი წიგნი „PALMA,“ სადაც გადმოსცა საკუთარი ცხოვრების ფრაგმენტული აღწერა. ასევე, ამ ნამუშევრის ნაწილი მან 2012 წელს საქართველოში მოგზაურობისას შექმნა.


2011 წელს მაროკოში, რაბატის გოეთეს ინსტიტუტში ის უძღვებოდა ფოტოგრაფიის ვორქშოპს, სადაც განიხილებოდა გერმანული ენის მოსწავლე ახალგზარდა მაროკოელების პირადი გარემო და მდგომარეობა.

https://vimeo.com/118695140

--

Marius Land (Witten, Germany, 1989) lives and works between Berlin and Leipzig. He studied graphic design and photography at the University of applied Sciences in Potsdam under Prof. Wiebke Loeper. In 2013 he started to assist the photographer Tobias Zielony. In 2014 he continued his masters degree at the HGB Leipzig in the class for photography led by Prof. Tina Bara. In addition he works as a freelance graphic designer and photographer.

After a trip around the world in 2011 he self-published his first artist book "T R E I B E N" in 2013, which won the German youth photography price in 2014. For his bachelor degree he worked in the Ruhr-area in Germany on creating a visual inventory on the state of art in this area. The final work "Ruhrgebiet   1" was part of several exhibitions, where the aim was to make the visitors participate by means of talks and discussions.

In his documentary approach Marius Land always tries to leave enough space for the visitors to create their own image of a place. He combines documentary pictures, symbolic fragments and surfaces searching for the aesthetic or essence of a place. His work is committed to the here and now.
As a part of this practice, he creates zines, called "Arbeitshefte". Those aim to find out about a contemporary aesthetic of the world surrounding us and serve therefore as a personal memory in progress. He is believing that photography has the purpose to step to the borders of the visible and extend them.

Moritz Freudenberg (Dresden, 1987) lives and works in Berlin. In 2007/2008 he studied two semesters photography under masterclass student Ben Rinner at the Evening Academy - Leipzig Academy of the Visual Arts. Right now he is finishing studies in graphic design and photography at the University of applied Sciences in Potsdam under Prof. Wiebke Loeper.

He works in the range between commissioned and artistic photography and also as graphic designer and videographer in the field of music, editorial and fashion. In his work he is particularly interested in the combination of different visual disciplines, and digital modification.

His first book „PALMA“ was self-published in 2014, a fragmentary description of his personal life.
Parts of the works were made on a trip to Georgia in 2012.

In 2011 he led a photography Workshop at Goethe Institut Rabat, Morocco. The workshop was dedicated to young german learning Moroccans describing, their own personal environment and situation.


https://vimeo.com/118695140

--
assembling fragments – workshop by Marius Land and Moritz Freudenberg, in collaboration with GeoAIR

In the workshop „assembling fragments“ we are planning to examine several significant places in Tbilisi by collecting photographic images and found material. Therefore we concentrate on a fragmentary documentation. Textures, patterns, shapes and cityscapes will merge to form an abstract collection of images that will be manifested in a small zine, investigating present Tbilisi.

Due to the city's rapid recreation, we want to assemble a visual manifest of the city in its present state of art, by visiting and documenting different significant places throughout the city, such as:

a place of work
a place of pleasure
an ugly place
a beautiful place
a vivid place
a forbidden place
a futuristic place
a place of silence
an endangered place

Together we want to find these places and investigate what strategies can be found to visualize places in their essence, by collecting photographic images, fragments and materials.

As photographers we constantly return to the question:
How can a place become artistically tangible?

Together we will look at different artistic positions and how they deal with topics of change, assembling and the description of places.
The next step will be to get out into the streets, find those places and collect material.
After gathering the material and selecting it together, we gonna merge it in a small zine like publication, serving as a container for our examinations.
Finally we will have a magazine launch party accompanied by an exhibition reassembling the works essence combining photographic works, found objects and materials on various displays.

--

The residency is supported by ECF STEP Beyond and DAAD.


13.1.15

ნატალია პერშინა-იაკიმანსკაია (გლუკლია) / Natalya Pershina-Yakimanskaya (Gluklya)

ნატალია პერშინა-იაკიმანსკაია (გლუკლია) დაიბადა ლენინგრადში, ცხოვრობს და მუშაობს სანქტ-პეტერბურგსა და ამსტერდამში. მუხინას ხელოვნების და დიზაინის აკადემიის დამთავრების შემდეგ ოლგა ეგოროვასთან (ცაპლია) ერთად, იგი გახდა სახელოვნებო კოლექტივის „ნაპოვნი სამოსის ქარხნის“ თანადამაარსებელი. „ფაქიზის“ (ურთიერთობა შიდა და გარეს, პირადულსა და საჯაროს შორის) კონცეფციის საილუსტრაციოდ, ისინი იყენებენ ინსტალაციას, პერფორმანს, ვიდეოს, ტექსტს და ‘სოციალურ კვლევას’. 2002 წელს მათ დაწერეს მანიფესტი: „ხელოვანის ადგილი უძლურთა გვერდითაა.“ „ნაპოვნი სამოსის ქარხანა“ კოლექტიურად მუშაობდა 10 წლის განმავლობაში და 2012  წელს გლუკლია გახდა ჯგუფის ლიდერი. 2003 წლიდან გლუკლია  არის ჯგუფის „შტო დელატ“ აქტიური წევრი.

თავის პროექტებში გლუკლია ხშირად იყენებს ტანსაცმელს, როგორც ხელოვნებასა და ყოველდღიურ ცხოვრებას შორის კავშირის დასამყარებელ იარაღს. მისი გმირების პერსონალური ისტორიების ხელმოსაკიდად იგი აანალიზებს ურთიერთობას პირადსა და საჯაროს შორის, სააშკარაოზე გამოაქვს ადამიანის შიდა სამყაროსა და პოლიტიკურ სისტემას შორის კონფლიქტი (პერფორმანსი „დებატები უთანხმოებაზე: როდესაც პირადი ხდება საჯარო“ როგორც 2014 წლის მანიფესტა 10-ის საჯარო პროგრამა. 

მის პროექტში „უმუშევრობის უტოპიური კავშირი“ (2012) გლუკლია აღმოაჩენს საზღვრებს შიდა სამყაროსა და სოციალურ სტრუქტურებს შორის, ამხელს კაცობრიობის სიფაქიზეს და პიროვნების მოწყვლადობას.  იგი ქმნის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების შეხვედრის სიტუაციებს - არალეგალური მიგრანტები და ბალეტის მოცეკვავეები, პენსიონერები და სტუდენტები, რომელთაც ჩვეულ ცხოვრებაში არ ექნებოდათ გადაკვეთის წერტილი. „უმუშევრობის უტოპიური კავშირში“ იგი აქეზებს თვით-ორგანიზების პროცესებს და სწავლობს სხვადასხვა უმცირესობების და მარგინალური ჯგუფების შესაძლებლობებს.

გლუკლიას ნამუშევრები ნაჩვენები იყო VOLTA8, ბაზელი (2012); MUMOK, ვენა (2012); Staatliche Kunsthalle Baden Baden (2011); Shedhalle, ცურიხი (2011); SMART Project Space, ამსტერდამი (2011); Museo Reina Sofia, მადრიდი (2011); Kunsthalle, ვენა (2011); ICA, ლონდონი (2010); National Center for Contemporary Art, მოსკოვი (2006); პერსონალური გამოფენა Wings of migrants, Gallery Akinci, ამსტერდამი (2012); პერსონალური გამოფენა Utopian Unions, MOMMA, მოსკოვი (2013).

ამჟამად გლუკლია არის იოსიფ ბროდსკის მემორიალური ფონდის ვიზუალური ხელოვნების განხრის სტიპენდიატი, რომლის საშუალებითაც მას შეუძლია გაატაროს 3 თვე ვენეციასა და რომში. ვენეციაში იგი მუშაობს ახალ ადგილსპეციფიურ პროექტზე „გონდოლიერების იდეალური საზოგადოება.“


Born in Leningrad, Natalya Pershina Yakimanslaya (also known as Gluklya) lives and works in St. Petersburg and Amsterdam. Shortly after graduating from the Mukhina Academy of Art and Design, together with Olga Egorova (Tsaplya) she became a co-founder of an artist collective The Factory of Found Clothes (FFC) which uses installation, performance, video, text and ’social research’ to illustrate the concept of “fragile” — relationships between internal and external and private and public. In 2002, they wrote their manifesto: “The place of the artist is at the side of the weak.” FFC worked together for 10 years and in 2012 Gluklya took the leadership of the group. Since 2003 Gluklya is an active member of Chto Delat? group.  

In her projects, Gluklya often uses clothes as a tool to build a connection between art and everyday life. Addressing the personal stories of her characters, she analyses the relationship between the private and the public, exposing the conflict between the inner world of a person and the political system (performance 'Debates of Division: When The Private BecomesPublic' as a part of the public program at the Manifest 10, 2014). 

In her project 'Unemployment Utopian Union' (2012) Gluklya discovers frontiers between inner world and social structure making visible the fragility of the mankind and the vulnerability of a personality. She constructs situations for an encounter of different social groups -  illegal migrants and ballet dancers, pensioners and students, who wouldn't not have an opportunity to meet in an ordinary life. In 'Unemployment Utopian Union' she encourages the process of self-organisation and learns about capacity of different minorities and marginal communities.

Gluklya’s work has been exhibited in Russia and abroad, including at the VOLTA8, Basel (2012); MUMOK, Vienna (2012); Staatliche Kunsthalle Baden Baden (2011); Shedhalle, Zurich (2011); SMART Project Space, Amsterdam (2011); Museo Reina Sofia, Madrid (2011); Kunsthalle, Vienna (2011); ICA, London (2010); National Center for Contemporary Art, Moscow (2006); Solo show «Wings of migrants, Gallery Akinci, Amsterdam (2012); Solo show «Utopian Unions», MOMMA, Moscow (2013).


At the moment Gluklya is recipient of a fellowship in visual art awarded  by The Joseph Brodsky Memorial Fund. The fellowship allows her to spend 3 months in Venice and Rome. Being in Venice she conducts an extensive research for her new site-specific project "Ideal Society of Gondoliers'.


გლუკლიას გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნა დაფინანსებულია CEC ArtsLink-ის და Black Sea Trust for Regional Cooperation პროგრამის მიერ.
Gluklya's residency at GeoAIR is supported by CEC ArtsLink and the Black Sea Trust for Regional Cooperation.  

9.1.15

Open call: ორთვიანი რეზიდენცია კოშიცეში / two months residency in Košice

K.A.I.R. – Košice Artist in Residence, in collaboration with GeoAIR residency invites artists from Georgia to apply for K.A.I.R. residency. Selected artist will work in Košice on a project reflecting changing environment and the transformation of the city.

Application deadline: February 16, 2015 / 18:00 Georgia time


K.A.I.R. Košice Artist in Residence

In the frame of European Capital of Culture the NGO Košice 2013 is developed an international Artist-in-Residence-program for the artists from all over the world and out of all artistic disciplines and expressions.

We pursuit three main goals within the residency program:

1. Support the creative energy of every invited artist and give her/him the chance to work in a new environment and to find (new) artistic ways of expression
2. Stimulate the art scene in Košice, in the region and in whole Slovakia. Support the dialogue as well as the confrontation of the residency artists with local artists and the wide public.
3. Create/strengthen a beneficial environment for the development of innovative and international contemporary art projects with international and local participants.

According to our main goals, our team will introduce every artist in the social environment of the city and the region and help them to build up networks and collaborations with local artists. We will organise public events like artist talks, projections, workshops, open studios to give all artists the chance to introduce and present themselves to a wide public. A final project/exhibition will show the working process during the stay of each artist.
 
K.A.I.R. – FACTS

What we provide 

• Two month residency in Kosice, Eastern Slovakia (May and June 2015)
• Studio in Kasárne/Kulturpark, former military barracks renovated into the multi-genre cultural centre. The studio is equipped with basic tools and technical equipment.
• Free accommodation in two room flat, fully furnished with kitchen.
• Stipendium 650€ per month
• Travelling costs maximum 500€
• Production and PR support

What we demand

• We are searching for visual artists from Georgia, who are open to collaborations with local artists. The artist should work on site specific project reflecting changing environment and the transformation of the city.
• Artist should be able to know English on at least working level (hosting residency will support with the translations when needed).
• One presentation during the residency and final project/exhibition at the end
• Compulsory attendance
• Presentation/public event about the residency project upon return to Georgia

Application

The application must consist of three PDF files, all written in English and named as below:

• PDF n°1: Curriculum Vitae – a short CV including your name, address, phone, email, educational and exhibition background (named as: CV_NAME_LAST NAME)

• PDF n°2: Letter of motivation and objectives – briefly describe your motivation to come to Košice and first ideas of projects you would like to realize  (named as: motivation_NAME_LAST NAME)

• PDF n°3: Portfolio – artist statement and presentation of artworks (max. 10 pages: texts, photos, links to artist´s website, video or audio sharing websites: YouTube, Vimeo, Soundcloud etc.) (named as: portfolio_NAME_LAST NAME)

Deadline: February 16, 2015 / 18:00 Georgia time 

Please send it only via email to infogeoair@gmail.com and info@geoair.ge 
(subject line: K.A.I.R./GeoAIR application)

Please note that incomplete applications and those sent after the deadline will not be considered.


Contact to host organization

• K.A.I.R. Management: Zuzana Kotiková – zuzana.kotikova@kosice2013.sk / 00421915078489
• Online : kair.sk (official website)
https://www.facebook.com/KosiceArtistInResidence (facebook)
https://www.youtube.com/channel/UC-TlrHZFsAK24PDIgj6mReg (youtube channel)
Kasárne/Kulturpark
31.12.14

Abandoned (Re)creation

Abandoned (re)creation (2011) არის ანდრეა კალინოვას (ხელოვანი) და მარტინ ზაიჩეკის (არქიტექტორი) თანამშრომლობითი ინიციატივა.

მათი სამუშაო დაკავშირებულია მე-20 საუკუნის არქიტექტურასთან, კერძოდ მიტოვებული და საფრთხეში მყოფი სივრცეების სახელოვნებო ინტერვენციებითა და პროტესტის ალტერნატიული ფორმებით შესაძლო დაცვასთან. ისინი ცდილობენ გაარკვიონ, შესაძლებელია თუ არა ხელოვნებისა და სახელოვნებო აქტივიზმის გზით ამ საკითხში რაიმე ცვლილების შეტანა.

Abandoned (re)creation მიზნად ისახავს „მიტოვებული“ არქიტექტურისადმი გაამახვილოს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ფართო საზოგადოების ყურადღება, რასაც სახელოვნებო ინტერვენციებითა და ქალაქებში განთავსებული პროექტებით ახორციელებენ. თანამედროვე ხელოვნების გამოხატვის ფორმებით, ეს პროექტი ცდილობს აჩვენოს მოდერნიზმის არქიტექტურის საგანგაშო მდგომარეობა. ისინი ცდილობენ ხელი შეუწყონ მათ დაცვასა და შენარჩუნებას მომავალი თაობისათვის და ასევე, დააკავშირონ ხელოვნება და აქტივიზმი.  

პროექტი დაიწყო ტრენჩიანსკე ტეპლიჩეში (სლოვაკეთი), საკურორტო ქალაქში, სადაც მრავლად არის  მოდერნიზმის მიტოვებული შენობები, რომლებიც ჩეხი არქიტექტორების, ბოჰუსლავ ფუქსისა და იარომირ კრეჩარის მიერ იყო შექმნილი. Abandoned (re)creation სხვა საკურორტო ქალაქების თემაზეც განაგრძობს მუშაობასა და კვლევას, რათა წარმოაჩინოს მოდერნიზმის არქიტექტურის მდგომარეობა და ღორებულება.

ანდრეა და მარტინი გეოეარის რეზიდენციაში იმუშავებენ 2015 წლის იანვარსა და თებერვალში. 

პროექტი ხორციელდება K.A.I.R. - Košice Artist in Residence-თან თანამშრომლობითა და მხარდაჭერით. პროექტს, ასევე, მხარს უჭერს ECF STEP Beyond.

K.A.I.R.-ის შესახებ:

ევროპის კულტურის დედაქალაქის ფარგლებში, არასამთავრობო ორგანიზაცია Košice 2013 ახორციელებს სახელოვნებო რეზიდენციის პროგრამას, სადაც მოწვეულნი არიან ხელოვანები მთელი მსოფლიოდან. ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ჩვენს რეზიდენტებს, იმუშაონ კოშიცეში და განახორციელონ ადგილობრივი პროექტები, ითანამშრომლონ ადგილობრივ ხელოვანებთან და წარადგინონ მათი ნამუშევრები ადგილობრივი და ეროვნული პუბლიკისათვის.

რეზიდენციის სამი ძირითადი მიზანი:

- ხელი შეუწყოს მოწვეული ხელოვანების შემოქმედებით პრაქტიკას და მისცეს მათ შესაძლებლობა იმუშაონ ახალ გარემოში
- ხელი შეუწყოს კოშიცეს ადგილობრივი სახელოვნებო სივრცის წარმოჩენას რეგიონსა და ქვეყანაში, დააკავშიროს რეზიდენტები ადგილობრივ ხელოვანებთან და ფართო საზოგადოებასთან.
- შექმნას გარემო, სადაც განვითარდება თანამედროვე ხელოვნების ინოვაციური საერთაშორისო პროექტები, სადაც ჩართულნი იქნებიან საერთაშორისო და ადგილობრივი მონაწილეები.

--
Andrea Kalinová (visual artist) and Martin Zaiček (architect) collaborate from 2011 as initiative Abandoned (re)creation.

Their work deals with the issue of derelict, abandoned or endangered architecture of the 20th century (in particular with modernism of recreation object as spa, hotels, swimming pools and etc.) and its possible preservation by means of artistic interventions and alternative forms of protesting. They are trying to find an answer to the question whether art and art activism can achieve any change in this respect.

The aim of Abandoned (re)creation is to draw, revive and activate attention and interest of local residents as well as visitors to “abandoned” architecture by means of artistic interventions or projects situated directly in town. Using a language of contemporary art the project tries to reflect an alarming state of the local monuments of modern architecture. Furthermore it tries to contribute to their preservation for the next generations as well as connect art with activism.

This project started in Slovakia, in Trenčianske Teplice, a spa town with a rich appearance of abandoned modernist buildings from Czech architects: Bohuslav Fuchs and Jaromír Krejcar. Abandoned (re)creation will gradually spread into other spa towns, to research and map the condition and value of existing modernist architecture relics.

Andrea and Martin will spend two months (January and February 2015) at GeoAIR residency.

The residency is possible through the collaboration and support of K.A.I.R. - Košice Artist in Residence program. The residency is additionally supported by ECF STEP Beyond.

About K.A.I.R.

In the frame of European Capital of Culture the NGO Košice 2013 is running an international Artist-in-Residence-program for the artists from all over the world and out of all artistic disciplines and expressions. We give our residents the possibility to become a cultural pioneer and work in the inspire environment of Košice`s singular cultural surrounding to realize art projects, collaborate with the agile local art scene and present themselves to the local and national public.

We pursuit three main goals within the residency program:

- Support the creative energy of every invited artist and give her/him the chance to work in a new environment and to find (new) artistic ways of expression
- Stimulate the art scene in Košice, in the region and in whole Slovakia. Support the dialogue as well as the confrontation of the residency artists with local artists and the wide public.
- Create/strengthen a beneficial environment for the development of innovative and international contemporary art projects with international and local participants.

7.12.14

რიჩარდ ბაქსტორმი / Richard Baxstrom

ყოველდღიურობის რითმი: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები / Rhythm of the Everyday: Tbilisi Migrant Stories

23.12.2014 - ფილმის საჯარო ჩვენება, ვარდების რევოლუციის მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელი / Public screening at Rose Revolution Square underground passage

ფოტოები / Photos

ფილმი / Film

--
რიჩარდ ბაქსტორმი არის ედინბურგის უნივერსიტეტის სოციალური ანთროპოლოგიის ლექტორი. ის არის ავტორი წიგნისა - Houses in Motion: The Experience of Place and the Problem of Belief in Urban Malaysia (Stanford University Press 2008). ასევე, ტოდ მეიერსთან ერთად ის გახლავთ თანარედაქტორი პუბლიკაციისა anthropologies (Creative Capitalism 2008), რომელიც შეეხება ხელოვნებისა და ანთროპოლოგიის კავშირით მიღებულ შედეგებს. როგორც ბალტიმორში არსებული სახელოვნებო კოლექტივის Creative Capitalism-ის წევრს (2005 წლიდან / დაარსებიდან), რიჩარდს მონაწილეობა აქვს მიღებული გამოფენებში აშშ-ში, ნიდერლანდებსა და მალაიზიაში, ასევე, ის მუშაობდა სხვადასხვა დამოუკიდებელ ფილმებზე და იბეჭდება ისეთ ჟურნალებსა და პერიოდულ გამოცემებში, როგორებიცაა: Esse: arts + opinions, Parachute: revue d’art contemporain, Rue Descartes, and Off the Edge. მისი ბოლო დროის წიგნი (ტოდ მეიერსთან ერთად), Realizing the Witch: Science, Cinema, and the Mastery of the Invisible გამოიცემა 2015 წელს Fordham University Press-ის მიერ.

გეოეარმა, რიჩარდ ბაქსტრომთან თანამშრომლობით განახორციელა პროექტი და ვორქშოპი ყოველდღიურობის რითმი: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები."

არსებობს თუ არა საზღვარი სამეცნიერო და სახელოვნებო ნამუშევრებს შორის? სად და როგორ იკვეთებიან ისინი? რა კავშირია თანამედროვე ხელოვნებასა და ანთროპოლოგიას შორის? როგორ შეიძლება დავუკავშირდეთ ურბანული გარემოს ყოველდღიურობას, შესაბამის სოციალურ საკითხებს და მოვახდინოთ ამ ცოდნით ვიზუალური ენით გადმოცემა?

ეს პროექტის საწყისი კითხვები იყო. ინტერდისციპლინარული პრაქტიკის გათვალისწინებით, ეს ვორქშოპი შეიქმნა პროექტ „კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები“-ს ფარგლებში. ვორქშოპის თემა შეეხებოდა თბილისის ურბანულ გარემოს, აქ მცხოვრებ „ახალ“ მიგრანტებს და ქალაქის შესაბამის რითმს, რიტუალებსა და ყოველდღიურობას. ვორქშოპში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში მოღვაწე ხელოვანებმა და მკვლევარებმა. ორკვირიანი ინტენსიური სამუშაო მოიცავდა საკითხავ მასალას, თეორიულ დისკუსიებს, ფილმების ჩვენებებსა და განხილვებს, ასევე, საეველე სამუშაოს, ერთმანეთის სამუშაო პროცესის შეფასებასა და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების შექმნას, რაც საბოლოო ნამუშევრას შეადგენს.


Richard Baxstrom is Lecturer in Social Anthropology at the University of Edinburgh. He is the author of Houses in Motion: The Experience of Place and the Problem of Belief in Urban Malaysia (Stanford University Press 2008). With Todd Meyers, he is also the co-editor of anthropologies (Creative Capitalism 2008), a volume devoted to the outcomes of the convergences existing between art and anthropology. A member of the Baltimore-based art collective Creative Capitalism since its founding in 2005, Baxstrom has participated in gallery shows in the USA, the Netherlands, and Malaysia, has worked in a variety of capacities in several independent films, and has published in a number of journals and periodicals, including Esse: arts + opinions, Parachute: revue d’art contemporain, Rue Descartes, and Off the Edge. Baxstrom's latest book (with Todd Meyers), Realizing the Witch: Science, Cinema, and the Mastery of the Invisible, will be published by Fordham University Press in 2015.

GeoAIR collaborated with Richard Baxstrom and implemented the project and the workshop "Rhythm of the Everyday: Tbilisi Migrant Stories." 

What are the boundaries, if any, between scientific and artistic works? Where and how do they intersect? What is the link between the practices of anthropology and contemporary art? How can we engage with the everyday of the urban environment, related social issues and communicate this knowledge through the visual?

These were some of the starting questions of the project. Thinking on the interdisciplinary practice, this workshop was conceptualized in the framework of “Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories” project. The theme of the workshop concerned the urban realm of Tbilisi, the “new” migrants living here and respective rhythm, rituals and everydayness of the city. Artists and researchers in Georgia participated in the workshop. Two weeks of intensive work included readings, theoretical debates, film screenings and discussions, as well as fieldwork, evaluation of each other’s work progress and the making of short films constituting to the final work.

რეზიდენცია არის ნაწილი პროექტისა “კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები,” რომელიც ხორციელდება პრინც კლაუსის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

რიჩარდ ბაქსტრომის რეზიდენციას ფინანსურად მხარი დაუჭირა CEC ArtsLink-ი, Global Art Lab პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც მხარს უჭერს Kettering Family Foundation.

The residency and project is part of the ‘Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories’ project supported by the Prince Claus Fund.

Richard Baxstrom’s residency project was supported by CEC ArtsLink as part of their Global Art Lab program with support from the Kettering Family Foundation.26.11.14

მარიკე სპლინტი / Marike Splint

დეზერტირების ბაზრის აუდიო ტური / Dezerters Bazaar Soundwalk


Photo by Alex Perret

გეპატიჟებით დეზერტირების ბაზრის აუდიო ტურის პრეზენტაციაზე 

შაბათს, 29 ნოემბერს 2-დან 5 საათამდე. 
შეხვედრის ადგილი კაფე კაფკა.

აღმოაჩინე თბილისის ცნობილი ბაზარი საქართველოში პირველი აუდიო ტურის თანხლებით.

დეზერტირების ბაზრის აუდიო ტური თბილისის ცენტრალურ ბაზარში არსებული ხმოვანი გამოცდილებაა. ის ეფუძნება იმ მიგრანტთა ისტორიებს, ვინც აქ პროდუქტების საყიდლად მოდიან. ბაზარი საჯარო სივრცეა, სადაც მთელი ქალაქი ყოველდღიურად იკრიბება იმისათვის, რომ მათი კულტურისათვის დამახასიათებელი კერძების ინგრედიენტები შეიძინონ. ბაზრის ყოველდღიური აურზაურისა და საქმის კეთების პარალელურად, ეს აუდიო ტური მსმენელს ამოგზაურებს იმ პირად მოგონებებში, რაც აქ ადამიანების მიერ კერძებისთვის საჭირო ინგრედიენტების ყიდვას უკავშირდება.

დეზერტირების ბაზრის აუდიო ტური მისი ყოველდღიური ქმედებების, შენობებისა და სახეების უკან არსებულ ისტორიებს გაამხელს.

გეოეარის მიერ შექმნილი დეზერტირების ბაზრის აუდიო ტურის ქართული და ინგლისური ვერსიების ჩამოსატვირთად მიყევით ინსტრუქციას:

1. თავდაპირველად MP3 ფაილი (ინგლისური ან ქართული ვერსია) გადმოწერეთ კომპიუტერში და შემდეგ, გადაიტანეთ ტელეფონზე, MP3 ფლეიერზე ან ტაბლეტზე

2. გადმოწერეთ და/ან ამობეჭდეთ დეზერტირების ბაზრის აუდიო ტურის რუქა
3. ტელეფონით, MP3 ფლეიერით ან ტაბლეტით და ყურსასმენებით
 წადით კაფე კაფკასთან დეზერტირების ბაზრის მახლობლად.


დეზერტირების ბაზრის აუდიო ტური შექმნილია მარიკე სპლინტის მიერ გეოეართან თანამშრომლობით პროექტ “კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიების” ფარგლებში, ლექსო ჯანიაშვილის და CES განსაკუთრებული მხარდაჭერით.

პროექტი ხორციელდება პრინც კლაუსის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.You are most welcome to join us for the launching of Dezerters Bazaar Soundwalk on 


Saturday, November 29th between 14:00-17:00. 
Meeting point at Caffca Café.


Rediscover Tbilisi’s famous market with the first ever soundwalk in Georgia.
Dezerters Bazaar Soundwalk is an interactive and immersive audio experience through the central market in Tbilisi, based on migrants’ stories who shop there. The market is the public space where the whole city comes together, every day, to find the ingredients for the recipes belonging to their culture. In the midst of all the hustle and bustle of the regular market activities, this soundwalk transports the listener to all kinds of intimate memories related to the dishes that people are buying their ingredients for. 

Dezerters Bazaar Soundwalk unveils the stories behind the everyday actions, the buildings and the faces of the market.

GeoAIR’s Dezerters Bazaar Soundwalk MP3 track in English and Georgian is available for download. Please, follow instructions:

1. Download the MP3 in English or Georgian first to your computer, and then transfer it to your phone, MP3 player or tablet. 

2. Download and/or print out the Dezerters Bazaar Soundwalk Map
3. With your phone, MP3 player or tablet, AND headphones go to Caffca Cafe at Dezerters Bazaar

Dezerters Bazaar Soundwalk is realized by Marike Splint in collaboration with GeoAIR + Archidrome in the framework of “Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories” project with generous support of Lexo Janiashvili and CES. 


Project is implemented with the financial support of the Prince Claus Fund.


---------

მარიკე სპლინტი არის ამსტერდამში მოღვაწე თეატრის რეჟისორი და მასწავლებელი, რომლის საქმიანობაც ხორციელდება ადგილობრივი და საერთაშორისო კუთხით. მისი პროფესიული გამოცდილება უკავშირდება როგორც კლასიკური სპექტაკლების გადააზრებას, ასევე, თანამშრომლობის საფუძველზე ახალი სცენარებისა და პერფორმანსების შექმნას. მარიკეს ყველაზე მეტად აინტერესებს ადგილსპეციფიური თეატრის თემა და საერთაშორისო თანამშრომლობა. 2011 წლიდან მოყოლებული, ის არის ევროპის წამყვანი ადგილსპეციფიური თეატრის ფესტივალის, Oerol-ის ერთ-ერთი რეზიდენტ-რეჟისორი. ასევე, ის არის Roma B.-ს სამხატვრო ხელმძღვანელი და ადგილობრივ თემთან ერთად მომუშავე თეატრალური სივრცის, Theaterstraat-ის დამფუძნებელი და წევრი. 2011-წლიდან, მარიკე წარმოადგენს ასოცირებულ ხელმძღვანელს TG Space-ში, სადაც პოსტ-ინდუსტრიულ სივრცეებთან დაკავშირებული კოლექტიური მეხსიერების შთაგონებით იქმნება ინტერაქტიული აპლიკაციები.

გეოეარის რეზიდენციაში მისი ყოფნის დროს, მარიკე იმუშავებს პროექტ „კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიების“ ფარგლებში და თბილისის ერთ-ერთ ბაზარში შექმნის ინტერაქტიულ ხმოვან ტურს. ბაზარი საჯარო სივრცეა, სადაც ყველანი მივდივართ იმ ინგრედიენტების საშოვნელად, რაც ჩვენი კულტურისთვის დამახასიათებელ კერძებს სჭირდება. ბაზარი ყოველდღე არსებობს, მოვაჭრეები ერთსა და იმავე ადგილზე არიან. ყიდვა, ვაჭრობა, აწონა, გასინჯვა, ყნოსვა და შეგრძნება იქ ყოველდღიურად ხორციელდება. ამ ყველაფრის პარალელურად, მარიკე შექმნის გარემოს, სადაც სტუმარი იმოგზაურებს იმ პირად მოგონებებში, რაც კონკრეტულ კერძებსა და მათი ინგრედიენტების შეძენას უკავშირდება. ხმოვანი ტური ბაზრის ყოველდღიური ქმედებების უკან არსებულ ისტორიებს გაამხელს.

--

Marike Splint is a theatre director and educator, based in Amsterdam, working nationally and
internationally. Her experience ranges from re-imagining classic plays to collaborating on original scripts and creating devised performances. She has a strong interest in immersive site-specific theatre and international collaboration. Since 2011, she has been one of the resident directors of Oerol, Europe’s leading site-specific theatre festival. She is the artistic director of Roma B. and founding member of the Theaterstraat, a shared theatre space working together with the local community. Since 2011, she has also been associate director at TG Space, creating interactive apps in former industrial spaces inspired by the collective memory of that place.

During her residency stay at GeoAIR, Marike will work within the project “Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories” and create an interactive sound walk through one of the markets in Tbilisi. The market is the public space where everyone comes together to find the ingredients for the recipes belonging to their culture. The market happens every day; the merchants are there every day at the same place; the same actions of buying, bargaining, weighing, tasting, smelling, feeling occur every day. In the midst of all this she will create an experience that transports the audience to all kinds of intimate memories related to the dishes that people are buying their ingredients for. The soundwalk will unveil the stories behind the everyday actions at the market.

მარიკე სპლინტის რეზიდენცია არის პროექტ “კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიების” ნაწილი, რომელიც ხორციელდება პრინც კლაუსის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.


Marike Splint’s residency is the part of the “Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories” project, implemented with the financial support of the Prince Claus Fund.2.10.14

კარლი შმიტი / Carly Schmitt


ღონისძიებები თბილისში / Events in Tbilisi

#1 - 26.10.2014 

აქვს თუ არა ამერიკულ საკვებს უკეთესი გემო საქართველოში? / Does American food taste better in Georgia? @ ბუკიას ბაღი / Bukia Garden

#2 - 29.10.2014

რეცეპტების გაცვლა / Recipe Exchange @ ბაუჰაუსი / Bauhaus
კარლი შმიტი (აშშ) გახლავთ ხელოვანი და სახელოვნებო ინიციატივის Artist @ Large დამაარსებელი და პრეზიდენტი, რომლიც ფარგლებშიც ის ახორციელებს ფართომასშტაბიან საჯარო ხელოვნების პროექტებსა და თემური ჩართულობის სახელოვნებო ინიციატივებს. ბაკალავრის ხარისხი მას მიღებული აქვს მაკალისტერ კოლეჯიდან და სახვითი ხელოვნების მაგისტრის ხარისხი - ბაუჰაუსის უნივერსიტეტიდან (ვაიმარი, გერმანია). კარლი გახლავთ “Alexander von Humboldt German Chancellor Fellowship”-ის მფლობელი და საკუთარი ნამუშევრები წარდგენილი აქვს გერმანულ სახლში (ნიუ-იორკი), Temporäre Kunsthalle (ბერლინი) და სხვადასხვა უნივერსიტეტებში აშშ-სა და ევროპის მასშტაბით. ის ყველაზე მეტად ცნობილია იმ ნამუშევრებით, სადაც სხვადასხვა სახელოვნებო მიდგომით შლის პირობით საზღვრებს ხელოვნებასა და ყოველდღიურობას შორის. თავისი საჯარო ნამუშევრებით ის ქმნის მოულოდნელ გარემოებებსა და უჩვეულო კონტექსტებს, რათა დააკავშიროს ცარიელი ადგილები, შექმნას ხიდები და შეკრიბოს ადამიანები. კარლის ნამუშევრების ნახვა შესაძლებელია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებსა და აშშ-ში.

გეოეარის რეზიდენციაში მისი ყოფნის დროს, კარლიმ იმუშავა პროექტ “კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიების” ფარგლებში და შექმნა ნამუშევრები მის მიმდინარე პროექტში ARAS - The American Reputation Aid Society. ARAS გახლავთ ინტერაქტიული ინსტალაცია და საჯარო კულინარიული პერფორმანსი, რომელშიც გამოიყენება მოძრავი სამზარეულო / ქუჩის მოვაჭრის დახლი, როგორც კულტურათაშორისი დიალოგის პლატფორმა. ეს არის მიმდინარე საჯარო პერფორმანსი, რომლის ფარგლებშიც სატირულად განიხილება დახმარების ფონდის იდეა და გაიცემა საოჯახო წესით მომზადებული საუკეთესო “ამერიკული საკვები”. ამის საშუალებით ის იწვევს ადამიანებს, რათა ისაუბრონ საკვებზე, კულტურაზე, ინდუსტრიალიზაციაზე, პირად ისტორიებზე, ეროვნულ იდენტობასა და საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ეს პროექტი, ასევე, ეხმაურება რამდენიმე ამერიკულ ტრადიციას, კერძოდ, ე.წ. “Bake Sales, Pancake Breakfasts, Community Pie Socials” და ასევე, ზოგჯერ იმ უზრუნველ დამოკიდებულებას, რომ “კარგი საკვებით ყველაფრის მოგვარებაა შესაძლებელი.”

Carly Schmitt (USA) is a public artist and artistic entrepreneur. Schmitt is the President, founder and CEO of Artist @ Large, a small art business under which she executes large-scale public art projects and curates various community-based artistic initiatives. She holds a B.A. from Macalester College, and a M.F.A from the Bauhaus University in Weimar Germany.  She is a recipient of the prestigious Alexander von Humboldt German Chancellor Fellowship, and has presented her work at the German House in New York City, the Temporäre Kunsthalle in Berlin, and at various universities throughout the United States and Europe. Schmitt is best known for her work that blurs the conventional boundary between art and life through a variety of artistic approaches. Her public artworks aims to span gaps, build bridges and bring people together through a system of unexpected circumstances and extraordinary contexts. Schmitt’s work can be encountered throughout Europe and the United States.

During her stay at GeoAIR residency, Carly worked within “Cooking Imagination: Tbilisi Migrant Stories” project and developed works under her ongoing project ARAS - The American Reputation Aid Society. ARAS is an interactive-installation and public-cooking-performance, which uses a mobile kitchen, street-vendor's cart, as platform for a meaningful inter-cultural conversation. ARAS is an ongoing public performances that, using the satirical personal of an aid foundation, distributes excellent examples of home-cooked „American food“ as an invitation for a conversation about food, culture, industrialization, personal histories, national identity and international policy. This project references the American tradition of Bake Sales, Pancake Breakfasts, Community Pie Socials, and the sometimes seemingly cavalier belief that “good food can fix anything.”

--
პროექტი “კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები” ხორციელდება პრინც კლაუსის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

კარლი შმიტის რეზიდენციას ფინანსურად მხარს უჭერს CEC ArtsLink-ი, Global Art Lab პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც მხარს უჭერს Kettering Family Foundation.

“Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories” project is implemented with the financial support of the Prince Claus Fund.

Carly Schmitt’s residency project is supported by CEC ArtsLink as part of their Global Art Lab program with support from the Kettering Family Foundation.24.9.14

ჰამდი რედა / ჰოსამ ელოუანი / Hamdy Reda / Hossam Elouan


ჰამდი რედა არის თანამედროვე, ვიზუალური ხელოვანი  და კურატორი ეგვიპტიდან. ის ცხოვრობს და მუშაობს კაიროს ერთ-ერთ გარეუბანში. რედას ნამუშევრებისთვის მყარ საფუძველს წარმოადგენს მისი ექსპერიმენტები ფოტოგრაფიის ფორმით და მისი, როგორც ფერმწერის, გამოცდილება. 
რედას ნამუშევრები ეგვიპტესა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ბევრჯერ გამოფენილა, ის აღიარებულია და მრავალი ჯილდო აქვს მიღებული. იგი დაინტერესებულია როგორც ჩრდილო-სამხრეთული, ასევე  სამხრეთ-სამხრეთის ხელოვნების დიალოგებით. ეს აისახება მისი რეზიდენციებში ყოფნით და პერსონალური გამოფენებით ევროპაში, ასევე იმ ჯგუფურ გამოფენებში, რომლებშიც იგი ევროპელ და ადგილობრივ ხელოვანებთან ერთად იფინება. რედა იმედოვნებს კიდევ უფრო გააფართოვოს ეს დიალოგი, იმუშავოს უფრო მეტ ხელოვანთან ერთად, რაც არ შემოიფარგლება მხოლოდ ვიზუალური ხელოვანებით, არამედ მწერლებს, პოეტებს, რეჟისორებს და ფილოსოფოსებსაც მოიცავს. ჰამდი რედას გრძნობამ, რომ ის განსხვავებული იყო კაიროს მხატვრების ელიტური წრისგან, გადააწყვეტინა, შეექმნა artellewa-ს სივრცე, როგორც მისი სახელოვნებო თავშესაფარი. Artellewa  არის დამოუკიდებლი, პატარა სახელოვნებო სივრცე, რომელიც არდ ელ-ლევას, ჰამდი რედას უბნის მაცხოვრებლებს სთავაზობს სახელოვნებო სერვისებს.

///////////////////////////////////////////////////////////////

2008 წელს ჰოსამ ელოუანმა მიიღო მისი მაგისტრატურის დიპლომი კინოს სწავლის დარგში სან ფრანცისკოს უნივერსიტეტიდან, 2011 წელს კი მიიღო EAVE _ ევროპული აუდიოვიზუალური მეწარმეების_ დიპლომი საერთაშორისო კოპროდუქციის განხრით. ასევე გავლილი აქვს  პოსტ-პროდუქციის შესახებ EP2C- ვორქშოპი 2012 წელს.
ჰოსამ ელოუანმა დააარსა საკუთარი კომპანია Transit Films 2013 წელს.
ჰოსამ ელოუანის პროდუქციებს შორისაა (HAWI) 2010, ჰუბერტ ბოლსის ფონდის პოსტპროდუქციული გრანტი და საუკეთესო არაბული ფილმი დოჰა ტრიბეკას ფილმის ფესტივალზე, (ცხელი, მშრალი ზაფხულები) _ რობერტ ბოშის პრიზი ბერლინის საერთაშორისო ფილმის ფესტივალზე (2014).
ჰოსამის ამჟამინდელ პროექტებს შორისაა ფილმები ვიზუალური ხელოვანებისა და რეჟისორების მიერ, როგორებიც არიან შერიფ ელბენდარი, ხალედ ჰაფესი, ჰალა ელკოუსი და ამარ ალ-ბეიკი.
ჰოსამ ელოუანი სევე ასწავლის კინოს განხრით. იგი ასწავლიდა ფილმის ისტორიას და თეორიას კაიროს ამერიკულ უნივერსიტეტში (2008-2014), შუა აღმოსავლეთის კინოს წმინდა მერის უნივერსიტეტში (2006). იგი იყო მიწვეული სწავლული UCLA-ში (2003) და UC Davis-ში (2004). იგი არჩეული იყო ფულბრაითის სტიპენდიანტად 2003-2004-2005 წლებში.

/////////////////////////////////////////////////////////////

Hamdy Reda is a contemporary Egyptian visual artist and curator. He lives and works in one of the outskirts of Cairo. Mr Reda’s background as a painter as well as his experiments with photography forms a very solid artistic foundation for his artwork. Mr Reda's work has been exhibited at many venues inside Egypt as well as around the world, and he is a recipient of various artistic awards and recognitions. He is also interested in the North-South artistic dialogues, and South- South artistic dialogues. This is reflected in his residences and exhibitions in Europe and also in his joint exhibitions with European and local artists. Mr Reda hopes to expand his artistic dialogues to include more collaboration with visual artists, but also writers, poets, filmmakers, and philosophers. Hamdy Reda’s feelings as an alienated artist in the Cairo elitist artistic community made him establish artellewa as his artistic refuge. Artellewa is an independently run small art space that provides artistic services to the residents of Ard El-Lewa, which is the local neighbourhood of Mr Reda.

//////////////////////////////////////////////////////////////

In 2008, Hossam Elouan received his M.A. degree in Cinema Studies from San Francisco State University, and received a post graduate diploma in International coproduction from EAVE- — European Audiovisual Entrepreneurs-  in 2011 , and a post production training at EP2C Workshop in 2012.
Hossam Elouan founded his company Transit Films in 2013.
Among Hossam Elouan productions are (HAWI) 2010- Hubert Bals Fund postproduction grant, and Best Arab Film at Doha Tribeca Film Festival, (Dry Hot Summers)- Robert Bosch Foundation Prize at Berlin International Film Festival (2014)
Among Hossam's projects for development/pre-productions are films by visual artists and filmmakers such as Sherif Elbendary, Khaled Hafez, Hala Elkoussy and Ammar Al-Beik.
Hossam Elouan is also recognized as a film educator. He taught film history and theory at the American University in Cairo (2008-2014), Middle Eastern Cinema at Mount St. Mary's University (2006).He was a visitor scholar at UCLA (2003), and UC Davis (2004). He was also appointed as as a Fulbright Fellow in the years 2003-2004-2005.